Red de honden van Odena!Update 24-12-2016:
Fase I is weliswaar bijna afgerond en alle honden die in het asiel zaten weten nu zeker dat ze in ieder geval niet naar een ander asiel hoeven. Beter nog: meer dan 90 honden hebben in ieder geval een warme mand met de feestdagen.
Fase II begint nu pas en dat is waar de financiële risico’s in beeld komen. Inmiddels is bijna 1300 euro gedoneerd via onze crowdfundingsactie. Hiervan is nog ongeveer 900 euro over, nadat eerder een voedseltransport en vervoerskosten zijn betaald uit dit potje. 900 euro lijkt in deze veel, is het ook, maar dit potje is waarschijnlijk snel leeg:
-Er zitten heel wat honden in opvang in Nederland en België. De bemiddelende stichtingen waar wij mee samenwerken hebben de grenzen van het voor hun mogelijke opgezocht. De opvangcontracten steken meestal zo in elkaar dat de stichting verantwoordelijk blijft voor de eventuele medische kosten. Wij willen ons dan ook zoveel mogelijk inzetten om deze kosten op te kunnen vangen, of een deel hiervan, door de crowdfundingsactie. Helaas geld hiervoor: op = op.
-Hoewel op papier inmiddels alle honden veilig zijn, zullen er nog transportkosten gemaakt moeten worden voor 2-5 honden die nog deze kant op zullen komen.
-Voor enkele honden zou het fijn zijn als er nogmaals een bloedtest kan worden gedaan.
-De vrijwilligers van Voluntarios Itinerantes zullen de opvang voor de nog niet geplaatste honden op zich nemen door kennels in een soort van hondenpension te huren. Ook hier willen wij ons voor blijven inzetten, mocht er van de crowdfundingsactie nog wat over blijven, dan kunnen wij dit geld overmaken aan Voluntarios Itinerantes.
Zoals jullie kunnen lezen, zijn er nogal wat financiële risico verbonden aan deze vervolgfase. Het minste wat wij kunnen doen, is het blijven oproepen voor donaties. Op deze manier hopen wij nog wat te kunnen betekenen voor eenieder die geholpen heeft tot nu toe.
----------------------------------------------------------------
Update 01-11-2016

De focus van deze crowdfundingactie ligt daarmee niet meer op het mogelijk maken van een doorstart (al blijven we daar stiekem op hopen). Het doel is nu om zoveel mogelijk geld te verzamelen om een snelle adoptie of opvang voor deze 100 honden mogelijk te maken. Voordat een hond geadopteerd kan worden, moeten er eerst kosten gemaakt worden qua inentingen, chippen. transport etc....Iedere euro is dus nog steeds hard nodig!

Het ingezamelde geld zal op verzoek worden overgemaakt aan Miranda van Blitterswijk (neemt samen met haar vriend Roger de dagelijkse gang van zaken in het asiel waar) of aan stichting Voluntarios Itinerantes. Dit is een groep vrijwilligers welke afgelopen 1,5 jaar hun ziel en zaligheid in het asiel hebben gestopt om er iets moois van te maken. Zij hebben een nieuwe stichting opgericht. In eerste instantie om het asiel over te nemen.

http://www.voluntariositinerantes.org/shop

Naar verwachting zijn er ongeveer 30 honden welke (nog) niet geschikt zijn voor adoptie. De hoop is dat de nieuwe stichting, na het sluiten van het asiel, op een andere lokatie door kan gaan met deze honden zodat ook zij de aandacht krijgen die ze verdienen. Wanneer er nog geld over is van deze actie dan zal dit ten goede komen aan dit doel.

Door onbetaalde huur (door de overkoepelende stichting, dus niet door de mensen in Odena) is er op 26 oktober via de rechter een uitzetting van de honden in het Spaanse asiel Odena aangevraagd.

De werknemers en vrijwilligers die met liefde dagelijks met de bijna 100 honden bezig zijn probeerden te onderhandelen met de eigenaar van het terrein (waar het asiel op staat) om het asiel voor wat langere tijd over te nemen. Om zodoende de honden die vaak al vele jaren wachten op hun eigen mandje een kans te geven, maar hij wil het terrein voor zichzelf hebben en zo snel mogelijk.

