help mij aan een hulphond

help mij aan een hulphondLieve jij die dit leest.

Allereerst wil ik je bedanken dat je de tijd neemt voor mij! Mijn droom is om een hulphond te krijgen, maar ik zal eerst wat meer over mezelf vertellen.

Ik ben Leanne. een 27 jarige meid uit Haarlem met complexe ptss (post-traumatische stress stoornis) en een eetstoornis. In het dagelijks leven loop ik tegen voordat de PTSS heel erg aan en dit is dan ook meteen de reden dat ik een hulphond zou willen.

Hulphonden voor PTSS worden echter niet vergoed door de zorgverzekeraars dus ik hoop via deze weg wat financiële ondersteuning te kunnen krijgen.

Hoe een hond mij kan helpen:

Voor mij persoonlijk is een hulphond vooral een manier om met mijn ptss om te gaan en dissociatie eerder aan te voelen komen, waardoor ik minder snel in gevaar ben (niet zomaar door rood loop/fiets) en me veiliger voel op straat. De hond helpt een buffer te zijn tussen mij en de wereld, waarbij dus voorkomen wordt dat ik opeens aangetikt wordt door een vreemde man (en de paniek in schiet). Ook helpt hij me nachtmerries uit en helpt me beter om te gaan met de dagelijkse angsten/stress. Hierdoor kan ik beter participeren in de maatschappij en waarschijnlijk zal het me ook helpen om een eventuele EMDR sessie (trauma therapie)beter aan te kunnen en daarna ook thuis op te kunnen vangen.

Ook denk ik dat de structuur die een hond met zich meebrengt (zoals eten geven en uit moeten laten) ,ok kan helpen bij het vinden van een levenspatroon waarin meer rust en regelmaat zit.

Een gewone hond, in de zin van geen hulphond kan dit natuurlijk ook maar wat deze honden niet kunnen is je voor dat er iets onverwachts gebeurt waarschuwen. Het kan mij vermoedelijk helpen mijn over-alertheid op den duur te laten verminderen. Een hulphond kan mij eveneens helpen eerder te herstellen van heftige emoties. Waardoor ik meer keuzes hebt dan zelfdestructief gedrag om mijn emoties weer te reguleren.

Een hulphond is er op getraind mij met dit alles te helpen. Het hebben van zo een hond schept natuurlijk ook de verplichting dat ik in mijn thuissituatie de (trauma) behandeling voorzet en alle zeilen bij moet zetten om een opname af te wenden. Met deze extra ondersteuning denk ik dat dat meer kans van slagen heeft.

De training van een hulphond kost 18.000 euro en helaas heb ik dit geld niet (Ik leef op een WIA uitkering) dus vraag ik hierbij jullie hulp om mijn droom te verwezenlijken. Een deel ervan krijg ik misschien vergoed via de WMO, maar ik zal nog steeds gemiddeld 100 euro per week zelf moeten gaan betalen om mijn droom werkelijkheid te laten worden.

Wil je meer over me weten? neem dan een kijkje op mijn Facebook https://www.facebook.com/Leavdeblog/ of blog. www.leavde.wordpress.com

Elke hulp is welkom. Heel erg bedankt voor je moeite! Liefs en een hele dikke knuffel van mij!

p.s. Mocht het bedrag niet behaald worden en/ of het onverhoopt niet doorgaan dan doneer ik het verzamelde bedrag in een fonds voor ptss hulphonden.

Dear you,


First of all, I want to thank you for taking the time to read this! My dream is to have an assistance dog, but I will tell you a bit more about myself first.


I am Leanne. a 27-year-old girl from Haarlem (Netherlands) with complex PTSD (post-traumatic stress disorder) and an eating disorder. In daily life i come across loads of strungles concerning the PTSD and that's why i dream of having an assistance dog.


However, assistance dogs for PTSD are not reimbursed by health insurers, so I hope to receive some financial support through dream or donate.


How a dog can help me:

For me personally, an assistance dog is mainly a way to deal with my ptsd and to feel dissociation earlier, so I am less likely to be in danger (not just running / cycling through a red traffic light) and feel safer on the street. The dog helps to be a buffer between me and the world, thus preventing me from being suddenly touched by a strange man (and have a panic attack). A dog also helps me with nightmares and helps me deal with the daily anxiety / stress. This allows me to participate in society and it will probably also help me to handle an EMDR session (trauma therapy) much better and come home safely after it.

I also think that the structure that a dog brings with it (such as giving food and having to walk) can help to find a way of life in which there is more peace and regularity.


An ordinary dog, in the sense of no assistance dog, can of course also give that regularity, but what these dogs can not do is warn you that something unexpected happens. It can probably help me to reduce my over-alertness on the long run. An assistance dog can also help me recover earlier from strong emotions. Helping me make other/more choices than self-destructive behavior to regulate my emotions again.


An assistance dog has been trained to help me with all this. Having such a dog naturally also creates the obligation that in my home situation I will continue the (trauma) treatment and have to make every effort to avert a hospitalization. With this extra support, I think that has a better chance of success.


The training for an assistance dog costs around 18.000 euro's en sadly i can't afford this kind of money with my sickness benefit. The costs will be around 100 euro's a week for training only so every help to realize my dream is very welcome!


Do you want to know more about me? You can always contact me through my Facebook page: https://www.facebook.com/Leavdeblog/


Every help is welcome. Thank you very much for your time. Lots of love and a big hug from me!


p.s. If the amount is not achieved and / or the unforeseen does not go through then I donate the amount collected in a fund for pts dog dogs.

Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!Reacties

Gestart op 06 december 2017


Dromer - help mij aan een hulphond

Leanne Vde

Medisch, Ziekte & Genezing
nederland

Recente Donaties
avatar

€25

jeroen prinsen

11 maanden geleden
Share

avatar

€5

Anoniem

11 maanden geleden
Share

2 van 2 donaties
Rewards
Geen rewards gevonden voor deze droom.