www.mamateam.nlIk ben Anne, een alleenstaande moeder van een peuter. Tijdens mijn zwangerschap raakte ik mijn baan in het basisonderwijs kwijt en had een fikse tegenvaller op medisch gebeid. Daar kwam ernstige bekkeninstabiliteit bovenop: ik moest me behelpen met krukken, looprek en uiteindelijk een rolstoel. 
Na ook nog een zware bevalling, verliet mijn ex-partner ons kort na de kraamweek. Ook het komen tot een regeling voor onze dochter ging niet vanzelf. 
Tussen al deze gebeurtenissen door gaan ook andere life events gewoon door. Naasten overlijden of worden ongeneeslijk ziek. Draagkracht en draaglast dreigen voortdurend uit balans te raken.
Mijn dochter huilde uren aan een stuk (bleek 7 maanden later pas koemelkallergie te hebben). Je komt amper of niet toe aan het opheffen van de opgelopen vermoeidheid. Maar met name je sociaal leven gaat eraan. Mensen komen in het begin nog weleens. Maar zitten niet te wachten op je vermoeidheid, het praten over wat je is overkomen en al helemaal niet op een voortdurend huilende baby tussen de film of het goede gesprek door. 
Sommige willen nog wel graag met je uitgaan, maar dat kan niet, want je netwerk trekt zich na verloop van tijd ook langzaam terug en je hebt dus geen oppas. Een oppas inhuren kost geld... en met een huilbaby scheep je iemand ook niet op. Je bent aan huis gebonden. 
Er bleek geen enkel initiatief in de wijde omtrek te zijn voor alleenstaande moeders. En waarom zou je het ook scheiden dacht ik later. 
Ik ging dus vol goede moed naar een inloopochtend voor moeders van kinderen tot 4 jaar. Op zich beviel het wel en ik deed er een tijd vrijwilligerswerk. Maar ook daar zat men niet te wachten op verhalen over een scheiding. 
En als je het erover had dat je het toch vrij zwaar vond, bleek daar duidelijk een taboe op te rusten en werd het door velen weggewuifd. Dan zei men: 'Ach, mijn man is bijna altijd weg voor zijn werk, dus ik ben in feite ook alleenstaand.' 
Ook andere alleenstaande moeders bleken tegen problemen aan te lopen bij bestaande initiatieven. 
Hulpverlening en zorgverlening werkt vaak ook averechts. Kijk maar eens naar lijsten die men hanteert om het risico van kindermishandeling in kaart te brengen. Bij 'alleenstaande moeder' krijg je een vinkje, bij 'werkeloos' krijg je er nog één, 'weinig netwerk' hop, weer één erbij. Alles wat je kind overkomt (gedragsproblemen, ziekte etc.) worden opgehangen aan jouw achtergrond. 
Ik wees de kinderarts erop dat mijn dochter koemelkallergie kon hebben, maar dit weigerde zij te testen. Ze waren, zonder verdere aanwijzingen die hun standpunt konden onderbouwen, volledig ervan overtuigd dat mijn kind huilde omdat deze mijn spanningen voelde. Pas na 7 maanden huilen en uitputting, 2 ziekenhuisopnames verder en talloze bezoekjes aan de huisartsenpost, werd op mijn aandringen getest. Met aangepaste voeding verminderde de klachten binnen 2 dagen voor 80%. Excuses? Die heb ik nooit gehad. 
Bij binnenkomst lig je al onder een vergrootglas en wanneer je weer buiten staat heb je nog minder zelfvertrouwen over .
Je gaat op internet zoeken en daar spreekt men over 'powervrouwen' en 'happy single moms'. En steeds meer krijg je het gevoel dat je nergens bij aan kunt sluiten, op een moment dat je daar juist heel veel behoefte aan hebt. Zeggen dat je iets moeilijk vind schijnt niet te mogen. 
Want wij moeten toch die vrouw zijn die alleen voor ons kind zorgt, het huishouden doet, werkt en er nog leuk aangekleed bij loopt op hoge hakken en in een minirok? 
Ik kwam uiteindelijk aan tafel te zitten met een medewerker van de gemeente. We stelde een lijst op met waar er aan gewerkt moest worden om mij weer 'in mijn kracht te zetten'. 
Maar ook hij verviel na enkele gesprekken in hetzelfde als hen die hem voorgingen. Veroordelen op basis van vooroordelen. 
Toen ik las dat er een onderzoek was geweest over eenzaamheid en met name deze doelgroep het vaakst eenzaam was, besloot ik om eens te kijken wat de mogelijkheden zijn om buiten de hulpverlening om, jezelf in je kracht te zetten, zonder het dan helemaal alleen te moeten doen. 
Daarom bedacht ik dit project. _______________________________________Voor de uitvoering hiervan is een startbedrag nodig. Dit is voor een website (ontwerp huisstijl en hosting), logo ontwerp, advertenties en materialen voor correspondentie met belanghebbende en sponsors. Wat eventueel over blijft / teveel gedoneerd wordt, blijft ten goede komen aan dit initatief. 
Het is de bedoeling dat na de eerste opzet, de website jaarlijks betaald zal worden door de jaarlijkse contributie van de moeders. Hoe lager deze contributie, hoe beter, want laagdrempeliger._________________________________________
Vrijwilligers-initiatief
 
