De Buurtcamping Kogerveldwijk

De Buurtcamping KogerveldwijkHeel Nederland ontmoet elkaar op De Buurtcamping. Dat is onze droom. Op De Buurtcamping is niet alleen iedereen welkom, iedereen is er ook gelijk. Arm

en rijk, jong en oud, alleenstaand en grote gezinnen, autochtoon en allochtoon. Ons concept: één derde van de plekken is gereserveerd voorvrijwilligers, één derde voor betalende kampeerders en één derde voor minima. Alles op de camping wordt verzorgd door mensen en bedrijven uit debuurt om zo te werken aan uitbreiding van hun netwerk en het opdoen van zelfvertrouwen. Zo hopen wij ons steentje bij te dragen aan een verbonden eninclusief Kogerveld.Waarom is het concept bijzonder? Vooral vanwege de eenvoud. Nergens ontmoet je elkaar makkelijker dan op een camping. Met diepleerol onder de arm zien we er tenslotte allemaal even knullig uit. Je groet de buurman en helpt elkaar een handje. Deze ontmoetingen zorgen voorinspiratie, goede voorbeelden, zelfvertrouwen en thuisgevoel in de buurt, meer samenwerking en vriendschappen. En dit is geen overbodige luxe zoudenwe hier meteen aan toe willen voegen. De kloven in de samenleving tussen verschillende groepen worden namelijk steeds groter; tussen arm en rijk,tussen hoog en laagopgeleid, tussen Nederlanders en mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. De Buurtcamping zet zich in om deze kloven tedichten!Dit jaar hebben wij veel geleerd van het afgelopen jaar en heel veel leuke mensen leren kennen, welke wij anders normaal nooit zoudenontmoeten. Deze mensen waren zo enthousiast dat zei er dit jaar ook weer bij willen zijn. De buurtbewoners willen ook steeds meer meedenken enmeehelpen om het dit jaar nog meer uit te breiden. In dit projectplan lees je meer over onze resultaten, doelstellingen, organisatie en plannen voor2019. We kijken uit naar een gezellige en geslaagde Buurtcamping deze zomer!WAAROM EEN BUURTCAMPING?Er bestaat niet alleen een kloof tussen arm enrijk, er zijn meerdere maatschappelijke kloven die blijven groeien. Een paar krantenkoppen van de afgelopen tijd...Zoals het SCP benadrukt in‘Verhalen blijven vertellen en elkaar willen begrijpen’ (04-05- 2018) is er een grote behoefte aan meer dialoog, verbinding en tolerantie. In dezewijk kennen de mensen hun buren eigenlijk niet, maar op de buurtcamping is toch gebleken dat daar veel behoefte naar is. Met de Buurtcamping willenwij hier verandering in brengen.Wij geloven in de kracht van ontmoetingen. En we vinden vooral ontmoetingen tussen verschillende soorten mensenbelangrijk voor het sociale klimaat van onze maatschappij. Ontmoetingen zorgen voor inspiratie, goede voorbeelden, zelfvertrouwen, voor eenthuisgevoel in de buurt, leiden tot minder angst, meer samenwerkingen, vriendschappen en relaties én maken het vragen en aanbieden van hulpmakkelijker. Ze maken je wereld groot en klein tegelijk...Daarom dus een Buurtcamping in Kogerveldwijk!WAT IS DE BUURTCAMPING? Tijdens DeBuurtcamping wordt een park voor één weekend omgetoverd tot camping, bewoond door alle mensen die de buurt rijk is – ongeacht achtergrond, inkomenof geloofsovertuiging. Door de maanden voorafgaand aan de camping samen voor te bereiden: tenten opzetten, programmaonderdelen organiseren endeelnemen aan activiteiten werken vrijwilligers, kampeerders en bezoekers actief samen en doen zij nuttige vaardigheden en contacten op. Hetuitgangspunt is dat deze ontmoetingen bijdragen aan het sociale klimaat van de buurt door bijvoorbeeld te zorgen voor nieuwe vriendschappen enrelaties, meer thuisgevoel en minder angst voor ‘de ander’.De Buurtcamping is een toegankelijke plek in de publieke ruimte, waar mensen eninitiatieven samenkomen. Tijdens de drie dagen wordt enorm veel enthousiasme, ideeën en het opdoen van nieuwe contacten aangewakkerd, die ook blijvenvoortbestaan na