Hulp voor Maylo! Help for Maylo!

Hulp voor Maylo! Help for Maylo!Voor een hele dierbare vriendin en haar lieve hond Maylo vraag ik jullie dringende hulp!

For a dear friend and her sweet dog Maylo, I ask you for urgent help!

Afgelopen zondag werd hij opeens levensbedreigend ziek en moet a.s. dinsdag 14-5-2019 geopereerd worden,maar de kosten zijn schrikbarend hoog en kan mijn vriendin en haar gezin niet op brengen, dus dringende financiële hulp is echt noodzakelijk om te helpen Maylo's leven te verlengen, want hij is nog maar net de helft van zijn leven gepasseerd en heeft nog heel wat jaren vol geluk en liefde voor de boeg.

Last Sunday he suddenly became life-threatening and has to be operated on Tuesday 14-5-2019, but the costs are shockingly high and my girlfriend and her family can't afford it, so urgent financial help is really necessary to help extend Maylo's life , because he has only just passed half of his life and has many years full of happiness and love to look forward to.

Dit is het verhaal van mijn lieve vriendin wat ze geschreven heeft over Maylo en zijn aandoening:

This is the story of my dear friend what she wrote about Maylo and his condition:

Lieve Maylo, enthousiast, lief, vrolijk, trouw, gezond en vol energie en levenslust, mijn maatje, slapen voor mijn bed, of voor de bank, je dikke vacht heeft wat tranen opgevangen van mij, je natte neus tegen mij of je lieve kop onder mijn arm duwen voor troost .. wat houd ik van jou ..

Dear Maylo, enthusiastic, sweet, happy, faithful, healthy and full of energy and zest for life, my buddy, sleeping in front of my bed or in front of the couch. Your thick fur has caught some tears from me. Your wet nose against me, or your sweet head under my arm for comfort .. how I love you ..

Ik heb gehuild, tranen van angst, onzekerheid om jou te moeten verliezen afgelopen zondag 5 mei. Je blaas zat plotseling van links naar onderin rechts in je lichaam, naast je anus. Wat had je een pijn, met spoed naar de dierenarts.

I cried, tears of fear, uncertainly about having to lose you last Sunday, May 5. Your bladder was suddenly in your body from left to the bottom right, next to your anus. What a pain you had. We rushed with you to the vet.

Tot en met heden ben ik dag en nacht in touw voor jou met alle liefde die ik in mij heb, om er voor te zorgen dat je blaas niet weer elders zit nadat de dierenarts deze onder sedatie terug op de plaats heeft gebracht, of wellicht je darmen niet verplaatsen of zelfs via de anus naar buiten komen.

Up to the present, I am day and night on the line for you with all the love that I have in me, to make sure that your bladder is not elsewhere again after the vet has put it back in place under sedation, or perhaps your intestines do not move or even come out through the anus.

Je bent niet ziek maar je hebt een Dubbelzijdige Hernia Perinealis.

You are not sick but you have a Double-sided Hernia Perinealis.

GEEN ziekte waardoor ik de nare keuze moet maken om je te laten gaan maar een Hernia, aan beide kanten in je bekkenbodem.

NOT a disease that makes me have to make the nasty choice to let you go but a Hernia, on both sides in your pelvic floor.

Om geopereerd te worden aan deze aandoening moet je gecastreerd worden gelijktijdig met het herstellen van de wanden.

To undergo surgery for this condition, you must be neutered at the same time as repairing the walls.

Je blaas moet vastgezet worden omdat deze achterover gekanteld staat.

Your bladder must be secured because it is tilted backwards.

Drie operaties in 1. Three operations in 1.

Het kostenplaatje is enorm. The costs are huge

5/5 € 250 ... 6/5 € 66,16 ... 10/5 € 189,00 ... € 14/5 € 2500 = € 3.005 ... m.u.v. (extra) medicatie, Onvoorziene kosten tijdens/na de operatie, extra consulten/echo, € 995,00.

Unforeseen costs during / after surgery, extra consultations / ultrasound, € 995.00.

De vraag welke ik kreeg, "Gezien zijn leeftijd en het kostenplaatje is het niet beter om hem te laten gaan? Is hij het wel waard?"

The question which I received, "Given his age and the cost, is it not better to let him go? Is he worth it?"

Ik heb er geen reactie op gegeven ... Maylo heeft 30 maart jl. pas zijn 8e verjaardag gehad.

I did not respond ... Maylo only celebrated his 8th birthday on March 30th

Heb het vandaag verteld aan de specialist. I told the specialist today.

#Haarantwoord: Her answer was:

Maylo is goed gezond bevonden na diverse onderzoeken, echo, bloed, inwendig onderzoek, 5 en 6 mei .. en na een groot onderzoek bij ons vandaag, waaronder een echo op alle organen en de Hernia's.

