Help me with my dream pleaseIk wil in Nederland een Salon openen. Een salon waar je verschillende dingen kan doen. Dit is mijn droomwens alleen kan ik hem zelf niet waarmaken. Het is namelijk zo dat ik door vele vervelende ervaringen in de schulden ben gekomen. Dit blokkeert mij van alles. Ik blijf maar in hetzelfde cirkeltje hangen en kom er niet uit. Ik heb mijn schulden eindelijk op orde. Ik betaal deze netjes af. Alleen heb ik op dit moment absoluut geen toekomstperspectief. Ik ben een hele wijze jongedame met een verleden. Er zijn mij dingen overkomen die ik niemand toewens. Eindelijk ben ik in rustig vaarwater gekomen. Alleen weet ik op het moment niet hoe ik verder moet roeien. Vandaar zoek ik via deze weg een kleine push om mijn droom te gaan naleven. Ik wil met mijn droom bereiken alle dames in het leven een goed gevoel te laten ervaren. Ik wil alle behandelingen in de Salon daarom ook zo goedkoop mogelijk maken. Dit zodat iedereen ervan kan genieten! Na op jonge leeftijd al veel ellende meegemaakt te hebben kan ik uit mijn hart zeggen dat dit is wat een dame nodig heeft. Vandaar gun ik dit ook iedereen en wil het via deze weg voor iedereen mogelijk maken. Ik zal alle behandelingen zeer goedkoop aanbieden en ook gratis behandelingen aanbieden. Dit om zo mijn steentje bij te dragen aan deze maatschappij. Hopelijk kan iemand mij helpen deze droom te verwezenlijke. I want to open a salon in the Netherlands. A lounge where you can do different things. This is my dream, I can only wish him do not deliver. The fact is that I have come through many unpleasant experiences in debt. This blocks me from everything. I keep hanging in the same circle and can not get out. I have my debts finally in order. I pay this neatly. Only I currently have absolutely no future. I'm a very wise young lady with a past. There are things I happen to anyone I wish. At last I came into smooth waters. I only know at the moment how I must continue rowing. Hence I find a little push to observe my dream this way. I want to achieve my dream all the ladies in life to experience a good feeling. I would therefore all treatments in the salon also as cheap as possible. This so everyone can enjoy it! After an early age to have already experienced a lot of misery, I can say from my heart that this is what a lady needs. Hence, I grant this and everybody wants to make it possible in this way for everyone. I will offer all the treatments very cheap and also offer free treatments. This is to help as my contribution to this society. Hopefully someone can help me this dream made real.
Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!

Reacties

Gestart op 14 augustus 2015


avatar

sandy schel

Business & Ondernemers
Nederland

Recente Donaties
0 van 0 donaties