aub, help mijn lieve opa

aub, help mijn lieve opaHelp aub in het levensonderhoud van mijn lieve opa

Help aub in het levensonderhoud van mijn lieve opa

Hallo lieve mensen, bedankt dat jullie mijn “droom” willen lezen. Graag vraag ik jullie hulp voor mijn lieve opa van 95 jaar.

Mijn opa woont al sinds 1965 in Zuid Afrika en daar heeft hij een eigen schilders bedrijf opgezet. Hij heeft zijn hele leven hard gewerkt, tot hij ver in de 70 was en hij heeft zo goed mogelijk gespaard voor zijn pensioen. In 2002 is zijn levenspartner overleden agv kanker en twee jaar later heeft hij zijn huis verkocht en woonde hij sindsdien in een woongroep voor gepensioneerde Nederlandse emigranten, “Oranjehof”, waar hij weer helemaal opbloeide na de zeer moeilijke tijd die hij achter zich had liggen.

Hij heeft nu al geruime tijd heel veel zorg nodig agv complicaties van een heupfractuur in 2010 en van een recente val vorige jaar (een flinke en lelijke val), als gevolg hiervan heeft hij een rugwervel gebroken en heeft hij een acute vorm van dementie ontwikkeld (vermoedelijk tgv een onbehandelde hersenschudding). Hij ontvangt nu 24-uurs zorg en dat gaat goed, het is alleen zeer kostbaar. Het is voor hem heel belangrijk om in zijn vertrouwde omgeving te kunnen blijven. Door de dementie kan hij heel onrustig en agressief worden vooral als zijn routine en omgeving verandert. Zo erg dat hij echt onhandelbaar kan worden. Helaas moet hij nu wel door zijn toegenomen zorgbehoefte naar een verpleeghuis toe in Zuid Afrika.

Ondanks zijn zeer beperkte mobiliteit en dementie, is de conditie van zijn vitale organen zeer goed. Ondanks alle beperkingen die hij nu heeft is zijn lichaam heel sterk. Iedereen in zijn familie is ook heel oud geworden.

Door de zeer hoge zorgkosten vanaf 2010 die alleen maar meer zijn geworden door de toegenomen zorgbehoefte heeft hij letterlijk al zijn opgebouwde spaargeld voor zijn oude dag op verbruikt. Hij kan nog een even vooruit, maar de situatie raakt nijpend. Er was wel degelijk geanticipeerd op het toenemen van de zorgkosten die men kan verwachten hoe ouder men wordt, maar in zijn geval heeft hij al zijn spaargeld overleeft. Er is geen uitkering of iets dergelijks waar mijn opa op terug kan vallen in Zuid Afrika, ook niet als hij naar het verpleeghuis gaat. Hij ontvangt hier een hele kleine AOW (ongeveer €100,- per maand) en zijn twee zoons kunnen zijn levensonderhoud ook niet blijven bekostigen en opvangen. Wat ook moeilijk is, hij heeft 3 kinderen en 3 kleinkinderen die allemaal ver weg wonen, hierdoor zijn wij niet in staat om de verzorging op ons te nemen om zo zijn financiële lasten te verlichten. Helaas zijn zijn 3 kleinkinderen, waaronder ik en mijn moeder (zijn dochter) niet in staat om financieel een bijdrage te kunnen leveren.

Hij komt ongeveer €1500,- kort per maand om in zijn volledige levensonderhoud te kunnen voorzien. De kosten in een verpleeghuis komen overeen met de kosten die hij had met de 24 uurs zorg bij hem thuis.

Dit is een bijzonder verzoek en wij weten niet hoelang hij nog bij ons zal zijn, maar zijn situatie is nu heel kritiek en hij verdient het zó enorm om geholpen te worden. Hij heeft altijd zoveel voor andere gedaan waaronder de steeds zwaarder wordende zorg voor zijn levenspartner tot aan haar overlijden. Hij verdient het echt om een waardige oude dag te hebben tot de dag dat hij ons verlaat.

Wij zijn, als familie, iedereen zeer dankbaar die bereid zijn een donatie (hoe klein ook) te willen doen om mijn opa in zijn levensonderhoud te helpen. Wij zijn iedereen ook zeer erkentelijk die onze “droom” ook met andere wil delen.

Heel erg bedankt,

Yolande

Please help us to support my dearly beloved granddad with his cost of living.

Please help us to support my dearly beloved granddad with his cost of living


Dear all, thank you so very much for taking some time to read about my “dream”. Hereby I am asking for your help for my dearly beloved granddad of 95 years old.


My granddad has lived in South Africa since 1965 where he started his own painting company and worked really hard for most of his live. He only retired in his late 70’s and had saved quite a bit for his pension. In 2002 his life partner passed away, she had terminal colon cancer. Two years later he sold his house and moved to a communal housing group for retired Dutch emigrants called “Oranjehof”. He really blossomed there after a very difficult period in his life.


His care and health needs have increased a lot over the years due to complications of a hip fracture in 2010 and after a recent fall (a very nasty fall). As a result of this recent fall he fractured a spine in his back and (most likely due to an untreated concussion) he also developed an acute form of dementia. He is now receiving 24 hour care and it’s going reasonably well, although it’s very costly. It’s very important for him to be able to stay in his familiar surroundings. Due to the dementia he can get very confused and aggressive especially when his normal routine and surroundings change. Sometimes it can be so bad that he becomes unmanageable. Unfortunately he now has to leave his familiar surroundings, due to the level of care he now needs he is going to a frail care facility in South Africa.


Despite his severe reduced mobility and the dementia his physical condition (vital organs) is very good. Despite all his limitations he is in very good physical condition. Nearly everyone in his family have lived to well in their 90’s.


Due to the high costs for his care since 2010, which have increased only further as the years went on, he has literally outlived all his savings for his retirement. His savings can only still last him about a month making it a very critical situation as the prognoses is that he can still be here for quite a while. The increase in expenses for his care and health was anticipated, which one can expect when one gets older, but the fact is that he has now outlived his savings. There are no financial benefits that he can rely on in South Africa. He receives a very small pension here in Holland (it’s less about €100,- p/m). What makes it even more difficult is that his 3 children and 3 grandchildren all live far away, therefore we are not able to take care of his care and health needs ourselves in order to relieve the financial burden. His two sons are not able to keep contributing long term in order to compensate for his financial deficit. His daughter and grandchildren, me included, unfortunately cannot structurally contribute to compensate for his financial deficit.


He lacks on average about €1500,- p/m to provide for his total cost of living. The expected cost of living for when he is in the frail care facility are nearly the same as the costs he had with the 24 hour care at home.  


We know that this is an unique request and in the end we do not know how long my granddad will still be with us, but his situation has become very critical. He is so deserving of all the help he can get, he has also done so much for others including caring for his life partner until her very end which did take a huge toll on him. He deserves to have a dignified old age up until the day he leaves us.


We, the family, will be very grateful to everyone who is willing to make (however small) a contribution to help in my granddad’s living costs. We are also grateful to everyone who will share our “dream” with others.


Thank you very much,


Yolande

Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!Reacties

Gestart op 19 januari 2019


Dromer - aub, help mijn lieve opa

Yolande de Wit

Baby's, Kinderen & Familie
Nederland

Recente Donaties
avatar

€20

Anoniem

4 maanden geleden
Voor jullie opa/vader, groetjes Maaike
Share

avatar

€25

Anoniem

4 maanden geleden
Met liefde & with love
Share

avatar

€30

Anoniem

4 maanden geleden
Share

3 van 3 donaties