Schildpad Educatie CentrumMomenteel werken we met een aantal vrijwilligers aan het opzetten van een educatie centrum voor de met name Lederschilpad, Olive Ridley Schildpad en Groene Schildpad die met uitroeiing worden bedreigd.
Toenemende zware industrie aan de oostkust van Maleisie en de gepaard gaande vervuiling bedreigen diverse diersoorten waaronder de Lederschilpad, Olive Ridley Schildpad en de Groene Schildpad.
Een educatief centrum zal bijstaan bij de lokale educatie die benodigd is om de lokale bevolking, overheidsinstanties en de vervuilende bedrijven inzicht te geven in de stand van zaken.
Nauwe samenwerking is gezocht met opvangcentra in Pahang en Terrengganu, provincies aan de Maleise oostkust, waar de theorie in praktijk wordt gebracht.
Een perfecte locatie voor het educatie centrum is gevonden in een voormalig museum in Kuantan, hoofdstad van de staat Pahang in Maleisie, waarvoor voor twee jaar volledige huur sponsoring is gevonden. Echter de huur alleen is niet genoeg.
Ons team werkt nu aan het plan om de deuren te kunnen openen en daarvoor hebben wij uw steun nodig. Uw fondsen gaan naar de aanschaf van educatieve middelen, de vervaardiging van demonstratie modellen en mockups, en het binnenhalen van buitenlandse kennis.
Als tegenprestatie bieden wij u en uw familie aan een dag met ons door te brengen in het museum, en de schildpadden opvangcentra, waar u als vrijwilliger mee kunt helpen onze noeste arbeid verder te ondersteunen.
Bij voorbaat onze dank, terimah kasih.
 
Team Save Turtles

Kuantan, Pahang
Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!

Reacties

Gestart op 19 december 2015


avatar

Frank Amptmeijer

Organisaties & Goede Doelen
Nederland

Recente Donaties
avatar

€15

Siti Nur Hamidah

1 jaar geleden
Mooi Doel, Ga Door, Zo Belangrijk...!
Share

1 van 1 donaties