Laat ondertitels vrij22 juni 2016 Update laat ondertitels vrij!
Het gaat nu echt gebeuren!!! Mede dankzij jullie hulp!
Noteer 16 september 2016 in je agenda. De zitting is ingepland van 9:30 uur tot 11:00 uur in Amsterdam. Het is een openbare zitting. Het adres is:Parnassusweg 220, 1076 AV Amsterdam
We zouden het natuurlijk super vinden als er zo veel mogelijk mensen gaan komen. Wel zijn er regels die de rechtbank hanteert. Kijk op de volgende site welke deze zijn:https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Bezoekinformatie/Paginas/default.aspx
Indien de media/pers meer informatie wil hebben, dan verwijzen wij hen graag naar onze raadsman, Camiel Beijer. Zijn contactgegevens zijn te vinden via de volgende link:http://www.vandiepen.com/contact/vestigingen/utrecht.html
Tot 16 september 2016 aanstaande, we rekenen op een grote opkomst!Wil je je opgeven dat je ook komt? Dat kan via onze Facebook pagina via de volgende link:https://www.facebook.com/events/959191097512559/
-------------------------------------------------------------
22 januari 2016 Update laat ondertitels vrij!
En dan is de dagvaarding eindelijk de deur uit. 

Dit betekent dat Stichting Brein deze heeft ontvangen (betekend in vakjargon) en zij nu hierop mogen reageren naar Stichting Laat Ondertitels Vrij. De weg naar de rechter is nu echt een feit.

De zitting zal een openbare zitting worden en zal vermoedelijk dit voorjaar gaan zijn. Blijf ons op de voet volgen. Zodra de datum van de rechtszaak bekend is, zullen wij dit uiteraard direct melden en zijn jullie uiteraard bij deze uitgenodigd om bij de rechtszitting aanwezig te zijn. Houd je agenda dus zoveel mogelijk vrij dit voorjaar.
-----------------------------------------------------------------------------------
9 maart 2015 Update laat ondertitels vrij! 
Na lange tijd van radiostilte hierbij een update! 
Een terugblik
De afgelopen periode zijn we achter de schermen zeer actief geweest en hebben wij gebruikt om juridisch advies in te winnen om de (aller)beste strategie in dezen te bepalen. Tevens zijn er 7 personen die zich hebben verenigd om een juridische procedure te starten, die hierna gezamenlijk worden aangeduid als: “belanghebbenden”.
We hebben de mogelijkheden tot op de bodem toe uit laten zoeken en met onze advocaten een concept dagvaarding opgesteld. 
Op grond van wet- en regelgeving is het evenwel verplicht om, voordat een rechtszaak wordt gestart, te onderzoeken of een schikking mogelijk is. In dat verband hebben een tweetal besprekingen met de directie en juristen van Stichting BREIN (“BREIN”) plaatsgevonden. 
Naar aanleiding van deze gesprekken, heeft BREIN – kortgezegd – het volgende bevestigd: 
-     indien er geen sprake is van inbreuk of onrechtmatig handelen, zal BREIN niet optreden; 
-     de wijze van handhaving door BREIN zal altijd afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval (hoe ernstiger de inbreuk, des te daadkrachtiger BREIN zich zal opstellen); 
-     het is toegestaan om ondertitels te vervaardigen voor zover voldaan is aan (één van)de in de Auteurswet neergelegde excepties (uitzonderingen), bijvoorbeeld voor onderwijs of “eigen gebruik”;
-     het is niet toegestaan om die ondertitels vervolgens openbaar te maken ‘voor het grote publiek’, bijvoorbeeld door deze aan te bieden aan derden op het internet;
-     BREIN zal niet handhaven op vervaardigde ondertitels die zijn gemaakt en/of openbaar gemaakt met expliciete toestemming van de rechthebbenden op het originele werk, dan wel wanneer de ondertitel geen bewerking en/of verveelvoudiging is in de zin van artikel 13 van de Auteurswet.
Voor wat het bovenstaande betreft, brengen deze standpunten waarschijnlijk niets nieuws. 
Momenteel zijn de belanghebbenden in overleg of zij in vervolg op het bovenstaande een juridische procedure bij de rechter willen gaan aanspannen. Hier zijn namelijk procesrisico’s aan verbonden. Het zal dan gaan om een zogenaamde ‘verklaring voor recht’ procedure. Via een dergelijke procedure wordt aan de rechter gevraagd om ‘te verklaren’ dat:
-     het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op toegang tot informatie kunnen prevaleren boven de rechten van auteursrechthebbenden;
-     het vervaardigen en openbaar maken van ondertitels onder bepaalde omstandigheden geen auteursrechtinbreuk oplevert;
-     BREIN onrechtmatig handelt en heeft gehandeld door – zonder een bij wet toegekende bevoegdheid – ‘vermeende’ inbreukmakers te sommeren om de gestelde auteursrechtinbreuk direct te staken en daarbij zware druk uit te oefenen opdat akkoord wordt gegaan met een onevenwichtige onthoudingsverklaring met hoge, niet nader gespecificeerde boetes en schadevergoedingen.
Wij willen zo'n procedure heel graag in gang zetten, maar stuiten daarbij op het volgende procesrisico.
Proceskostenveroordeling
Stel dat de rechter in het voordeel van BREIN beslist, dan kan het zo zijn dat wij veroordeeld worden om – naast onze eigen kosten – tevens de juridische kosten van BREIN te vergoeden. Niemand weet hoe hoog die kosten kunnen uitvallen. Dat kan van enige honderden euro's zijn tot .... Vul zelf maar in.
Niemand van de belanghebbenden is financieel draagkrachtig genoeg om deze kosten op te vangen. Vandaar dat het zo lang heeft geduurd om jullie te informeren wat betreft de stand van zaken. We zijn aan alle kanten bezig geweest om daar een oplossing voor te vinden. Maar helaas is dat tot op heden nog niet gelukt.
Het onderzoek, de voorbereidingen, het inwinnen van juridisch advies en de onderhandelingen met BREIN; het was allemaal niet mogelijk geweest zonder jullie donaties. Veel dank daarvoor. Evenwel, om het doel te bereiken, willen we een vervolgstap zetten en daar is dus meer geld nodig. Wij balen er allemaal van, dat, nu de haven bijna in zicht is, ons scheepje mogelijk voor de kust kan stranden.
Daarom hopen wij dat we met deze uitleg eventueel nog meer donaties binnen kunnen halen om ons doel te bereiken.