Ze hebben nu 2 maanden de tijd gekregen om de honden weg te halen uit Odena en de deur te sluiten..... 2 Maanden!!! Dat is natuurlijk veel te weinig om de 100 honden in adoptie te brengen en zeker de angstige honden die eerst gesocialiseerd hadden moeten worden.

Ze proberen in gesprek te blijven met de eigenaar van het terrein, maar vooralsnog verwijst hij halstarrig naar zijn advocaat. Momenteel is dit dus wat er is!!! 2 maanden....

-------------------------------------------------------------------------

01-10-2016 (ingehaald door omstandigheden. Onderstaande lijkt niet meer haalbaar):

Help het hondenasiel in Odena (Spanje) in eigen beheer door te starten! Wegens financiële problemen van de overkoepelende stichting wordt het asiel met sluiting bedreigd per 01-01-2017. Het asiel heeft ongeveer 8000 euro (is 96.000 om 2017 door te komen) per maand nodig om de 100 a 120 honden te kunnen blijven helpen: 2 medewerkers/verzorgers, huur van het terrein, voer, water voor de honden en voor schoonmaak, dierenarts, brandstof, etc......(afbeelding: de kennels met daarvoor de grote buitenruimte. Dit is ongeveer 1/3 van het totale terrein. Het overige deel is een groot buitengebied waar een zo groot mogelijke groep honden permanent buiten de kennels kan verblijven)

Al het opgehaalde geld zal ten goede komen aan de honden van Odena. Ongeacht of het streefbedrag wordt gehaald.

Waarom het asiel in Odena?

Vanwege de tijdsnood. Het asiel wordt met sluiting bedreigd (per 01-01-2017). Als er nu niks gebeurt dan staat de honden die er nu opgevangen worden een weinig rooskleurige toekomst te wachten.
Een aantal van de mensen achter deze crowdfund-actie heeft zelf geadopteerd uit dit asiel en is ter plekke geweest om vrijwilligerswerk te doen. Wij hebben mogen ervaren wat een positieve sfeer er heerst onder medewerkers en vrijwilligers en dat de liefde en passie voor honden voorop staat (zie onderstaande tekst voor een uitgebreidere toelichting).
De vrijwilligers en medewerkers van dit asiel streven ernaar om het gesprek met de lokale gemeenschap aan te gaan en zo de aandacht op adoptie en de aandacht voor het welzijn van honden te vergroten.

Waarom is dit geld nuttig besteed?

Vanuit het projectteam in Odena loopt tegelijkertijd een actie om structurele sponsors in Spanje, België, Duitsland en Nederland te zoeken. Dit gaat langzaam maar gestaag de goede kant op, het doel is om uiteindelijk het asiel te draaien op basis van deze structurele inkomsten.
Mocht het asiel onverhoopts geen doorstart kunnen maken dan zal het geld van deze crowdfundactie alsnog aan de nieuwe stichting geschonken worden. Het opgehaalde geld zal dan gebruikt worden om zoveel mogelijk van de honden die er nu zitten alsnog een tijdelijk of permanent onderkomen buiten het asiel te bieden (zoeken naar opvanggezinnen bijv.)

Waarom het streefbedrag van 8.000 euro?

Het kost ongeveer 8000 euro per maand om het asiel draaiende te houden. Per jaar is dit dus 96.000 euro. Wij beseffen ook dat dit een bijna onmogelijk doel is, maar iedere opgehaalde euro betekent uitstel van sluiting en dus meer tijd om structurele sponsors aan het asiel te binden.

Waarom honden in Spanje helpen:

Helaas is de aandacht voor het welzijn van honden in Spanje nog voor grote verbetering vatbaar. Zo worden veel honden nog te gemakkelijk ergens achter gelaten of op een andere manier aan hun lot over gelaten. Omdat registratie middels een chip niet verplicht is, kunnen eigenaren nauwelijks achterhaald en aangesproken worden. Daarnaast zijn bijv. sterilisatie en castratie niet verplicht. Hierdoor kunnen straat- en zwerfhonden zich makkelijk vermeerderen en blijft dit een vicieuze cirkel.

Meer informatie en achtergrond over het asiel en de organisatie.

Momenteel is het asiel onderdeel van een stichting waar nog drie andere asielen onder vallen. Deze stichting zit in financieel extreem zwaar weer. Wanneer het asiel zich niet af kan scheiden van deze stichting, dan is het zeer waarschijnlijk dat het de deuren moet sluiten per 01-01-2017. Wat er dan met de aanwezige honden gebeurt is zeer onzeker, maar ieder alternatief heeft gevolgen waar je als honden- en/of dieren-liefhebber niet aan wil denken.

