Stop ontruiming ecodorp Diamondiaal

Stop ontruiming ecodorp DiamondiaalStop ontruiming sociaal eco-dorp Diamondiaal

We vragen jullie financiële steun in onze rechtszaken om het innovatieve eco-wereld dorp Diamondiaal te redden in Almere-Oosterwold. Diamondiaal is door Harvard, National Geographic en andere internationale universiteiten en ondernemers voor hun werk in het oplossen van dakloosheid en werkloosheid onder kwetsbare groepen.

 

Diamondiaal is opgericht om veilige, inclusieve en duurzame woningen te bieden voor vluchtelingen, kwetsbare kinderen en laag-midden inkomens groepen. Diamondiaal biedt cruciale hulp voor 90 individuen met allerlei achtergronden in steun met kinderopvang, legale zaken, taal- en andere vaardigheiden en artistieke ontwikkeling. Wij, de bewoner en vrijwilligers met 40 verschillende nationaliteiten, zijn betrokken geweest sinds 2014 bij het bedenken van dit concept tot het handmatig mixen van de laatste baksteen in 2018. Wij zijn volledig toegewijd aan dit project.

 

De hoofdinvesteerder, Meerwonen, heeft een rechtszaak gewonnen tegen Diamondiaal gebaseerd op onjuiste feiten. Met het winnen van de zaak wil de investeerder de huurder eruit hebben tegen 16 April! Zonder waardig alternatief, verhuiskosten of compensatie voor alle investeringen in hun woningen. Deze rechtszaak verkiest commercieel gewin over de levens van deze 90 bewoners. In een paar maanden tijd is de grondprijs een half miljoen gestegen in Almere Oosterwold. Appartementen gebouwd voor sociale woningen zullen nu voor dubbele prijs commercieel verhuurd worden.

 

De afgelopen maanden hebben bewoners hinder gehad vanuit de gemeente: maandenlang niet ingeschreven worden, en bij sommigen van ons agressieve, beschamende huisbezoeken ondergaan opzoek naar “illegalen.” Het werk van Diamondiaal wordt systematisch negatief in beeld gebracht bij gemeente en in media waarbij de waarde van dit project wordt ondermijnd. Dit kunnen we niet zomaar toelaten.

 

Ja, wij weten, hoe waardevol Diamondiaal is. Maar dit is niet puur financieel. Dit gaat om de sociale en duurzame aspecten voor de gemeenschap, zeker omdat de helft van de bewoners kinderen zijn. De plannen die zijn gemaakt, werdennet gerealiseerd en die kunnen we niet zomaar laten gaan. 

 

 

We hebben jullie hulp hiervoor nodig. In Afrika zegt men: “It takes a village a raise a child,”en daarom roepen we jullie hulp in. We kunnen financieel gewin niet laten winnen van mensen levens. En wij geloven dat in de kracht van community. Gentrificatie is een wereldwijd probleem en schaadt mensenlevens.

Donaties zullen rechtszaken betalen voor de 90 huurders

 

Jullie hulp zal volwassenen en hun kinderen helpen in hun strijd om hun woningen te behouden. Jullie hulp staat niet alleen voor ons, maar voor een grotere globale actie tegen de onrechtvaardigheden van kapitalisme. Allen die bijdragen zullen geëerde leden zijn van onze gemeenschap, en altijd met warm welkom onthaald worden bij ons. Wij zullen daarentegen ook onze steun bieden in soortgelijke gevallen want dit is een globaal probleem.

 

NOS verslag

https://nos.nl/artikel/2279456-sociaal-experiment-voor-huisvesting-van-statushouders-loopt-uit-op-drama.html?fbclid=IwAR2hNW6MhIlim6Gevk50KTa-FSEfqrQrIyFd0pM9yZ4pHrBFjqKihNBwk_w

Stop eviction social eco-village Diamondiaal


Please support our action to fund legal action to save the innovative eco-world-village Diamondiaal, Almere Oosterwold, Netherlands. Diamondiaal has been praised by Harvard, National Geographic and various international universities and entrepreneurs for its work towards sustainable solutions for homelessness and unemployment.

This project was created to provide safe, inclusive and sustainable housing for refugees, vulnerable children and low-mid income people. It provides crucial help for 90 individuals from different walks of life in providing assistance in child support, legal matters, language skills, skills transfer and artistic development. We, the residents and volunteers with 40 different nationalities, have been involved since 2014 with the beginning concept, right down to hand-mixing the last brick in 2018. We are committed to making this work. 

The main investor, Meerwonen, held an unjust lawsuit against Diamondiaal. Their case to evict residents – giving only 2 weeks notice – has been built on false evidence. This court ruling favours the prospects of commercial profits over the 90 lives now being plunged into turmoil. In a few months the price of land has increased half a million euro in Almere Oosterwold. The apartments built for social housing will now be rented out commercially, double the price.

Residents are pushed to leave their homes by 16th April (!!) with no dignified alternative. For months local council has refused to inscribe residents and has sent teams to discover so-called “illegal people” in humiliating and intrusive house-surges. Diamondiaal has systematically been portrayed negatively in the media, trying to undermine the work and value of this project through discriminatory politics. We must expose all of this.

Yes, we know how valuable Diamondiaal is. But this is not confined to monetary sums. This is to do with the social and sustainable aspect provided and offered for generations, especially as more than half of our community are children. The plans we made were just being realised, and we cannot let them slip away. We need your help to do this. In Africa they say “It takes a village to raise a child,” and so we call on your support. We cannot just let financial profit win over people’s lives. We believe we can do this in community, with you! Gentrification is real and affecting our lives worldwide. 

Donations will help us pay for legal cases we are facing as 90 people of this village

Your help will keep people and children from losing their homes. Your help not only stands for this particular case but for a global action against the injustices of capitalism. All donators will be honourable members of this visionary community, and always welcomed warmly by our community. We shall in turn support wherever we can in such cases affecting others, as this concerns a global community.

 

 

NOS news coverage

https://nos.nl/artikel/2279456-sociaal-experiment-voor-huisvesting-van-statushouders-loopt-uit-op-drama.html?fbclid=IwAR2hNW6MhIlim6Gevk50KTa-FSEfqrQrIyFd0pM9yZ4pHrBFjqKihNBwk_w

Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!Reacties

Gestart op 09 april 2019


Dromer - Stop ontruiming ecodorp Diamondiaal

Shishani Vranckx

Baby's, Kinderen & Familie
Nederland

Recente Donaties
avatar

€10

Anoniem

2 maanden geleden
Share

avatar

€30

Felicia Lensen

2 maanden geleden
Voor het behoud van jullie prachtige project! Zet ‘m op!!
Share

avatar

€50

Bence Huszar

2 maanden geleden
Share

avatar

€20

Anoniem

2 maanden geleden
Share

avatar

€50

Anoniem

3 maanden geleden
Share

5 van 51 donaties