Zij verdient die kans2001; Onze dochter - toen 16 jaar - wist het zeker, ze wilde verkeersvlieger worden bij een maatschappij.
Nadat ze alle denkbare gegevens en info had verzameld en alle voors en tegens zorgvuldig had afgewogen stond het voor haar vast. Dit was haar grote droom.
Na HAVO en VWO te hebben afgerond lag de weg vrij om aangenomen te worden bij een vliegopleiding. Tijdens haar VWO opleiding had ze zich al aangemeld bij een vliegopleiding en werd er een begin gemaakt met de selectieprocedures die overigens best pittig waren maar toch succesvol werden doorlopen.
In het examenjaar van het VWO ging het mis. Ze kreeg een ernstige heupafwijking. De behandelend specialist wond er geen doekjes om en zei dat een baan als piloot er niet meer in zou zitten. Dat sloeg bij haar in als een bom. Ze belande in een rolstoel en moest met krukken lopen. Toch heeft ze zich bijelkaar geraapt om zo goed en zo kwaad als het ging haar examens af te ronden. Ze slaagde met een mooie cijferlijst.
Een vervolgopleiding gaan doen zat er vooralsnog niet in. Ze moest veel rust houden en zelfs een vervolgopleiding was door haar handicap niet mogelijk. Ze had een leuke vriendenkring maar de contacten werden minder. Iedereen timmerde aan zijn / haar eigen weg en doel en namen deel aan het uitgaansleven. Maar onze dochter zat thuis. Haar wereldje werd steeds kleiner. Ze ging een thuis studie doen. Ze weigerde pertinent haar droom op te geven en dat gaf haar kracht.
Na twee jaar rolstoelen en krukken werd ze dan eindelijk genezen verklaard. Ze kon haar geluk niet op. Onmiddelijk nam ze contact op met een vliegopleiding en mocht opnieuw de selectie gaan doen. Na opnieuw een prima resultaat was er nog 1 obstakel en dat was een finaciering van de opleiding. Ze kon het geld lenen bij een bank op voorwaarde dat ze een borgstelling had. Wij hebben als ouders toen ons huis als borgstelling ingebracht zodat zij 133000,00 euro voor haar opleiding kon lenen.
In mei 2005 vertrok ze in haar uppie naar Amerika om daar aan haar vliegopleiding te beginnen. Na een paar dagen voelde ze zich daar op haar plaats. Ze genoot van het vliegen, had leuke medestudenten, de theorie was pittig maar ze zette zich voor 1000% in. Ze had geld gespaard van bijbaantjes die ze in de loop der tijd hier en daar had gehad en van jaren verjaardagsgeld opgepot om te overleven in Amerika. Ze had het niet breed maar was gelukkig met hetgeen ze deed.
Na ongeveer een half jaar stagneerde haar opleiding ineens. De organisatie die haar opleiding verzorgde zat in Nederland en de opleiding zelf vond plaats in Amerika. Ze mailde en belde met de organisatie in Nederland maar kreeg geen of nauwelijks contact. In Amerika werd de opleiding stilgelegd omdat vanuit de nederlandse organisatie deelbetalingen uitbleven. Nadat wij op haar verzoek probeerden de organisatie in Nederland te contacten kregen wij ook geen antwoord op mails en telefonisch waren ze evenmin slecht of helemaal niet bereikbaar.
Omdat onze dochter al ruim 80000,00 euro betaald had en haar opleiding stil lag besloot ze vooralsnog geen geld meer over te maken naar de nederlandse organisatie. Plotseling was er binnen een dag contact mogelijk, we werden gebeld. We werden dringend verzocht het geld over te maken anders werd onze dochter geschorst van de opleiding. We hebben onze dochter toen naar Nederland gehaald om een gesprek aan te gaan met de organsatie in Nederland. Een afspraak maken ging niet zonder slag of stoot pas toen wij aangaven een advocaat in de arm te nemen kwam het tot een gesprek.
Er werden beloftes gedaan en onze dochter zou zo snel mogelijk terug om haar opleiding in Amerika te hervatten. Nadat ze twee weken terug was in Amerika en haar opleiding opnieuw niet werd hervat hebben we haar wederom naar Nederland laten komen. Ze heeft toen een advocaat ingeschakeld om haar belangen te verdedigen. Zelfs deze advocaat kreeg na herhaalde verzoeken geen antwoord en heeft een kort geding gestart.
Het is tot een rechtzaak gekomen en onze dochter werd in haar gelijk gesteld. De opleiding moest zo snel mogelijk hervat worden en de deel betalingen konden opgeschort worden omdat dhet voortgangstraject van de opleiding totaal uit de pas liep met de gedane deelbetalingen.
Ze kon aan haar theoriegedeelte beginnen in Nederland, hetgeen ongeveer een half jaar in beslag zou nemen. Een half jaar lang elke dag 8 uren zelfstudie zonder enige vorm van begeleiding. Na een half jaar gaf ze aan klaar te zijn voor haar examens. Weer werd er niets geregeld en van mede studenten had ze inmiddels vernomen dat er geen examen gedaan kon worden omdat het studiemateriaal niet aan de gestelde eisen zou voldoen.