Dan nu het leuke nieuws: waarom wij ervan overtuigd zijn dat Miranda en Roger (medewerkers en drijvende krachten achter dit asiel) dit samen met de vrijwilligers tot een succes kunnen maken. Uit de groep vrijwilligers is een projectteam opgezet dat bezig is om het asiel van Odena op eigen benen te laten staan. Sinds vorige week hebben zij toestemming van de stichting waar zij nu nog onder vallen om zich per 01/01/2017 af te scheiden. Waardoor zij ook niet langer aansprakelijk zijn voor de schulden van de stichting en ze dus met een schone lei kunnen beginnen. Deze groep vrijwilligers is behoorlijk divers. Diegene die nu de kar trekt in alle gesprekken die gevoerd worden, is iemand uit het projectteam, afkomstig uit het bedrijfsleven en is gewend om leiding te nemen en te geven. Daarnaast zit er bijvoorbeeld een boekhouder bij, wat weer goed is voor een open en transparante boekhouding. Uiteraard is er één gemeenschappelijke noemer bij eenieder en dat is liefde en passie voor honden.

Zoals gezegd zijn Miranda en Roger het afgelopen jaar de drijvende kracht geweest achter het asiel in Odena en wat zij hebben bereikt, ondanks financiële tegenslag is bewonderenswaardig. Tot een jaar geleden stonden er alleen een klein houten huisje/kantoortje en betonnen kennels op het terrein

Inmiddels is er gezorgd voor een grote binnenplaats waar de honden vrij rond kunnen lopen/spelen/rennen terwijl de kennels schoongemaakt worden, een ‘oudjes’ pension, een apart stuk voor de Podenco’s (gesponsord door Podenco World) en nog een wat kleinere buitenruimte waar een aantal honden meer ruimte hebben dan in de kennels. Dit alles is inmiddels ook nog voorzien van een dubbele omheining, waardoor honden vrijwel niet kunnen ontsnappen.

Er wordt constant geprobeerd om zoveel mogelijk honden permanent los te laten lopen op een van de grotere open terreinen. Aangezien het ontbreekt aan mankracht moet deze selectie en het samen plaatsen van honden zeer zorgvuldig gebeuren. Het is namelijk niet mogelijk om constant alles in de gaten te houden en een dreigend gevecht te voorkomen. Omdat de meeste honden een ‘rugzakje’ hebben en honden nu eenmaal handelen vanuit instinct zit dit gevaar in een klein hoekje. Roger en Miranda besteden zeer veel aandacht aan het zorgvuldig samenstellen van deze groepen. Inmiddels zijn ze erin geslaagd om zo’n 25 honden buiten de kennels te houden, waarvan er 11 los rond lopen op het enorme buiten terrein. Daarnaast is het streven om maximaal twee honden in een kennel te houden, maar omdat zij een niet-afmaken beleid hanteren en iedere hond wordt opgenomen is dit streven helaas niet altijd haalbaar.

Ondanks dat de meeste honden een behoorlijke ‘rugzak’ hebben, zijn ze toch op hun gemak. Sommigen zijn door hun verleden wel heel angstig voor mensen, maar dat kun je ze niet kwalijk nemen. Dit is iets dat met tijd en geduld vanzelf bijtrekt. Daarnaast is de liefde en het enorme geduld voor honden van Roger (vaste medewerker-verzorger) bewonderenswaardig. Ondanks dat hij meer dan een dagtaak heeft aan het dagelijks schoonmaken van de 28 kennels, ad hoc bezoeken aan de dierenarts, het vervoeren van honden naar het vliegveld voor transport naar Nederland en het ophalen van gevonden honden, gaat hij niet naar huis voordat alle honden uit de kennels ook hun tijd op de binnenplaats hebben gehad. Geen enkele hond zal de hele dag tussen de betonnen muren zitten. Ook als dit betekent dat Roger een werkdag van 12 uur of langer heeft. Dit laatste is meer regel dan uitzondering.

