Met Avinash naar de dolfijnen!

Met Avinash naar de dolfijnen!Onze oudste zoon Avinash heeft een verstandelijke beperking en een zware vorm van klassiek autisme. Er is een diagnose, maar geen duidelijkheid over

Onze oudste zoon Avinash heeft een verstandelijke beperking en een zware vorm van klassiek autisme. Er is een diagnose, maar geen duidelijkheid over de toekomst. Avinash functioneert nu op het niveau van een kind van 18 maanden, terwijl hij 7 jaar is. Daarnaast zit zijn motoriek hem ook in de weg. 

Als ouders zijn we trots op elke stap van vooruitgang die Avinash heeft. Maar we zijn ook altijd op zoek zijn naar therapieën die ervoor zorgen dat Avinash zich nog meer en wellicht sneller gaat ontwikkelen. Daarom willen wij graag dolfijnondersteunde therapie bij het Dolphin Therapy & Research Center (CDTC) in Curaçao doen. Niet alleen voor Avinash, maar voor ons als gezin. Want ook Narish en wijzelf zullen betrokken worden bij de training.

Onze leerdoelen;

1. Werken aan de zindelijkheid

2. Werken aan het tanden poetsen

3. Werken aan het alleen naar bed gaan

4. Werken aan de nee-boodschap

5. Werken aan angst voor tandarts/ huisarts/ ziekenhuis

6. Werken aan angst voor nagels/ haren knippen

Het CDTC staat hoog aangeschreven als het om deze intensieve dolfijnentraining van twee weken gaat. Helaas wordt de dolfijnentraining niet vergoed vanuit de zorgverzekering en willen wij op deze manier een gedeelte van het bedrag bij elkaar krijgen. 

Wil je meer over het CDTC of de dolfijnentherapie weten of zien? Bezoek dan onderstaande websites. 

www.facebook.com/curacaodolphintherapy

www.cdtc.info

https://youtu.be/oRbnms6u214

www.youtube.com/user/cdtcdolphintherapy

====================================

Our oldest son Avinash has an intellectual disability and a heavy form of classic autism. There is a diagnosis, but no clarity about the future. Avinash functions at the level of a child of 18 months, while he is 7 years old. In addition, his motoric skills are an obstacle. 

As Avinash's parents we are proud of every step forward. But we are always looking into therapies that will make Avinash develop faster. Therefore we would like start dolphin assisted therapy at the Dolphin Therapy & Research Center (CDTC) in Curaçao. Not just for Avinash, but also for us as a family. Because Narish and ourselves will also be involved in the training.

Our learning objectives;

1. Work on the toilet training

2. Work on brushing his teeth

3. Work on going to bed on his own

4. Work on the no - delivery

5. Work on fear of dentist/doctor/hospital

6. Work on fear of nails/hair cut

The CDTC is highly regarded when it comes to this intensive dolphin training of two weeks. Unfortunately, dolphin training is not reimbursed by health insurance and we want to get a portion of the amount together. 

Would you like to know more about CDTC or the Dolphin therapy? Visit the websites below.

www.facebook.com/curacaodolphintherapy

www.cdtc.info

https://youtu.be/oRbnms6u214

www.youtube.com/user/cdtcdolphintherapy

Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!Reacties

Gestart op 05 oktober 2017


Dromer - Met Avinash naar de dolfijnen!

Rishma Sahadat-Samlal

Baby's, Kinderen & Familie
Nederland

Recente Donaties
avatar

€15

Anoniem

7 maanden geleden
Share

avatar

€10

Anoniem

7 maanden geleden
Share

avatar

€30

Andrea Teftedarija

10 maanden geleden
Share

avatar

€25

Esther Basgiet

10 maanden geleden
Lieve Rishma, ik heb heel veel respect voor jou, heel veel succes met het bereiken van je doel. Dikke knuffels en kus, Esther
Share

avatar

€25

Shaamly & Jayden Bindadin

10 maanden geleden
Heel veel succes! Ik hoop dat jullie gauw het bedrag bij elkaar hebben!
Share

5 van 196 donaties