Haar advocaat heeft ten tweede male een kort geding moeten starten om toch examens af te dwingen. Het resultaat was dat ze een nieuwe theorie opleiding kon gaan doen bij een gerenomeerde opleiding. Na weer een half jaar dagelijkse zelfdiscipline slaagde ze dan eindelijk voor alle vakken. En nog wel met zeer hoge scores.
Hierna zou ze haar inmiddels behaalde Amerikaanse brevetten omzetten naar Europese. Dit zou bij een gerenomeerde Nederlandse vliegschool moeten plaatsvinden. Na een paar weken niets vernomen te hebben van de organisatie heeft haar advocaat wederom met een kort geding moeten dreigen om beweging in de zaak te krijgen. Eindelijk na nog een paar weken kon ze dan toch beginnen met haar vlieglessen voor haar Europese papieren.
Ze had het naar haar zin bij deze opleiding. Ondanks alle problemen kreeg ze van alle instructeurs complimenten wat haar vliegen aanging, ze was volgens hun een geboren vlieger. Na ruim anderhalve week werden de vlieglessen gestaakt. Ondanks de hervatting van haar deelbetalingen ontving deze vliegschool geen gelden en werd ook hier de opleiding gestaakt. Haar advocaat nam hierop onmiddelijk contact op maar kreeg geen enkele reactie. Een paar dagen daarna kreeg onze dochter een mailtje dat ze "de stekker er maar uit hadden getrokken"en ze iedereen verder veel succes wensten, punt.
Haar wereld stortte volledig in. Opleiding niet af en heel veel geld kwijt aan advocaten en opleiding. Ze had letterlijk niks meer.
De school waar ze het laatste traject zou doen nam contact met haar op en wilden mede gezien haar geschiedenis en capaciteiten haar niet laten vallen. Ze stelden een betalingsregeling voor om zo haar opleiding toch af te kunnen maken. Wij hebben deze kosten voor onze rekening genomen.
Tijdens haar theorielessen was ze een paar keer bij een vliegschooltje geweest om even te kunnen vliegen. Ze miste het vliegen enorm. Ze werd gevraagd of ze af en toe een vluchtje wilde doen als het erg druk was. Ook hier had ze al de nodige complimenten ontvangen. Ze nam elk vluchtje met beide handen aan ook al kreeg ze er niets voor betaald. Dat waren de schaarse momenten dat ze kon genieten. Ze probeerde overal en nergens een baan te vinden maar ook de crisis had inmiddels danig huisgehouden in de vliegwereld. Waar aan het begin van haar opleiding de ploten "niet aan te slepen waren"was de situatie inmiddels 360 graden gedraaid. Haar financiële situatie was een ramp. Wij hebben haar gesteund waar we konden maar ook ons spaargeld raakte op.
In 2009 werd ze gebeld door de vliegschool waar ze eerder vluchtjes voor deed of ze als instructeur wilde komen werken. Ze wilden haar heel graag hebben. Ze heeft haar instructiepapieren gehaald en is daar aan de slag gegaan. Ook andere vliegschooltjes vroegen haar of ze af en toe wilde bijspringen. Ze heeft werkelijk alles daar aangepakt al verdiende het niet veel. Voor haar telden uurtjes maken en ervaring opdoen vooral om de kans op een echte baan te vergroten. Ze heeft wereldwijd gesoliciteerd maar het is haar desondanks (nog) niet gelukt om een baan te bemachtigen.
Nog steeds werkt ze 6 dagen per week bij de vliegschool waar ze mensen opleid voor een privébrevet voor een klein vliegtuigje. Daarnaast geeft ze aerobatic vlieglessen en haalt en brengt af en toe een vliegtuigje van en naar het buitenland. Ze heeft het naar haar zin maar toch ook hier gaat het langzamerhand minder worden. Steeds meer net afgestudeerde piloten komen gratis werken binnen de school waar ze werkt.
Ze verdient net genoeg om haar rente aan de bank te kunnen betalen en haar jaarlijkse verplichte trainingen en verzekeringen te voldoen. Sparen voor een voor haar zo noodzakelijke typerating om verder te kunnen in de luchtvaart zit er voor haar niet in. Voor de niet ingewijden in luchtvaarttermen; een typerating is een korte intensieve opleiding helemaal gericht op 1 bepaald vliegtuig b.v. een Boeing 737. Als onze dochter deze typerating  in haar bezit heeft dan heeft ze naast ongeveer 500 uren vliegervaring op zo'n toestel grote kans op de baan van haar dromen. 
Daarom hebben wij de stoute schoenen aangetrokken en hopen dat er misschien mensen zijn die een financiële bijdrage kunnen leveren zodat zij aan haar toekomst kan bouwen.
 
 
Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!

Reacties

Gestart op 22 september 2014


avatar

Bezorgde ouders

Persoonlijke Dromen & Wensen
Nederland

Recente Donaties
avatar

€25

Anoniem

2 jaren geleden
Share

1 van 1 donaties