Help Dexter aan therapiebadEen menswaardig leven voor de vastbind- en platspuit-kinderen van Nederland.
Zorg voor Dexter en zijn lotgenootjes.Stel je kind wordt gezond geboren, maar door vaccinatieschade is hij nu zo als hij is, maar hij heeft de NAH ( niet aangeboren hersenletsel) diagnose gekregen. Op het oog is hij een stoere en actieve tiener, maar dan wel met een héél zorgelijk bestaan. Dexter is autistisch, ernstig verstandelijk beperkt, hij automutileert en hij vertoont zeer moeilijk verstaanbaar gedrag. Dexters ontwikkelingsniveau is vergelijkbaar met dat van een baby van negen maanden. Individuele en zeer intensieve 1-op-1 verzorging, 24 uur per dag, onder deskundige begeleiding van de Belangrijke Ander, geven Dexter houvast in de voor hem zo verwarrende wereld.
Dexter en zijn lotgenootjes hebben een zeer complexe zorgvraag. In de huidige zorg is vaak sprake van een groepsgerichte benadering, terwijl voor kinderen als Dexter een individuele benadering een noodzaak is. Dit is voor hen zelfs een van de belangrijkste voorwaarden voor een menswaardig leven. Dexter en zijn lotgenoten hebben nu géén menswaardig leven en toekomst in Nederland. Vergeet niet, dat het hier om de vastbind- en platspuit-kinderen gaat. Een heftige krachtterm, die duidelijk maakt hoe triest en ernstig deze situatie is.
De Nederlandse zorgsector laat deze groep kinderen in de steek. Er wordt géén zorgtraject in de juiste omgeving of setting aangeboden, er is géén medisch toezicht en er wordt géén vervolgtraject aangeboden. Het is een doolhof zonder uitgang. De machteloosheid bij ouders is enorm.De ouders van Dexter hebben de Dex Foundation opgericht om aandacht te vragen voor deze specifieke groep mensen. Om voor hun kind en andere kinderen met deze complexe problematiek meer begrip te kweken en een betere zorg op te zetten. Dit heeft geleid tot het voorstel voor een project, een pilot, met de naam: Dex-Ster-Huis, waarbinnen zorg op maat, mede door de ouders zelf wordt geboden, met passende professionele ondersteuning.
Zorg die de kinderen de juiste rust en aandacht geeft. Ouders kunnen ten alle tijde bij hun kind blijven slapen , zij zijn de constante factor en blijven de belangrijkste personen in het leven van hun kind. Ouders gaan samen met professionals een coproductie aan (liefst zo jong mogelijk), waarin het kind centraal staat. Samen zorgen voor het kind, in een omgeving die op de kinderen is toegesneden! Ouders en professionals zitten samen in het deskundigenteam en hebben gelijkwaardige zeggenschap. De kernwoorden zijn hechting (liefde, communicatie en veiligheid), continuïteit (in begeleiding, huisvesting en perspectief) en professionele inbedding (kennis/vaardigheden, ontwikkelingsperspectieven en toekomstperspectief). En als de ouders door bijvoorbeeld door ouderdom of ziekte afstand van de zorg moeten doen, of dat op een eerder moment willen, is de zorg van hun kind, door jarenlang investeren samen met de professionals goed ingebed. Kunnen de ouders daar waar nodig ontlast worden en de zorg voortgezet worden als zij, om welke reden dan ook, die zorg niet meer kunnen geven. Uniek is dat we als 1e in NL een individuele zorgstellingsplek aan huis hebben gerealiseerd!... In het speciaal voor de kwetsbaarste kinderen als Dexter van 4 t/m 21 jaar en natuurlijk ook als ze ouder worden thuis kunnen blijven wonen en dagbesteding(aan huis)...
Dexter slaat zich 3000x per dag, 2x per dag en uurtje in het therapie bad slaat hij zichzelf niet...zeer waardevol.het therapie bad is een belevingsgerichte activiteit voor Dex wat therapeutisch en behandelende werking heeft tegen het automutileren... Dat zou toch geweldig zijn?!  
Onlangs is Dexter en zijn ouders bij Hart van Nederland geweest; zie hier het filmpje

http://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2016/dexfoundation-realiseert-eerste-huis/
Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!

Reacties

Gestart op 23 juni 2016


avatar

Jucuinda Junier

Organisaties & Goede Doelen
Nederland

Recente Donaties
avatar

€25

Anoniem

10 maanden geleden
Share

avatar

€15

jamie dekker

10 maanden geleden
Share

2 van 2 donaties