Reis naar zieke moeder.Hallo lieve mensen,
Mijn naam is Roger ik ben nu 34 jaar oud, k was 23 jaar toen ik voor het laatst mijn moeder in het gezien heb. Door omstandigheden en een vervelende stiefvader is het contact tussen mij en mijn moeder toen der tijd helemaal verbroken. Ben toen zelf in een diep dal beland met depressies en dakloosheid. En heb vervolgens 6 jaar bij een beschermd/begeleid wonen instelling gewoond. En vorig jaar januari kwam ik via, via erachter dat mijn moeder een Facebook had, sinds dien hebben mijn moeder en ik dan ook weer regelmatig contact via WhatsApp en of Messenger en weet ik nu ook pas sinds een jaar dat mijn moeder ongeneselijk ziek en lijdt aan de ziekte COPD (Gold III). Maar omdat mijn moeder nu in Spanje (Alicante) woont mede omdat daar de lucht beter is voor iemand met COPD.  het voor mij dan ook niet mogelijk om zo maar even langs te gaan bij mijn moeder. Ik heb maar een uitkering en heb schulden waardoor ik ook een bewindvoerder heb die mijn inkomsten en uitgaven beheerd waardoor het voor mij financieel gewoon niet mogelijk is om een paar weken naar mijn moeder in Spanje te gaan.. Vorig jaar al, wilde ik mijn moeder graag opzoeken, want mijn moeder wil mij ook heel graag weer zien. Maar mijn bewindvoerder zegt dat er geen ruimte voor is, en daar moet ik het mee doen. Nu zijn we ondertussen alweer een jaar verder en nog steeds heb ik mijn moeder niet gezien. En ben ik ook heel erg bang dat het zo meteen te laat is, en ik mijn moeder misschien nooit meer in levende lijven zal zien en ik op haar begrafenis zo meteen afscheid van haar moet nemen terwijl ik mijn mams ook al 11 jaar niet meer gezien heb.
English:  Hello evryone!
My name is Roger, I'm now 34 years old, k was 23 years old when I last saw my mother in. By circumstances and a nasty stepfather is the contact between me and my mother when time completely disconnected. Ben then find themselves in a deep valley with depression and homelessness. And then have six years lived in a protected / assisted living setting. And last January I came through, through out that my mother had a Facebook, since then my mother and I then again in regular contact via WhatsApp and whether messenger and I now know only a year ago that my mother terminally ill and suffering to the disease COPD (Gold II). But because my mother lives in Spain (Alicante) partly because there the air is better for someone with COPD. it was not possible for me so as to go along with my mother. I only have one payment and have debts which I am an administrator to run my income and expenditure making it just financially for me is not possible to go a few weeks for my mother in Spain. Last year, I wanted to figure out my mother what my mother would also love to see me again. But my receiver says there is no room for, and I have to do it with. Now we are now again a year later and I still have not seen my mother. And I'm very afraid that it is so straight away late Last year, I wanted to figure out my mother what my mother would also love to see me again. But my receiver says there is no room for, and I have to do it with. Now we are now again a year later and I still have not seen my mother. I'm afraid it will be too late till i gonna see her.
Roger Linn.
**Ik mis mijn moeder zo ontzettend.**
Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!

Reacties

Gestart op 09 maart 2016


avatar

Roger linn

Incidenten & Persoonlijke Crisis
Nederland

Recente Donaties
0 van 0 donaties