Help ons mee in de strijd om ondertitels vrij te laten!
-----------------------------------------------------------------------------------
(Oorspronkelijke tekst)
Zoals bij velen van jullie bekend is, heeft Stichting Brein 2 ondertiteling websites op "zwart" gezet en inmiddels is ook een vertaler van 1 van deze websites aangeschreven om een bedrag te betalen voor zogenoemde kosten die Brein heeft gemaakt om deze zaak aanhangig te maken.
Hierbij werden "blaf"brieven gehanteerd, waarbij alle betrokken partijen binnen een paar dagen moesten betalen en tevens een verklaring ondertekenen om "dit nooit meer te doen".
Brein verschuilt zich achter de auteurswet die grotendeels nog uit begin 1900 stamt en dus eigenlijk allang niet meer actueel. Daarnaast "beboeten" ze uit naam van de wet en vragen "wij" ons af of dit wel kan. 
Om die reden bestaat de kans dat het tot een rechtszaak kan komen. Mochten "wij" deze rechtszaak verliezen, dan kunnen de kosten flink in de papieren lopen. Daarom deze "droom". 
Als particulier ben je al snel "klaar". De financiële middelen ontbreken. Maar nu hebben we de mogelijkheid om de financiële middelen wel voor elkaar te krijgen en vragen we om een donatie en zijn "we" afhankelijk van jouw hulp. Het maakt niet uit of je een groot of klein bedrag kunt missen, immers maken veel kleine beetjes ook een heleboel.
Het geld zal op de rekening blijven staan tot het moment dat het geld nodig is om de eventuele rechtszaak te kunnen betalen. Mocht dit niet het geval zijn en hoeven "we" niets te betalen, dan doneren we het volledige bedrag aan het goede doel, te weten: Stichting Aap.
Waarom Stichting Aap zul je je afvragen. Stichting Aap is een organisatie die het van donaties doet, krijgen geen financiële ondersteuning van het rijk en daarnaast:

Zet Brein voor Aap !!!

Namens alle belanghebbenden alvast onwijs bedankt voor je steun. 
Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!

Reacties

Gestart op 13 januari 2014


avatar

Nathalie Luteijn

Film & Fotografie
Nederland

Recente Donaties
avatar

€5

Kelly1968

3 jaren geleden
Share

avatar

€10

Anoniem

3 jaren geleden
Share

avatar

€5

adriaan van den heuvel

3 jaren geleden
Goede aktie, misschien kunnen we zo eindelijk brein Terecht zetten.
Share

avatar

€10

Saidou Niang

3 jaren geleden
Share

avatar

€10

Anoniem

3 jaren geleden
Doorgaan!!
Share

5 van 1460 donaties