Help Matt Weer op PadMijn naam is Matt van Heck. Ik ben 41 jaar oud en heb MS.
Ik ben op zoek naar Donateurs. Waarom?
Ergens in januari 2011 kreeg ik de (voorlopige) diagnose van MS.
Relapsing Remitting Multiple Sclerose (RR-MS). Dat kan ineens omslaan in progressieve MS.
De laatste 5 jaar is het bij mij achteruit gegaan. 15 keer opgenomen in het ziekenhuis voor een terugval (Schub). De medicatie in het ziekenhuis de Prednison uit een infuus daar wordt ik steeds meer immuun voor. 5 andere varianten medicijnen genaamd AVONEX, BETAFERRON, COPAXONE, GILENYA en TECFIDERA voor thuis werkten niet bij mij.
De bijwerkingen hiervan waren ook extreem.
Een aantal Hobby’s waaronder dj en voetballen onder andere kon ik intussen wel vergeten. Ook dat hoort erbij bij deze ziekte. Ook heb ik nog 2 zoons van 6 en 7 jaar oud die aandacht nodig hebben.
In verschillende landen waaronder Rusland, Engeland, VS, Mexico en Zweden is er een veelbelovende stamceltherapie behandeling van MS. HSCT of Hematopioetic Stamceltransplantatie.
Je hoort er steeds meer over in de media. Waaronder Boaz die op TV is geweest bij RTL Late Night en in maart is behandeld in Zweden. Ondertussen gaat het met hem al een stuk beter.
Hij zet zich nog steeds in om het voor anderen ook mogelijk te maken. Hopelijk krijgt ie het voor elkaar dat deze behandeling in Nederland mogelijk wordt.
Ondertussen zijn er wereldwijd minstens 1500 mensen geholpen door deze Stamceltherapie. In Nederland wordt deze behandeling nog niet toegepast en wordt het niet vergoed doordat deze behandelingen alleen mogelijk zijn in het buitenland.
Deze behandeling zet de MS stil.
Het is zoiets als je auto immuunsysteem opnieuw opstarten. Zoals bij een Pc.
Om die behandeling te ondergaan ben ik op zoek naar Donateurs aangezien de kosten hoog zijn. Rond de €100.000 in Uppsala,  Zweden.
De behandeling bestaat uit 3 stappen:
Als eerste worden stamcellen uit het bloed of beenmerg van de patiënt gehaald en tijdelijk ingevroren.
Bij de tweede stap krijgt de patiënt chemotherapie en antilichamen toegediend waarmee het afweersysteem wordt uitgeschakeld
En in de derde stap krijgt de patiënt zijn eigen stamcellen terug via een infuus, hiermee wordt het afweersysteem weer opgebouwd
 
 
 