afloop van de camping. Kamperen is laagdrempelig en je hebt niet veel nodig. Op de camping maak je een praatje met elkaar, onthaast jeen is iedereen gelijk. Wij laten zien dat grote vraagstukken soms niet zo ingewikkeld hoeven te zijn. Je kan er ook gewoon aan werken om de hoek inhet park in je eigen buurt.WAT MAAKT DE BUURTCAMPING NU ZO BIJZONDER?Een samenleving maak je samen, een buurt maak je samen en een Buurtcampingorganiseer je samen. Bewoners, gemeente, organisaties en ondernemers werken samen om hun eigen Buurtcamping neer te zetten. De Buurtcamping isinmiddels een landelijke beweging met een groeiend centraal team en professionele organisatie. Toch blijft elke camping kleinschalig en uniek, metlokale invulling. We halen alles uit de buurt – van materialen en vrijwilligers tot krentenbollen en barbecues. Hierdoor ontstaat heel veel energiein de buurt.Een camping in je eigen park is een laagdrempelige en toegankelijke plek, waar iedereen gelijk en ontspannen is. Nergens ontmoet je danook makkelijker mensen dan op De Buurtcamping; de setting nodigt uit tot het vragen en aanbieden van hulp, tot samen organiseren, samen de afwas doenen vakantie vieren. Gemiddeld leert men op De Buurtcamping maar liefst 12 nieuwe mensen kennen, wijst het onderzoek van het Centrale Team uit. Endoordat je niet even kort maar drie dagen samen bent, ontstaan er ook echt duurzame ontmoetingen. Meer dan 80% geeft aan elkaar ook na De Buurtcampingte blijven ontmoeten.DOELEN1. Sociale cohesie versterken door duurzame ontmoetingen te creërenDe ambitie van De Buurtcamping is om de sociale cohesiein de Kogerveldwijk te versterken. Dit doen wij door letterlijk ruimte te creëren voor ontmoeting tussen verschillende groepen. Een camping is bijuitstek een plek waar buurtbewoners elkaar ongedwongen kunnen leren kennen.2. Een vakantie bieden aan mensen die normaal niet op vakantie kunnenDeBuurtcamping wil iedereen de mogelijkheid bieden om op vakantie te gaan. In eigen stad, samen met een diversiteit aan buurtbewoners. Daarom hebben wecampingplekken voor een lager tarief voor mensen met een laag inkomen, verzamelen we tenten en kampeerspullen en zorgen wij dat het een all-in conceptwordt.3. Buurtbewoners en vrijwilligers activeren en helpen zich te ontwikkelenmet De Buurtcamping motiveren we buurtbewoners om zich actiever in tezetten voor de buurt. Als vrijwilliger bij De Buurtcamping doe je waardevolle ervaringen en contacten op. Wij als beheerders worden begeleid in deorganisatie en leren zo de kneepjes van sociaal ondernemerschap.4. Aanvullend op de bovenstaande algemene doelen, willen wij met De BuurtcampingKogerveldwijk ook bijdragen aan verschillende lokale beleidsdoelstellingen.VOOR IEDEREENDe Buurtcamping wordt georganiseerd door en voor allebuurtbewoners samen met organisaties en ondernemers in Kogervelwijk / Boerenjonkerbuurt / Hofwijk en het Kalf. De doelgroep is dus heel divers: aan deene kant de kampeerders en vrijwilligers en aan de andere kant de buurtbewoners: jong, oud, dik en dun, iedereen is welkom op onze camping. Ookrichten we ons op organisaties en ondernemers uit de buurt om zich op een andere manier zichtbaar te maken door betrokken te zijn bij onsinitiatief.Op deze manier verbinden we dus ook mensen met een kleinere portemonnee, eenzame ouderen prachtige culturen in ons mooie Zaanstad.
Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!Reacties

Gestart op 01 mei 2019


Dromer - De Buurtcamping Kogerveldwijk

Linda Scholten

Buurt & Omgeving
Nederland

Recente Donaties
avatar

€5

K B

2 maanden geleden
Share

avatar

€10

Astrid Fiévez

2 maanden geleden
Succes. Goed doel.
Share

avatar

€5

Jolanda Hainje

2 maanden geleden
Share

avatar

€5

Karin Scholten

2 maanden geleden
Share

avatar

€5

Corina Wessels

2 maanden geleden
Share

5 van 5 donaties