rechtszaak overleven 
In 2010 heb ik een proces aangespannen tegen een bedrijf dat  (ook in hoger beroep) veroordeelt wegens contractbreuk, het niet nakomen van haar verkoopverplichtingen en het niet uitbetalen van het mij toekomende gedeelte van onderhoudsgelden voor een door mij ontwikkeld softwareprogramma dat door genoemd bedrijf in licentie op de markt gebracht werd.
 
Het hele proces heeft de ongelooflijke tijd van bijna  4 jaar gekost (hoewel de rechtbank vaststelde dat ik financieel enorm benadeelt werd door de handelswijze van dit bedrijf werd een voorschot geweigerd
In heel deze tijd (incl. het hoger beroep) heeft er maar 2x een werkelijke zitting plaatsgevonden.
Wel  is er 7x uitstel geweest (zonder opgaaf van redenen).
De laatste maal was er wel een uitspraak maar is er echter geen schadebedrag vastgesteld maar wel een nieuwe procesdatum (ondertussen weer2x uitgesteld) om de bedragen van de ingediende schadestaat nader toe te lichten.
Tot ieders verbazing werd ook nu geen voorschot op de schadestaat toegekend.
Hoewel dus duidelijk is dat de tegenpartij schuldig is aan een aantal zaken, waardoor ik financieel aanzienlijk benadeeld ben en gedurende 4 jaar geen inkomsten had, werd door de rechtbank in Den Haag geweigerd om een voorschot op de toekomstige sc hadeloosstelling toe te kennen.
Een voorzieningenrechter had geen moeit om een bankgarantie van € 150.000,= als zekerheidsstelling voor een later uit te keren schadebedrag toe te kennen.
Door deze houding van de rechtbank in Den Haag verliezen wij nu alles incl. ons huis (waarin onze kinderen geboren zijn en onze zoon gestorven is)
Deze rechtbank richt ons moedwillig financieel, fysiek en geestelijk te gronde en heeft ons gedurende dit gehele proces als oud vuil behandelt door de rechtszitting telkens zonder enige opgaaf van redenen uit te stellen en door te weigeren  een voorschot op de schadestaat toe te kennen
Ik vraag U om ons financieel te steunen zodat wij niet alles verliezen.
 
 
 
ik ben natuurlijk heel blij met donaties om de in de 4 jaar tijd ontstane schulden zoveel mogelelijk af te lossen en schuldeisers tevreden te stellen totdat er een schadeuitkering plaatsvind 
Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!

Reacties

Gestart op 29 januari 2014


avatar

P. Heijmans

Persoonlijke Dromen & Wensen
Nederland

Recente Donaties
0 van 0 donaties