Redressiehelm 4 kidsHet doel:
Het statutaire doel van de stichting heeft ten doel het ondersteunen van families met een kind met de aandoening (NSOP) non-synostotische occipitale plagiocephalie, in de meest ruime zin van het woord, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Afwezigheid van winstoogmerk... De stichting heeft geen winstoogmerk, (overtollige) baten zullen worden aangewend ter verwezenlijking van de doelstelling. Een eventueel batig saldo van de stichting bij ontbinding wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beoogde instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting.
www.stichtingredressiehelm4kids.nl

https://www.facebook.com/groups/1658680584371883/

https://www.facebook.com/stichtingredressiehelm4kids?ref=bookmarks

Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!

Reacties

Gestart op 30 september 2015


avatar

stichting redressiehelm 4 kids

Baby's, Kinderen & Familie
Nederland

Recente Donaties
0 van 0 donaties