WereldvredesbondVoor dit initiatiefproject "Wereldvredesbond van Oases der menselijkheid"  werd onder die titel namens de Willehalm Stichting op 11 januari 2016 een petitie aan koning Willehalm-Alexander op petities.nl geplaatst, die een eerste indruk geeft waar deze droom over gaat, en die als volgt luidt:
"Wij, Mensen van goede wil zijn ervan bewust dat er dringend behoefte is aan nieuwe vredesinitiatieven.
Constateren: In 2014 werd Uwe majesteit een petitie aangeboden om de Staten-Generaal een wetsvoorstel in te dienen om een Willehalm-Ridderorde van het Woord in te stellen ten einde de huidige, onrechtvaardige wereldeconomie om te vormen op basis van Rudolf Steiners cursus Wereldeconomie. Uitgebreid tot het bevorderen van "Het Nieuwe Christendom", ligt de petitie intussen bij de Kanselarij der Nederlandse Orden, zonder dat er enig inhoudelijke reactie is gekomen.
En verzoeken: Uwe majesteit om t.g.v. de door U op 12 februari as. te openen Jeroen-Bosch tentoonstelling in het Noord-Brabantse museum in te gaan op de aan U op 5 januari jl. opgestuurde Open brief onder de titel "Wereldvredesbond van Oases der Menselijkheid" die als nieuwjaarstoespraak en vrije bijdrage aan de viering van het Bosch-500 jaar op 6 januari voor Uw paleis op de Dam bij de Kerstboom deels uitgesproken, en op 8 januari in het Willehalm Instituut te Amsterdam werd afgerond."
Deze als Open brief gehouden Nieuwjaarstoespraak, die tevens gericht was aan Koningin Maxima, De Kanselarij van Nederlandse Orden, De Hoge Raad van Adel, het denkende deel van de natie en Wethouder Mart van de Poel uit Heusden, verantwoordelijk voor de herinrichting van het braakliggend "Land van Ooit", waar een model-oase der menselijkheid als start-up voor een Wereldvredesbond zou kunnen worden ingericht (in een eerste briefwisseling in juni jl. noemde hij dit "een zeer mooi initiatief".)
In deze doorwrochte, literair onderbouwde  Open brief, die integraal op de onderaan gegeven blog na te lezen is en waarvan een opname van de voorlezing op de Dam op YouTube te zien zal zijn, wordt de ontstaansgeschiedenis van de zojuist op Petitities.nl geplaatste, ondertekenbare petitie aan onze monarch beschreven en onderbouwd met historische en andere geesteswetenschappelijke overwegingen. Daarin wordt hem gevraagd om met zijn openingswoorden op 12 februari as. bij de grootste Jeroen-Bosch tentoonstelling ooit in het Noord-Brabantse Museum te Den Bosch, om dus op die plek en tijd in te gaan op de hoofdvraag die hem in de Nieuwjaarsboodschap werd gesteld: namelijk om zijn grondwettelijk bevoorrecht waar te nemen die hem als enige in ons Koninkrijk in staat stelt een wetsvoorstel aan de Staten-Generaal indienen om een nieuwe Ridderorde in te stellen: een Ridderorde van het Woord onder de naam Willehalm, de Frankische Willem van Oranje, 9de eeuwse stichter van het Oranjehuis, schutspatroon van de riddermonniken, beschermheer van het Keltische graalschristendom en de titel en hoofdfiguur van het gelijknamige heldicht van Wolfram von Eschenbach. Dit zou echter geen totaal nieuwe ridderorde moeten zijn, omdat het als een historisch onderbouwde aanvulling op de reeds bestaande Militaire Willem-Orde beschouwd en ingericht kan worden; immers Ridders van het Zwaard in de traditie van Koning Arthur en Ridders van het Woord in dienst van Parzival, dienen als militairen en geestelijke leidsmannen nauw met elkaar samen te werken en op te trekken in dienst van het Nieuwe Christendom.
Om dit initiatiefproject "Wereldvredesbond" verder wereldkundig te maken en toe te lichten werd vervolgens een week na de Nieuwjaarstoespraak op woensdag 13 januari tussen 1 en 2 uur een "Wereldvredescollege op de Dam" door de petitionaris en sociaalkunstenaar Robert Jan Kelder gehouden en door Johannes Kelder ook weer gefilmd. Dit "College op de Dam" werd op 20 januari en op 27 januari (in het Engels met een Engelse petitie onder de titel "Social Organics - Turning Our Mother Earth into A Garden of Heavenly Joy" gericht aan onze en de Spaanse koning Felipe VI) herhaald.
Op 29 januari werd er een brief van het kabinet van de Koning ontvangen dat onze monarch aanleiding in de open brief van 5 jan. ziet om deze ter behandeling naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te sturen. 
Het is duidelijk dat dit megaproject veel meer dan de hier aangegeven 25.000 Euro behoeft; dit bedrag is bedoeld als startup kapitaal.
Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!

Reacties

Gestart op 15 januari 2016


avatar

Robert Jan Kelder

Organisaties & Goede Doelen
Nederland

Recente Donaties
avatar

€25

Anoniem

1 jaar geleden
Share

1 van 1 donaties