Help ons Malawi helpen!

Een stukje achtergrond: Het St Luke’s Hospital is een missieziekenhuis op het plattenland van Malawi, een van de aller armste landen ter wereld (plaats 221 van de 228 -BNP). Het is een middelgroot ziekenhuis voor de armen met 160 bedden. Het ziekenhuis heeft een belangrijke regiofunctie en voorziet 5 omringende gezondheidsposten van (verpleegkundig) personeel en medicijnen. Ook worden deze posten regelmatig bezocht door de artsen en clinical officers van het ziekenhuis. Op dit moment is er slechts één andere, ook Nederlandse, arts werkzaam in St Lukes. Daarnaast werken er een zestal clinical officers en clinical officers in opleiding. Deze opleiding is een drie jarige opleiding tot arts assistent die in staat stelt zelfstandig de basale geneeskunde te beoefenen. De clinical officers zijn van vitaal belang voor de (toekomst van de) gezondheidszorg van Malawi. Onder anderen doordat veel artsen uit Malawi vertrekken zodra ze zijn opgeleid kent Malawi een van de laagste aantallen artsen per hoofd van de bevolking ter wereld (plaats 190 van de 193). Bijna al het werk valt dan ook direct op de schouders van de clinical officers. Een bijdrage aan de opleiding van deze clinical officers draagt bij aan de toekomst van de gezondheidszorg van Malawi. We hopen met onze inzet een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de zorg voor de vele mensen die deze hard nodig hebben.
Hoe onze werkzaamheden eruit zien? Christiaan, tropenarts, zal in samenwerking met de andere Nederlandse (tropen)arts de verantwoordelijkheid hebben over de patiëntenzorg van het ziekenhuis. Hierbij zal hij zijn aandacht moeten verdelen over de polikliniek, de verloskamers, de operatiekamer, de afdeling kindergeneeskunde en de mannen en vrouwen afdeling. Het is een algemeen ziekenhuis dus patiënten kunnen er voor al hun verschillende klachten en problemen terecht. Vooral de afdeling verloskunde en kindergeneeskunde zijn druk bezet en zullen veel van zijn aandacht vragen. Naast de zorg voor patiënten zal Christiaan een deel van zijn tijd besteden aan de opleiding van de clinical officers en het management van het ziekenhuis. Gelukkig heeft het ziekenhuis een goede eigen administrateur/manager waardoor de meeste aandacht uit kan gaan naar de (verbetering van) patiëntenzorg en het opleiden van de clinical officers.
En Leonore? Met haar ervaring in de huisartsgeneeskunde en haar eerdere werkzaamheden voor een gezondheidsproject in Vietnam zal ze zich in eerste instantie richten op de verbetering van de kwaliteit van zorg op de polikliniek en op de gezondheidsposten. Gedacht kan worden aan het scholen van verpleegkundigen en clinical officers, het schrijven van protocollen en het organiseren van (voorlichtings) projecten voor de gezondheidsposten en de omringende dorpen.
Het motiveert ons om, in samenwerking met een klein team van voornamelijk lokale medewerkers, een bijdrage te kunnen leveren aan de gezondheidszorg van Malawi. Het is ons doel om voor een periode van 2 tot 3 jaar werkzaam te zijn in de tropen. Het zal een ervaring met vele uitdagingen worden. Een klein dorpje in de binnenlanden van Afrika met alle ups en downs: lachende gezichten, tropische temperaturen en bijzondere contacten maar ook hard werken, doodzieke mensen, stroomuitval, tekorten aan materieel, frustraties, cultuurverschillen en noem het maar op. Het zal een heel ‘avontuur’ worden waarbij we hopen dat het ons als stel dichter tot elkaar en anderen brengt en ons verder zal vormen als mens en als arts. 
Vind u het leuk om ons in de vaste kosten tegemoet te komen, en het hierdoor voor ons mogelijk te maken een langere periode bij te kunnen dragen aan de medische zorg in Malawi, dan zijn wij en de patiënten van het St Lukes Hospital u erg dankbaar voor uw bijdrage! 
Voor meer informatie over het ziekenhuis zie de website van de Nederlandse stichting die deze ondersteunt: www.stlukes.nl
Voor een indruk van het ziekenhuis zie:
https://vimeo.com/41079248
 
 
 
Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!

Reacties

Gestart op 15 september 2015


avatar

Leonore en Christiaan

Medisch, Ziekte & Genezing
Nederland

Recente Donaties
avatar

€30

Mariska

1 jaar geleden
Heel leuke actie. Succes!
Share

avatar

€10

Gerard

1 jaar geleden
Veel succes.
Share

avatar

€10

Simone van wijk

1 jaar geleden
Succes!
Share

avatar

€50

Anoniem

1 jaar geleden
Share

avatar

€50

Stefan van der Kamp

1 jaar geleden
Alle zegen voor jullie drie! Samen met de hond op avontuur. Spannend en moedig!
Share

5 van 25 donaties