Naast dat Miranda veel helpt in het asiel, en de liefde en passie voor honden ook duidelijk aanwezig is, is zij bijzonder goed in het onderhouden van contacten waar het asiel baat bij heeft. Zo heeft zij de lokale gemeenschap weten te betrekken bij het asiel. Bijna dagelijks staan er lokale vrijwilligers voor de poort om honden mee te nemen voor een wandeling in het omringende bos, om donaties af te leveren, om honden en flyers mee te nemen naar een nabijgelegen dorp om zo aandacht te vragen voor het asiel of om ‘simpelweg’ te helpen met het opruimen en opknappen van het asiel.Daarnaast onderhoudt zij de contacten met vrijwilligers in Nederland, België en Duitsland, waarvan regelmatig mensen hen bezoeken om een paar dagen of langer te helpen. Een andere belangrijke taak die zij voor haar rekening neemt is het onderhouden van contacten met de stichtingen in Nederland, België en Duitsland die uiteindelijk de honden plaatsen. Dit is belangrijk omdat dit de weg naar de spreekwoordelijke gouden mand is voor de honden in het asiel.

Samen met een grote groep vrijwilligers zijn zij de drijvende krachten achter het asiel in Odena. Wanneer zij verlost zijn van de ‘financiële strop’ van de overkoepelende stichting en ze dus de vrijheid hebben om in eigen beheer verder te gaan, kunnen zij de honden de zorg en aandacht geven die ze nodig hebben in afwachting van een goede toekomst. Het grote terrein met veel mogelijkheden is er, de bevlogen mensen zijn er, nu alleen nog de sponsors en de geldstromen die een doorstart in eigen beheer mogelijk maken!

Alvast bedankt voor jullie hulp!

De vrienden van Odena,

Resy de Haas, Wil van der Neut, Linda van Zijp, Marcel Lucassen e.a.
Update : Fase I is weliswaar bijna afgerond en alle honden die in het asiel zaten weten nu zeker dat ze in ieder geval niet naar een ander asiel hoeven. Beter nog: meer dan 90 honden hebben in ieder geval een warme mand met de feestdagen. Fase II begint nu pas en dat is waar de financiële risico’s in beeld komen. Inmiddels is bijna 1300 euro gedoneerd via onze crowdfundingsactie. Hiervan is nog ongeveer 900 euro over, nadat eerder een voedseltransport en vervoerskosten zijn betaald uit dit potje. 900 euro lijkt in deze veel, is het ook, maar dit potje is waarschijnlijk snel leeg: -Er zitten heel wat honden in opvang in Nederland en België. De bemiddelende stichtingen waar wij mee samenwerken hebben de grenzen van het voor hun mogelijke opgezocht. De opvangcontracten steken meestal zo in elkaar dat de stichting verantwoordelijk blijft voor de eventuele medische kosten. Wij willen ons dan ook zoveel mogelijk inzetten om deze kosten op te kunnen vangen, of een deel hiervan, door de crowdfundingsactie. Helaas geld hiervoor: op = op. -Hoewel op papier inmiddels alle honden veilig zijn, zullen er nog transportkosten gemaakt moeten worden voor 2-5 honden die nog deze kant op zullen komen. -Voor enkele honden zou het fijn zijn als er nogmaals een bloedtest kan worden gedaan. -De vrijwilligers van Voluntarios Itinerantes zullen de opvang voor de nog niet geplaatste honden op zich nemen door kennels in een soort van hondenpension te huren. Ook hier willen wij ons voor blijven inzetten, mocht er van de crowdfundingsactie nog wat over blijven, dan kunnen wij dit geld overmaken aan Voluntarios Itinerantes. Zoals jullie kunnen lezen, zijn er nogal wat financiële risico verbonden aan deze vervolgfase. Het minste wat wij kunnen doen, is het blijven oproepen voor donaties. Op deze manier hopen wij nog wat te kunnen betekenen voor eenieder die geholpen heeft tot nu toe.
Geplaatst op 24 december 2016

Spread the word!

Reacties

Gestart op 25 september 2016


avatar

Vrienden van Odena

Dieren & Huisdieren
Nederland

Recente Donaties
avatar

€15

Ton Arends

3 maanden geleden
Share

avatar

€25

Adrie van Seventer

4 maanden geleden
Share

avatar

€20

Ferry

7 maanden geleden
Het begin is er! Hopen op vele donaties.
Share

avatar

€20

Pony Opvang Lisserbroek

7 maanden geleden
Moet lukken !
Share

avatar

€5

Stal Magic Leiden

7 maanden geleden
Voor alle lieve honden
Share

5 van 62 donaties