Mamaclub voor alleenstaande moeders in (woonplaats) ‘It takes a village to raise a child’
 
Alleenstaande mama zijn is topsport. En ik wil er ook graag een teamsport van maken.
Daarom  www.mamateam.nl
1. Doelgroep
Alleenstaande moeders, met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 2. Doelstellingen
2.1. Laagdrempelig netwerk creëren waar de moeder terecht kan met voor de doelgroep specifieke onderwerpen
Ondanks dat het niet de bedoeling is deze groep te isoleren, zijn er specifieke behoeften die de alleenstaande moeder lastig vervuld krijgt  bij de bestaande initiatieven voor moeders in het algemeen. De eerste doelstelling is dan ook een netwerk te creëren waar deze specifieke onderwerpen bespreekbaar zijn, waar een moeder terecht kan voor advies of een luisterend oor.   Het gaat dan bijvoorbeeld om onderwerpen omtrent scheiding, verkeren in een sociaal isolement of opnieuw op zoek gaan naar een partner.  
2.2. Activiteiten organiseren ter bevordering van de sociale contacten en zelfredzaamheid
Hierbij kan gedacht worden aan uitstapjes, speelmiddagen, speeluurtjes bij een andere moeder thuis, ruilmiddagen voor kleding en speelgoed etc. Dit betreft activiteiten die gratis zijn, of een kleine bijdrage vereisen. Het is belangrijk dat moeders zich niet buitengesloten voelen om  redenen die voortvloeien uit hun alleenstaand moederschap en / of problemen die het gezin al ernstig belasten. 
2.3. Netwerk vergroten en een ‘village’ creëren Een derde doelstelling komt vanuit het principe ‘it takes a village to raise a child’. Er zijn alleenstaande moeders die over een zeer beperkt netwerk beschikken, wat  een niet te onderschatten extra belasting vormt. Via het team kan een netwerk opgebouwd worden, waarbij de moeders, indien mogelijk, op elkaars kinderen passen en zo om beurten elkaar wat ademruimte geven waar nodig. Daarnaast kunnen sommige dagelijkse activiteiten benut worden om sociaal bezig te zijn, zoals samen luchen of avondeten.
 
2.4.  Toegang stimuleren tot externe hulpverlening, doch niet dwingend
 Als alleenstaande moeder heb je soms het gevoel onder een vergrootglas te liggen bij instanties. Sterker nog, dat is ook vaak zo, want je valt toch onder een risico groep. Dit kan een vervelend gevoel geven en kan ervoor zorgen dat je een extra drempel hebt om professionals te benaderen, wiens hulp je eigenlijk wel kan gebruiken. Soms mengen instanties zich in vrijetijdsactiviteiten. Bijvoorbeeld: Bij een inloopochtend moeten vrijwilligers die geen enkele ervaring hebben de boel in de gaten houden en problemen signaleren. De alleenstaande moeder wordt genoemd als risico-ouder. Als dat nieuws de moeder bereikt, zal deze zich uit de activiteit terug trekken. Niemand is daarbij gebaat. Maar ook niemand wil zo bevooroordeeld worden.
Het is dus de bedoeling dat binnen een team professionals betrokken worden, doch op gepaste afstand en met veel respect voor de moeders en hun kwetsbare positie.
 
Visie
Elke moeder met jonge kinderen heeft met regelmaat vragen over het moederschap, opvoeding en aanverwante zaken. Dat is voor de alleenstaande moeder niet anders. Toch zijn er de nodige verschillen bij deze twee groepen.
Zo is er uit recent onderzoek gebleken dat de alleenstaande moeder het meest eenzaam is van alle onderzochte groepen. Daarnaast blijven scheidingen en omgangsregelingen toch een gevoelig onderwerp dat, wanneer de alleenstaande moeder het bespreekt met moeders in andere situaties, toch een grote kans geeft op onbegrip te stuiten. Hierdoor blijft de moeder met vragen of vervelende gevoelens zitten.
Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!

Reacties

Gestart op 20 oktober 2015


avatar

Anne

Vrijwilligerswerk & Dienstverlening
Nederland

Recente Donaties
0 van 0 donaties