Bodile against Lyme

Bodile against LymeHelp Bodile haar leven terug te geven met ons gevecht tegen de ziekte van Lyme

Onze dochter Bodile is 23 jaar en al lange tijd ernstig ziek. Ongeveer 13 jaar geleden is zij ziek geworden door een tekenbeet opgelopen tijdens schoolkamp op Vlieland.

Daardoor heeft zij de ziekte van Lyme opgelopen en de co-infectie Bartonella. Vanwege veel klachten zoals gewrichtspijn, spierpijn, extreme vermoeidheid, hoofdpijn, zenuw tics, concentratievermindering, overgevoeligheid voor licht en geluid, geheugenproblemen, soms moeite met praten, draaierigheid, uitval van zenuwbanen en een langdurige doormaak van de ziekte van Pfeiffer zijn we doorverwezen voor meer onderzoek. Door de in-accurate lymetesten in Nederland is de ziekte van Lyme pas na 8 jaar ontdekt door haar bloed in het buitenland te laten testen (o.a. in Duitsland en Amerika). Door deze late diagnose hebben de bacteriën al veel schade kunnen aanrichten, onder andere aan haar autonome zenuwstelsel en immuunsysteem. Ze heeft periodes gehad dat ze amper meer naar buiten kon en volledig afhankelijk van de bank en haar bed was.Daardoor heeft Bodile al jarenlang geen sociaal leven op kunnen bouwen zoals alle andere gezonde tieners. Nu vele behandelingen later is Bodile uitbehandeld in Nederland. Nu is er in het buitenland een behandeling die goede resultaten boekt. Dit is een stamceltherapie, en zorgt ervoor dat het immuunsysteem een reset krijgt zodat haar lichaam zelf weer kan vechten tegen deze afschuwelijke ziekte. Want haar eigen immuunsysteem werkt bijna niet meer. Als zij niet behandeld wordt zullen de bacteriën haar lichaam nog meer verwoesten en kan het ook levensbedreigend zijn. Dit is dus ons laatste redmiddel...  Alleen....voor deze behandeling hebben we minimaal €40.000 nodig. Door alle kosten van vorige behandelingen kunnen wij dit helaas niet zelf meer bekostigen. En ook deze behandeling wordt niet vergoed door de verzekering helaas..  Als ouders van Bodile vragen wij uit het diepst van ons hart om een donatie. Ze wil zó graag weer haar leven oppakken naar school kunnen, haar studie afmaken en haar hobby's zoals fotografie, tekenen en paardrijden uitoefenen. HELP ALSTUBLIEFT ONZE BODILE WEER AAN EEN BETER LEVEN.  Iedereen die ons steunt op wat voor manier ook, enorm bedankt. Voor Bodile is de stamceltherapie nóg het enige lichtpuntje in de hoop op herstel. Dus lieve allemaal willen jullie blijven delen, media aanschrijven, bedrijven in je buurt (of verder dan je buurt) vragen of ze nog wat over hebben van hun sponsoring potje, inzamelingsacties organiseren..maakt niet uit! Iedere hulp is enorm welkom! We hebben écht die €40.000 nodig.Via Facebook zal ik regelmatig een update geven over de donatie actie en natuurlijk hoe het met haar gaat!  U kunt ook rechtstreeks doneren op rekeningnummer: NL70ABNA 0849 4283 00 op naam van Petra Treffers-Huisman donatie voor Bodile.. 

PLEASE HELP OUR BODILE AGAIN TO A BETTER LIFE. We will be very thankful for every donation we will receive. So please help us in every way you can.

Our daughter Bodile is 23 years old and has been seriously ill for a long time. 13 years ago she became ill due to a tick bite during a school camp on Vlieland.


As a result, she got Lyme disease and the co-infection Bartonella. Due to complaints such as joint pain, muscle pain, extreme fatigue, headache, nerve tics, loss of concentration, hypersensitive to light and sound, memory problems, sometimes difficulty speaking, vertigo, loss of nerves and a prolonged experience of Pfeiffer's disease, we were referred for more Investigation. Due to the inaccurate lymphatic tests in the Netherlands, Lyme's disease was only discovered after 8 years by having her blood tested abroad (including in Germany and America). Because of this late diagnosis, the bacteria have been able to cause a lot of damage, including Bodile’s autonomic nervous system. She has had periods in which she could barely go outside and was completely dependent on the couch and her bed. Now many treatments later, she has been temporarily recovered, but the complaints keep coming back and there is no treatment left in the Netherlands. 


We do know there is a treatment abroad that is achieving good results. This is a stem cell therapy, and ensures that the immune system gets a reset so that her body can fight against this horrible disease again. Her own immune system hardly works anymore. If she is not treated, the bacteria will destroy her body even more and it can also be life threatening. So this is our last chance...

But .... for this treatment we need at least € 40,000. Due to previous costs, we can no longer afford this ourselves. This treatment is not reimbursed by the insurance unfortunately .. As parents of Bodile we really want to ask you for a donation. She is so keen to be able to resume her life at school, finish her studies and practice her hobbies such as photography, drawing and horse riding.


PLEASE HELP OUR BODILE AGAIN TO A BETTER LIFE. 


Thank you to everyone who supports us in any way. For Bodile, stem cell therapy is the only bright spot in the hope of recovery. 

So we want to ask all of you to continue to share our story for example, by using media, ask companies in your neighborhood (or further than your neighborhood) if they have something left of their sponsorship pot, organize collection campaigns ... it doesn't matter! Your support is really welcome! 

We really need that € 40,000. 


Via Facebook I will regularly update the donation campaign and of course how Bodile is doing! 

You can also donate directly to account number: NL70ABNA 0849 4283 00 in the name of Petra Treffers-Huisman donation for Bodile .. 

Update : Lieve mensen, ontzettend bedankt voor de vele donaties tot nu toe.
Zonder de stamcel behandeling ziet de toekomst voor Bodile er slecht uit. Op dit moment is zij nog amper in staat om naar school te gaan en krijgt zij steeds meer klachten, spier en gewrichtspijn, extreme vermoeidheid, concentratiestoornis, benauwdheid, hartklachten en uitval van zenuwbanen.
Wij hopen echt dat we het geld voor de behandeling zo snel mogelijk bij elkaar kunnen sprokkelen, dus HELP! Door te delen, te doneren en haar verhaal door te vertellen. Wees ook bewust van het feit wat 1 TEKENBEET kan doen als deze niet direct ontdekt en behandeld word. SO BE AWARE AND PROTECT YOURSELF!!!
Geplaatst op 04 August 2019

Update :
Geplaatst op 25 July 2019

Spread the word!Reacties

Gestart op 16 juli 2019


Dromer - Bodile against Lyme

Petra Treffers

Medisch, Ziekte & Genezing
Nederland

Recente Donaties
avatar

€25

David de Jong

4 dagen geleden
Share

avatar

€10

Ilse van den Hoorn

1 week geleden
Share

avatar

€10

Anoniem

1 week geleden
Share

avatar

€10

Robin van Arnhem

1 week geleden
Share

avatar

€40

Jan en Helene Leenslag

1 week geleden
????????????????????
Share

5 van 167 donaties
Rewards
Geen rewards gevonden voor deze droom.