Mein Name ist Matt Heck. Ich bin 41 Jahre alt und habe MS.
Ich bin auf der Suche nach Spendern. Warum?
Irgendwann im Januar 2011 erhielt ich die (vorläufige) Diagnose von MS.
Schubförmig remittierender Multipler Sklerose (RR-MS). Was in progressiver MS plötzlich drehen kann.
Die letzten 5 Jahre ist es bergab mit mir gegangen. 15-mal für einen Rückfall (Schub) im Krankenhaus gelegen. Bei dem Medikament im Krankenhaus genannt Prednisone aus einem Tropf werde ich inzwischen mehr und mehr immun. 5 weitere Varianten Medikamente namens Avonex, BETAFERRON, Copaxone, GILENYA und TECFIDERA  für zu Hause halfen  nicht bei mir..
Die Nebenwirkungen waren auch extrem.
Einige Hobbys einschließlich DJ und Fußball unter anderem konnte ich jetzt vergessen. Dass ein Teil davon in dieser Krankheit. Auch brauchen zwei Söhne von mir im Alter von 6 und 7 Jahren die Aufmerksamkeit.
In mehreren Ländern, darunter Russland, England, USA, Mexiko und Schweden gibt es eine vielversprechende Stammzellentherapie Behandlung von MS. HSCT oder Hematopioetic Stem Cell.
Sie hören immer mehr darüber in den Medien. Einschließlich Boaz, der im Fernsehen bei RTL Late Night war und wurde im März in Schweden behandelt. Inzwischen geht es schon viel besser mit ihm.
Er versucht noch, es für andere möglich zu machen. Hoffentlich bekommt er es getan, dass diese Behandlung in den Niederlanden möglich ist.
Inzwischen sind weltweit mindestens 1500 Menschen mit dieser Stammzelltherapie geholfen. In den Niederlanden wird diese Behandlung noch nicht angewendet und es wird nicht zurückerstattet da diese Behandlungen nur im Ausland möglich sind.
Diese Behandlung setzt die MS in einen Ruhestand..
Es ist wie ihr Auto-Immun-System neu starten. Wie bei einem PC.
Um die Behandlung zu unterziehen, binich  auf der Suche nach Spendern, weil die Kosten hoch sind. Rund €100.000 € in Uppsala, Schweden.
Die Behandlung besteht aus drei Schritten:
Der erste schritt ist die Stammzellen werden aus Blut oder Knochenmark des Patienten entnommen und vorübergehend eingefroren.
Im zweiten Schritt wird dem Patienten Chemotherapie verabreicht und Antikörper, mit denen wird das Immunsystem ausgeschaltet
Und im dritten Schritt erhält der Patient seine eigenen Stammzellen durch einen Tropf zurück, ermöglicht den Immunsystem wiederaufbau
 
 
 
My name is Matt Heck. I am 41 years old and have MS.
I'm looking for donors. Why?
Sometime in January 2011 I got the (provisional) diagnosis of MS.
Relapsing Remitting Multiple Sclerosis (RR-MS). Which can suddenly turn into progressive MS.
The last 5 years it has gone downhill with me. 15 times hospitalized for a relapse (Schub). The medication in the hospital Prednisone from a drip I is increasingly immune. 5 other variants medicines called Avonex, BETAFERRON, COPAXONE, GILENYA and TECFIDERA working at home with me.
The side-effects were also extreme.
Some Hobbies including DJ and football among other things I could now forget it. That part of it in this disease. Also my 2 sons aged 6 and 7 years old needs attention.
In several countries, including Russia, England, USA, Mexico and Sweden there is a promising stem cell therapy treatment of MS. HSCT or Hematopioetic Stem Cell.
You always hear about in the media. Including Boaz who has been on TV at RTL Late Night and was treated in March in Sweden. Meanwhile, it is already much better with him.
He still committed to making it possible for others. Hopefully he gets it done that this treatment in the Netherlands possible.
Meanwhile, at least 1500 people worldwide are helped by this stem cell therapy. In the Netherlands is not yet applied this treatment and it is not reimbursed because these treatments are only possible abroad.
This treatment converts the MS still.
It's like you restart auto immune system. As with a PC.
In order to undergo treatment, I am looking for donors because the costs are high. Around € 100,000 in Uppsala, Sweden.
The treatment consists of three steps:
The first are the stem cells from blood or bone marrow extracted from the patient and temporarily frozen.
In the second step, is administered to the patient chemotherapy and antibodies with which the immune system is switched off

And in the third step, the patient gets back his own stem cells through an IV, allows the immune system rebuilt
Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!

Reacties

Gestart op 24 juli 2016


avatar

Weer Op Pad

Medisch, Ziekte & Genezing
Nederland

Recente Donaties
avatar

€600

Marijn van de Riet

2 maanden geleden
Sterkte en succes Royal Fassin
Share

avatar

€30

Ans Jolink

3 maanden geleden
Ans en marcel
Share

avatar

€25

diana hall

3 maanden geleden
succes
Share

avatar

€25

Anoniem

9 maanden geleden
Share

avatar

€10

Carina

9 maanden geleden
Voor Hekkie van Rudy en Carina
Share

5 van 65 donaties