Een hulphond voor Becca

Een hulphond voor BeccaIk zamel geld in voor een hulphond voor Becca, zodat ze niet meer bang is dat de hypoglykemie haar fataal wordt en ze zelfstandig op pad kan.

Hallo

Ik ben Diana Floris en ik ben de moeder van drie kinderen. Wanneer een van je kinderen pijn heeft, voel je dat vanbinnen en wil je daar iets aan doen. Zo ben ik ook.

Goede doel?

Ik ben van plan om €40.000 bij elkaar te krijgen om de adoptie, training en andere kosten van een hulphond te financieren voor een van mijn dochters die aan hypoglykemie en posttraumatisch stress syndroom lijdt. Het bedrag is een schatting gemaakt door het WMO.

Wat is er gebeurd?

Mijn middelste kind, Rebecca Floris, heeft erge hypoglykemie. Becca is een slimme en mooie jonge vrouw van 26 jaar, die het leuk zou vinden om uit te gaan en te werken. Maar door deze ziekte heeft ze de hele dag toezicht nodig en kan ze zich niet teveel inspannen. Door orkaan Katrina heeft ze posttraumatisch stress syndroom die de hypoglykemie lijkt te verergeren.

Hypoglykemie zorgt ervoor dat je bloedsuiker te laag wordt. In Becca’s geval gebeurd tot wel 12 keer per dag. Als er geen toezicht is, raakt ze hierdoor ongeveer een keer per dag bewusteloos. Daardoor kan ze in coma raken of nog erger! Ze voelt deze aanvallen niet aankomen. De specialisten wisten niet wat ze met haar aanmoesten. Door de hulp van een dietiste eet ze nu een plantaardig dieet dat alles een klein beetje gemakkelijker maakt. Een hulphond kan echter aanvoelen wanneer haar bloedsuikers te laag worden. Dan kan hij haar erop attenderen, eten halen en meer hulp inschakelen. Hij kan haar ook kalmeren als ze teveel stress heeft.

Becca heeft al twee keer bij de WMO aangeklopt om vergoeding, maar het is beide keren afgewezen. Via een advocaat is ze het aan het aanvechten, maar de kans is klein op succes. Ze heeft ook een tv-programma aangeschreven, maar die wilden haar ook niet helpen. Ze gaat in december naar een nieuwe dokter in een ander ziekenhuis, het Radboud UMC in Nijmegen. Hopelijk kunnen zij haar een diagnose geven. Het de dokter in het vorige ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam, wilde niet met 100% zekerheid zeggen dat het pure hypoglykemie is end us maakt dat het moeilijker voor haar om hulp te krijgen.

Toekomst zonder hond….

is geen optie. Na de Kerst willen zij en haar verloofde naar een eigen huis verhuizen. Omdat ze nog geen hulphond heeft, moet haar verloofde haar iedere morgen bij zijn ouders afzetten als hij naar zijn werk gaat en haar ‘s avonds weer ophalen tenzij er iemand anders bereid is om bij haar te blijven overdag. En dan hebben het nog niet over het feit dat het huishouden ook gedaan moet worden en de boodschappen gehaald moeten worden. Hypoglykemie aanvallen zijn erg vermoeiend en de hoeveelheid stress die ze hierdoor heeft is bijna niet te harden. Ze voelt zich gevangen. Het krijgen van een hulphond is urgent, want ze wil weer meedoen in de samenleving!

Hulpvraag?

Help me om het geld bij elkaar te brengen, zodat met de training gestart kan worden. We hebben begrepen dat deze training wel twee jaar kan duren, omdat de hond op Becca’s hulpbehoefte geconditioneerd moet worden.

Disclaimer

Deze fondsen worden alleen gebruikt voor de hulphond. In het geval dat Becca het niet meer zelf nodig heeft, wordt het geld gedoneerd aan een stichting die honden traint voor mensen die dezelfde soort hulphond nodig hebben. Als je PayPal hebt, doneer liever via https://www.gofundme.com/a-service-dog-for-becca. Daar zijn minder kosten aan verbonden.

