Let Alaina go to Amerika

Let Alaina go to AmerikaHELP ALAINA BETER TE WORDEN

Op 18 maart 2016 is bij mijn dochter Alaina ALL geconstateerd, Acute Lymfatische Leukemie ook wel bloedkanker genoemd. Sindsdien is ons hele leven op zijn kop gezet door de vele behandeling hier in het ziekenhuis in Nederland. Alaina moet in totaal 3 jaar behandeldworden met Chemo en medicatie en soms een bloedtransfusie. Dit betekend dag in dag uit naar het ziekenhuis om haar te laten behandelen. Dit is voorons enorm zwaar, voor mij als vader is dit al zwaar laat staan dit kleine meisje van 3. Zij heeft de eerste fase goed door staan maar er komen er nogvelen, nog meer ziekenhuis opnamen, nog veel meer behandelingen en dat allemaal door deze rot ziekte! Alaina zou op haar leeftijd onbezorgd buitenmoeten spelen en niet dag in dag uit in het ziekenhuis moeten doorbrengen. Het enige wat ik nu nog voor mijn dochter kan doen is haar naar Amerika brengen, in Amerika zijn ze al veel verder met het behandelen van dezeverschrikkelijk ziekte. Maar door het zorgstelsel hier in Nederland word dit onmogelijk gemaakt. Mijn dochter heeft een kans in Amerika om beter teworden, maar de zorgverzekeraar vergoed dit niet! Ik ben al in gesprek met het Children's hospital in Los Angeles, heb al haar papieren al naar hunOnconologie en Hematologie afdeling opgestuurd. Zij kan een levensverlengende behandeling krijgen in Los Angeles! Ik moet haar daar wel zelf naar toe brengen en helaas heb ik dat geld niet, daarom vraag ik om jullie hulp! Help mij, zodat ik mijn meisje kan helpen!Elke euro is een stapje naar Amerika een stap om Alaina weer beter te laten worden. Geef Alaina een kans om te leven, zoals elk klein meisje zou moeten leven! ------------------------------------- HELP ALAINA TO BE BETTER On March 18, 2016, my daughter Alaina ALL found out that acute lymphatic leukemia is also called blood cancer. Since then,our entire life has been put to the fore by the many treatment here in the hospital in the Netherlands. Aliana must be treated for a total of 3 yearswith Chemo and medication and sometimes a blood transfusion. This means day to day to the hospital to let her be treated. This is very hard for us, asa father, this little girl is already very late. She has completed the first phase, but there are still many more hospitalizations, more treatmentsand all of them Through this mess disease! Alaina should be out of care at the age of her age and not spend time in the hospital day by day. All I cando now for my daughter is to bring her to America, and in America they are far more in dealing with this terrible disease. But through the care systemhere in the Netherlands this is made impossible. My daughter has a chance in America to get better, but the health insurer does not compensate! I havealready been in discussions with the Children's Hospital in Los Angeles, have already sent all her papers to their Onconology and Hematologydepartment. She can get a life-long treatment in Los Angeles! I have to bring her there myself and unfortunately I do not have that money, so I askfor your help! Help me so I can help my girl! Each euro is a step towards America a step to make Alaina better. Give Alaina chance to live, as everylittle girl should live!
Update : Voor de mensen die geld hebben gedoneerd en achter mij staan . Update van mijn dochter/
Helaas is haat toestand afgelopen week verslechtert. Hierdoor is besloten in het ziekenhuis om haar geen chemo te geven. Omdat haar imuum kapot is door door chemoterapie is ze vatbaar voor virusen, ze heeft het ook heel moeilijk met ademenhalen. Door haar toestand is het gevaarlijk om alsnog zo chemo te gaan geven.
Het is heel erg en maak me zoveel zorgen.

Ik betreur ook dat ik zoveel mijn best doet en dat ik nog steeda mijn doel niet kan bereiken. Er zijn mensen die hulp hebben aangeboden en na toesteming van mij een benefit hebben georganiseerd en vervolgens heb ik daarvan niks van gehoord.
Mijn vetrouwen in mensen is voledig weg genomen . Voor de mensen die wel achter mij staan en de situatie kennen . Ik hoop dat ik op jullie steun mag blijven rekenen. Mensen die me echt kennen weten hoe ik ben . En de mensen die mij bedonderd hebben . Ik ben niet kwaad of boos,
Daar is maar 1 zin voor ' luid als volgt
, die komen wel zichzelf wel tegen .
Geplaatst op 08 October 2017

Spread the word!

Reacties

Gestart op 27 July 2016


Dromer - Let Alaina go to Amerika

Alaina Rombley

Baby's, Kinderen & Familie
Nederland

Recente Donaties
avatar

€10

Pearl Passial

12 uur geleden
Heel veel sterkte
Share

avatar

€5

Lisa Virdis

12 uur geleden
Share

avatar

€10

Anoniem

1 dag geleden
I hope this wish wil come tru
Share

avatar

€10

Louisa Thomas

1 dag geleden
Share

avatar

€5

Gail Poeketi

1 dag geleden
Share

5 van 489 donaties