Verborgen vroomheidDe vondsten van deze relieken vormen een sensationeel verhaal. Maar ook het verhaal dat de relieken zelf vertellen over hun functie voor de kloosterzusters van de Munsterabdij verdient het om gedeeld te worden. We willen dan ook graag de relieken presenteren in de Munsterkerk, om de relieken weer hun oude plaats in het interieur te laten innemen en een indruk te geven hoe ze deel hebben uitgemaakt van het verhaal van deze kerk. Dit kan echter alleen wanneer de vondsten worden geconserveerd en gedocumenteerd. Hiervoor is echter veel geld nodig. De parochiegemeenschap van de Roermondse Munsterkerk kan een dergelijke last niet alleen dragen. Daarom is gestart met een fondsenwervingscampagne. Crowdfunding maakt hiervan deel uit. Op deze website vindt u een link die u verder leidt naar een crowdfundingwebsite. Als ook u vindt dat we hier te maken hebben met een bijzonder verhaal dat verteld dient te worden, met belangrijke objecten die voor iedereen te zien moeten zijn, dan vragen we u om een bijdrage aan de kosten voor restauratie en presentatie. Uw gift draagt actief bij aan het behouden en het doorgeven van ons gezamenlijk christelijk cultureel erfgoed. U kunt natuurlijk uw gift ook overmaken op IBAN-nr. NL 63 ABNA 0231 4009 77 ten name van de Christoffel/H.Geestparochie onder vermelding van 'reliekenvondst'. Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!Reacties

Gestart op 13 april 2016


Dromer - Verborgen vroomheid

Parochies H. Christoffel en H. Geest

Roepingen, Geloof & Kerk
Nederland

Recente Donaties
avatar

€100

Anoniem

2 jaren geleden
Share

avatar

€252

Anoniem

3 jaren geleden
Share

2 van 2 donaties