Help Mark de Groot!Mark de Groot Foundation heeft ten doel het werven van fondsen voor de betaling van de kosten die voortvloeien uit de reguliere - danwel alternatieve behandelingen van Mark de Groot. Het gaat om kosten zowel binnen als buiten Nederland, welke niet worden vergoed door enige zorgverzekeraar of andere instantie. Onder bovengenoemde kosten worden mede verstaan de reis- en verblijfkosten van Mark de Groot en zijn begeleider, zowel binnen als buiten Nederland, de medicatie en overige kosten welke zijn gerelateerd aan voornoemde behandelingen.Mark de Groot Foundation is opgericht voor onbepaalde tijd. De donaties van vrienden, familie en derden zullen alleen gebruikt worden voor medische behandelingen, zie bovenstaande. Het bestuur van Mark de Groot Foundation zal, indien van toepassing, het overgebleven geld doneren aan de stichting STOPhersentumoren.nl
Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!

Reacties

Gestart op 09 juni 2015


avatar

Cindy Van de Pas

Organisaties & Goede Doelen
Nederland

Recente Donaties
0 van 0 donaties