Her answer:

Maylo was found to be in good health after various examinations, ultrasound, blood, internal examination, 5 and 6 May .. and after a major examination today, including an ultrasound on all organs and the Hernias.

Een vrolijke, levenslustige hond met een goede wil. Erg lief ook.

A happy, lively dog with a good will. Very sweet too.

Hij is niet ziek, hij heeft een lichamelijke aandoening, hij is het wel degelijk waard.

He is not sick, he has a physical condition, he is definitely wort it.

Ik kies voor het dier en als een dier geen dierwaardig bestaan meer zou hebben zou ik het gelijk melden.

I choose for the animal and if an animal would no longer have an animal life I would report it immediately.

Zoals u dus kunt lezen is het echt noodzakelijk om dit lieve dier een kans te geven, en ook voor mijn lieve vriendin die zielsveel van hem houd en hem nog lang niet kan missen.

So as you can read it is really necessary to give this sweet animal a chance, and also for my dear friend who loves him dearly and cannot miss him already

Bij voorbaat al heel veel dank voor uw giften,ook al zijn ze nog zo klein,alle beetjes helpen nietwaar!

Many thanks in advance for your donations, even though they are so small, all the bits help don't they?

Voor degenen die geen creditkaart hebben, mogen hun donatie ook overboeken rechtstreeks op: J.D.Verkuil, NL63INGB0690506481.

For those who do not have a credit card, they can also transfer their donation directly to the bankaccount above.

Update : Mijn vriendin heeft even een update geschreven over Maylo's toestand tot op heden 28 mei 2019. En als u nog wat missen kan ook alis het maar 1 euro, doneer dan alstublieft, want het is hard nodig om de hoge rekening van de dierenarts te betalen :-(.

Maylo is inmiddels geopereerd. Een zeer zware operatie welke 4,5 uur heeft geduurd. Heftig voor hem op alle fronten. Vlot uit de narcose maar hij gilde lange tijd alles bij elkaar, vreselijk. Hij gooide zichzelf tegen de muur. Samen met een assistente heb ik hem in bedwang moeten houden, hard gesproken om hem te laten weten dat ik bij hem was. Kwam door de opiaten zei men.

Als nazorg heeft hij twee soorten pijnmedicatie waaronder 1 opiaat en twee soorten antibiotica.

Hij is nu goed herstellende en draagt een kap om te voorkomen dat hij aan de wonden zit.

Moet nog een keer terug voor consult, echo en urinecheck. Vermoedelijk in week 23/24, de specialist belt daar nog over.

Voor alle lieve mensen die tot op heden gedoneerd hebben, ontzettend bedankt. Ik ben er ontroerd en overdonderd van. Het totale kostenplaatje is erg hoog. Maar ben trots op mijn lieve Maylo, hij doet het goed. Hoop dat de echo dit binnenkort ook zal uitwijzen.

Liefs van Maylo en Brenda ❤
Geplaatst op 28 May 2019

Update : Mijn vriendin heeft even een update geschreven over Maylo's toestand tot op heden 28 mei 2019. En als u nog wat missen kan ook alis het maar 1 euro, doneer dan alstublieft, want het is hard nodig om de hoge rekening van de dierenarts te betalen :-(.

Maylo is inmiddels geopereerd. Een zeer zware operatie welke 4,5 uur heeft geduurd. Heftig voor hem op alle fronten. Vlot uit de narcose maar hij gilde lange tijd alles bij elkaar, vreselijk. Hij gooide zichzelf tegen de muur. Samen met een assistente heb ik hem in bedwang moeten houden, hard gesproken om hem te laten weten dat ik bij hem was. Kwam door de opiaten zei men.

Als nazorg heeft hij twee soorten pijnmedicatie waaronder 1 opiaat en twee soorten antibiotica.

Hij is nu goed herstellende en draagt een kap om te voorkomen dat hij aan de wonden zit.

Moet nog een keer terug voor consult, echo en urinecheck. Vermoedelijk in week 23/24, de specialist belt daar nog over.

Voor alle lieve mensen die tot op heden gedoneerd hebben, ontzettend bedankt. Ik ben er ontroerd en overdonderd van. Het totale kostenplaatje is erg hoog. Maar ben trots op mijn lieve Maylo, hij doet het goed. Hoop dat de echo dit binnenkort ook zal uitwijzen.

Liefs van Maylo en Brenda ❤
Geplaatst op 28 May 2019

Spread the word!Reacties

Gestart op 12 mei 2019


Dromer - Hulp voor Maylo! Help for Maylo!

Ellie Verkuil

Dieren & Huisdieren
Nederland

Recente Donaties
avatar

€15

Monique van Spaandonk

2 maanden geleden
We hopen dat het goed gaat komen ????
Share

avatar

€20

Gerda Voogd

2 maanden geleden
Heel veel beterschap maylo.
Share

avatar

€35

C Verkuil

2 maanden geleden
Share

avatar

€25

Anoniem

2 maanden geleden
Share

4 van 4 donaties