honden opvang stella

honden opvang stellaEnglisch text below - Wij spelen al langer met het idee om een opvang te creëren voor honden en andere dieren die moeilijk ergens terecht kunnen

Englisch text below

-

Wij spelen al langer met het idee om een opvang te creëren voor honden en andere dieren die moeilijk ergens terecht kunnen wanneer de omstandigheden daar om vragen.

Onlangs en bij het starten van deze crowdfunding zitten (zaten) wij zelf in zo'n soort situatie. Op dit moment hebben wij nog 16 dagen om aan een ander onderkomen te komen. De afgelopen twee weken kwamen wij er achter dat het verdomd moeilijk is om voor zowel jezelf als voor je dieren opvang te vinden. Onze twee mastino's waren eigenlijk nergens welkom. Maar ook voor onze kippetjes bleek dit verdomd lastig.

dat je in een situatie komt dat je dreigt dakloos te worden is al moeilijk. maar het is compleet onverteerbaar als je je dieren geen onderdak kunt bieden..

dit heeft ons doen besluiten ons plan nu ten uitvoer te brengen. Echter daar is geld voor nodig.. veel geld willen we het goed kunnen doen.

We willen zowel dieren die tijdelijk onderdak nodig hebben op kunnen vangen. Als dieren die een nieuwe gouden mand/hok nodig hebben. Maar wel alleen die dieren waar zo verdomd weinig voor is.

wij willen iedereen vragen die kan een financiële bijdrage te leveren aan ons doel.

Of een natura bijdrage te doen in de vorm van wat voor hulp dan ook

denk aan: het helpen met klussen. Manden, hokken , voer enz. Enz. En Het delen van kennis en samenwerkingen hiervoor kun je ons mailen op dierenopvang.help.nu@gmail.com

mochten we het doel niet halen overwegen we een pand te huren of anders de donaties onder te brengen bij andere opvangcentra met een vergelijkbare strekking. Je donaties en inspanning zullen dus nooit weg gegooid zijn.

Mvg Aris en Chelsey

There he is, the collection action.

share =

And if you have any questions, please let us know

We have been playing with the idea of ​​creating a shelter for dogs and other animals that can hardly go anywhere when the circumstances require it.

Recently and at the start of this crowdfunding we sat (ourselves) in such a situation. At this moment we still have 16 days to get another accommodation. The last two weeks we found out that it is damn difficult to find shelter for both yourself and your animals. Our two mastinoes were actually never welcome. But also for our chickens this turned out to be damn difficult.

that you are in a situation where you are threatening to become homeless is already difficult. but it is completely unpalatable if you can not shelter your animals.

this has led us to implement our plan now. However, money is needed for that ... we want to be able to do a lot of money.

We want to be able to catch animals that need temporary shelter. As animals that need a new golden basket / loft. But only those animals that are so damn little for.

we want to ask everyone who can make a financial contribution to our goal.

Or to make a contribution in the form of any help whatsoever

think of: helping with jobs. Baskets, pens, feed, etc. Etc. And Sharing knowledge and collaborations for this you can email us at dierenopvang.help.nu@gmail.com

If we do not reach the goal, we consider renting a property or otherwise placing the donations with other reception centers with a similar scope. Your donations and effort will therefore never be thrown away.

Mvg Aris and Chelsey

Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!Reacties

Gestart op 14 oktober 2018


Dromer - honden opvang stella

Aris van Eck

Dieren & Huisdieren
nederland

Recente Donaties
avatar

€20

Lydje Van Beek

8 maanden geleden
Suc6 Kanjers??????
Share

avatar

€5

Marjolein Van Driel

8 maanden geleden
Share

avatar

€20

Patricia Van Maurik

8 maanden geleden
Heel veel succes!
Share

avatar

€50

Chris Verpoorten

8 maanden geleden
Share

avatar

€10

Miranda van der Leest

8 maanden geleden
Succes!
Share

5 van 6 donaties