I am raising money to get Becca a service dog, so she will not be scared of dying of hypoglycemia and can go out on her own.

Hi

My name is Diana Floris, and I am the mother of three children. When one of your children hurts, your mother’s or father’s heart hurts too, and you want to do something about it. I am not different in that respect.


Cause?

I am planning to raise $45,000 (=€40.000) to finance the adoption, training and expenses of a service dog for one of my daughters who suffers from hypoglycemia and posttraumatic stress disorder. The amount was estimated by the Dutch government organization (WMO) that looked at her case. Becca lives in the Netherlands.


What happened?

My middle child, Rebecca Floris, has a severe case of hypoglycemia. Becca is a bright and beautiful 26-year-old, who would love to go out and work. Due to the disease she needs a sitter all day and cannot exert herself too much. From hurricane Katrina, she suffers from post-traumatic stress disorder as well, and that seems to aggravate the hypoglycemia.

Hypoglycemia makes your blood sugar levels drop too low. In Becca’s case, it drops too low each day up to about 12 times per day. Without someone or a service dog present, she gets unconscious about once daily. That can easily get her in a coma and worse! She doesn’t feel it coming at all. The specialists didn’t know what to do with her and put her in the hospital for several days in the hopes of finding a solution to no avail. With the help of a dietitian, she switched to a plant-based diet that eased it a little bit. A service dog can sense that her blood sugar level is dropping. The dog will alert her, can get food, and warn someone. He can also keep her anxiety level low.

Becca filed for government help with the payment twice. She got denied twice. She will send in the rebuttal soon, but chances are slim she can make them change their mind. She also tried one of the tv programs that help people in impossible situations. They did not want to take her case either. She will be seen by a new doctor in a different hospital (Radboud UMC in Nijmegen) in December. Hopefully, they are willing to put a diagnosis down. The first hospital (Maasstad Ziekenhuis Rotterdam) is not willing to give 100% certainty on the diagnosis, and government organizations use it to deny her services.


Future without a dog…

Right after Christmas, she and her fiancé will move to their own home. Since she doesn’t have a service dog, her fiancé will have to bring her to his parents every morning on his way to work and pick her up at night 6 days per week unless there is someone else available to keep her company in her home. Not to mention: who is doing the housework and the groceries? Hypoglycemic attacks are exhausting and the amount of anxiety she has due to it is excruciating! She feels imprisoned. Getting a service dog is urgent, because she will be able to participate in society again!


Question?

Please help me raise the money, so the training of a dog can start. We learned that training can take up to two years, since the dog needs to be customized to Becca.


Disclaimer

The funds raised will solely be spent on the service dog. In the unlikely event Becca gets healed, I will donate it to a nonprofit helping people with the same need. I am raising the funds for Becca, because in the Netherlands, the government will require her to use personal savings before helping her if she needs social welfare. These funds raised will be seen as such if transferred to a bank account with her name on it.

Update : Becca heeft van het Radboudziekenhuis gehoord dat ze haar niet willen helpen, omdat haar geval te gecompliceerd is. Ook heeft ze weer tevergeefs een poging gedaan een hulphond vergoed te krijgen.
Geplaatst op 04 June 2019

Spread the word!Gestart op 10 december 2018


Dromer - Een hulphond voor Becca

Diana Floris

Medisch, Ziekte & Genezing
United States

Recente Donaties
avatar

€10

Marregie Bezemer

4 maanden geleden
Share

avatar

€10

Luz Bosua

6 maanden geleden
Share

avatar

€20

Anoniem

7 maanden geleden
Ik hoop dat je het benodigde geld bij elkaar krijgt voor je dochter
Share

avatar

€105

Diana Floris - Verbeem

7 maanden geleden
Dit is de rest van het geld dat ik op mijn verjaardag heb opgehaald voor dit doel.
Share

4 van 4 donaties