De reis die ze nooit heeft gemaakt

De reis die ze nooit heeft gemaaktMijn naam is Chelsea Koopmans Ik ben de vrouw van Frank Koopmans Zoals jullie zien op de foto zijn wij gezegend met 2 mooie kinderen !

Hailey en Giovanni . Op de foto staan wij als gezin & de kinderen als zus en broer maar ook iemand die heel belangrijk is in ons leven haarnaam is Atty Koopmans van der wal Om te beginnen wil ik jullie uitleggen waarom ik dit heb opgezet niet omdat het moet maar omdat ik geleerd hebtte doen wat goed voelt ! En dat is beginnen bij het begin van het verhaal.Atty is de moeder van mijn man zei stierf op 17 december 1998 aan degevolgen van uitgezaaide borstkanker. Ze was in de bloei van haar leven moeder van 6 kinderen waarvan frank een van de jongste hij verloorop 11 jarige leeftijd zijn moeder zijn maatje zijn voorbeeld zo ineens uit het leven gerukt een onschuldig hoestje bleek Kanker te zijn ! Hun helewereld op zijn kop van mijn schoonvader van mijn man en van alle andere 5 kinderen . Atty bleef positief ( uit de verhalen en kracht en dagboekdie ze bijhield hoopte ze op herstel)Helaas werd haar nachtmerrie werkelijkheid en kreeg ze te horen dat ze max nog 6 maanden zou leven ze probeerdevolop te genieten terwijl ze wist dat het ooit over zou zijn maar wat niemand wist was dat ze slechts 6 weken nog bij hun was en haal laatste adem uitblies ze kon gaan vliegen en vrijheid zoeken geen pijn voor haar meer . Frank en zijn zusje en broers en mijn schoonvader moesten door methun leven want opgeven kon niet dat wilde atty niet ze was keihard daarin . Op 23 december 1998 kon iedereen de laatste keer haar zien vasthoudenknuffelen tegen der praten en haar een mooie Reis wensen . 1 jaar naar atty haar dood besloten ze in de december maand waarin ze overleed de reiste maken die zij nooit heeft gezien mijn man . Schoonvader en zijn zusje vlogen naar Tenerife Om daar haar enigsinds te kunnen herdenken want hetrouwen was nog niet voorbij het gemis de warmte alles van atty het bleef in gedachten en Herrinering. Nu schrijf ik dit omdat ik nu zelf ervaarwat het is om moeder te zijn en ziek te zijn afhankelijk van anderen te zijn en dagen niets kunnen ( buiten dat om blijf ik in leven atty niet meer )wil ik mijn man steunen zoals hij dat doet al geruime tijd voor mij & de kinderen .Hij heeft de doorzettingsvermogen van zijn moeder en soms deeigenwijsheid van ze vader maar ik en de kinderen houden ontzettend van hem we zijn trots dat hij zich zo staande houd . Afgelopen jaarkregen we te horeb dat atty haar graf zou worden opgegraven dit omdat haar wens was om gecremeerd te worden . Frank zijn vader heeft hierzeggenschap over . Dit heeft een behoorlijke inpact binnen ons gezin . Vooral voor frank mijn man het idee dat hij opnieuw afscheid moet nemenvalt hem zwaar zeker nu het dit jaar 17 december 2018 20 jaar terug is voor de een zal het verdriet een plekje krijgen voor Frank en ons gezin zal heteen put openen waarvan de deksel ontbreekt .Hailey & Giovanni hebben we verteld over oma we vertellen alle mooie dingen en ook de eigenwijsheiddie oma had. Welliswaar hebben zei oma nooit in levende lijven gezien maar dat doet er niet toe want ze is het ! Of ze nou wel of niet leeftze blijft onderdeel in ons gezin. We keren regelmatig naar het graf toe rijden dan 1.5 uur heen om haar steen schoon te maken de kinderen pratentegen oma kussen het graf en plukken bloemetjes en vertellen dat ze houden van der en we doen dit als gezin want een gezin betekent samen horigheid enliefde en respect je steunt elkaar onvoorwaardelijk . Ik schrijf dit in stukken om jullie lezers en eventueel donateurs te kunnen vertellen hoewe in het leven staan met atty om ons heen.Frank zou ontzettend graag terug willen naar Tenerife met ons als gezin de plek waar hij op 11 jarigeleeftijd een jaar na de dood van atty kwam om zijn verdriet en gedachten weg te kunnen zwemmen in de zee van de glijbaan . En wetende dat zijnmoeder langs de kant had moeten zitten en zeggen zou FRANK niet doen hou op straks val je want kattenkwaad vond hij erg leuk . ( nog ;-) ) nuatty dit jaar word opgegraven en thuis komt wil ik iets terug doen uit liefde voor mijn gezin uit liefde voor atty ook ik heb haar nietgekend maar toch zit ze in mijn hart omdat ik me door de kinderen en frank verbonden vol met haar & zelf moeder ben . Frank heeft het vaakover kon ik maar terug om jullie te laten zien en voelen wat dit voor mij betekend zijn moeder mee op reis nemen ma 20 jaar die reis kunnen makenmet ons gezin en atty in ons hart en met ons mee want daar hoorde zei in 1999 te zijn met mijn schoonvader frank en de anderen kinderen . Nu kanzei het niet meer maar wij wel en nemen we der toch mee . Financieel is het niet haalbaar voor ons om deze reis te kunnen maken hoe graag we ookzouden willen . Zelf ben ik als moeder arbeids ongeschikt wegens lichamelijke beperking en is ons inkomen niet toereikend genoeg om deze wens invervulling te laten gaan . Dit zou frank zijn leven en het leven van ons als gezin een stuk dragelijker maken dan kan het boek langzaamsluiten en een plek krijgen en zullen we met een glimlach en traan haar bij ons dragen & met trots zeggen we did it samen met Atty ( mama oma& schoonmoeder . Ik vraag jullie ieder die er voor open staat een kleine donatie te geven om mijn gezin dit te kunnen geven zodat ik uitliefde en dankbaarheid na hun en atty deze wens samen in vervulling kan laten gaan . Niemand is verplicht ik zeg altijd elkaar helpen helptelkaar dan zou het leven dragelijker worden & zal verdriet geluk en liefde nog dichter bij elkaar staan en volgt het zijn pad die jezelf kuntlijden . Ik dank iedereen voor het lezen & dank ieder voor welke donatie of steun in welke vorm dan ook zodat wij bij ons doel komen endeze reis kunnen maken samen Bedankt namens Mijzelf Frank & onze kinderen 
Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!Reacties

Gestart op 29 januari 2018


Dromer - De reis die ze nooit heeft gemaakt

Chelsea Koopmans geelen

Begrafenissen & Gedenktekens
Nederland

Recente Donaties
avatar

€10

Anoniem

1 jaar geleden
Luv jullie xxxx jou trotse mama De liefde voor je gezin is groot mop
Share

avatar

€25

Anoniem

1 jaar geleden
25 euro voor atty & gezin
Share

2 van 2 donaties