Help de HenriettehoeveWaarom dit initiatief?
Wij zijn twee ervaren hulpverleners in de verstandelijk gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. De afgelopen jaren kregen wij steeds vaker het gevoel dat wij tekort schoten in de zorg voor onze kwetsbare cliënten. Als gevolg van grote groepen, en veel wisselende hulpverleners vallen steeds meer cliënten tussen wal en schip.
 
Missie
Op de Henriettehoeve willen wij een huiselijke, beschermde en gestructureerde woonomgeving creëren voor mensen die het leven in de maatschappij (tijdelijk) moeilijk vinden. Een plek waar de verwachtingen en verplichtingen vanuit de maatschappij minder belangrijk zijn dan het geluk van onze bewoners. We richten ons op de mogelijkheden en talenten en begeleiden de bewoners daarnaast in het vergroten van de vaardigheden om met de gevolgen van hun ziekte of beperking om te gaan. Anders dan bij grootschalige zorginstellingen is de begeleiding volledig afgestemd op de individuele behoeften. Wij werken met ons hart en durven op basis van onze jarenlange ervaring buiten de kaders te denken. We zijn 24 uur per dag aanwezig en begeleiden de bewoners. Er zijn geen wisselende diensten, geen overdrachten en geen verschillende personeelsleden. Dit zorgt voor rust en duidelijkheid. We streven er naar om met zijn alleen een bijzonder gezin te vormen.  
 
De woongroep bestaat uit maximaal acht bewoners. We richten ons in principe op mensen tussen de 18-65 jaar met een chronische psychiatrische aandoening, een autisme spectrum stoornis, gedragsproblemen, een licht verstandelijke beperking of een combinatie hiervan. Daarbij kiezen we er voor om ons niet primair te richten op de diagnose of de (ziekte) geschiedenis, maar op de persoonlijkheid van de bewoner. Agressie en actieve verslaving zijn een contra-indicatie. Het uitgangspunt is dat daarnaast alles bespreekbaar is. Uit ervaring weten wij dat het verleden niet altijd een juist beeld geeft van de mogelijkheden voor de toekomst. Belangrijk is dat de bewoners een indicatie hebben voor beschermd wonen of duurzaam verblijf, bij elkaar en ons gezin passen en een meerwaarde ontlenen aan het wonen op een zorgboerderij.
De dagbesteding vindt plaats in en rondom de boerderij. Er zijn verschillende dieren die verzorgt worden, zoals bijvoorbeeld geiten; varkens; kippen; konijnen en pony’s. Er wordt gewerkt  in de moestuin en er vindt onderhoud van de boerderij plaats in de vorm van kleine en grotere klussen. Binnenshuis wordt de opbrengst uit de moestuin verwerkt, worden er maaltijden bereidt en dienen er (lichte) huishoudelijke taken uitgevoerd te worden. Naast de ‘reguliere’ werkzaamheden in en om de boerderij wordt er met regelmaat een project uitgevoerd. Denk hierbij aan het opknappen van een oude auto; caravan; meubels of andere projecten die passen bij de wensen en mogelijkheden van de bewoners. Er ruimte om (oude) hobby’s op te pakken.
Dagbesteding buiten de boerderij behoort ook tot de mogelijkheden. Er wordt geïnvesteerd in nauwe banden met de ondernemers in de directe omgeving. Zo kunnen bewoners, wanneer zij hier aan toe zijn, op een laagdrempelige manier (werk) ervaring opdoen buiten de boerderij. Wanneer betaald werk tot de mogelijkheden behoort, wordt de bewoner hierin begeleid.
Momenteel zijn wij druk bezig met het realiseren van de Henriettehoeve. We zijn voornemens om ons te vestigen op in de gemeente Tholen, waar we een prachtige boerderij op het oog hebben. De boerenschuur moet verbouwd worden, hier willen we 8 appartementen realiseren.  De gesprekken met de gemeente en andere samenwerkingspartners zijn uitermate positief. Ook hebben zich al een flink aantal geïnteresseerde bewoners bij ons gemeld. Er bestaat op dit moment zelf al een ‘wachtlijst’.
Investering
Om het plan te realiseren is er een totale investering nodig van ruim € 1,300.000,- Hiermee kan de boerderij worden aangekocht en verbouwd. We kunnen het woongedeelte van onze bewoners inrichten en dieren en machines aanschaffen. De kosten van het voortraject, zoals het inwinnen van financieel advies, het wijzigen van het bestemmingsplan en het aanvragen van de vergunningen zijn hier bij inbegrepen. De bank is enthousiast over ons plan en is bereid ongeveer 70 % van de totale investering te financieren. Er blijft nog zo’n € 300.000,- over.  Zelf hebben we uiteraard flink gespaard, maar helaas redden we het daar niet mee! Daarom zijn we op zoek naar een andere geïnteresseerde investeerder. Met € 50.000 kunnen we doorgaan met het realiseren van de plannen en zijn er een aantal andere potentiele investeerders binnen handbereik. 
 
Donaties
Donaties, hoe klein ook, zijn ontzettend welkom! Hoe meer geld we in dit stadium kunnen inzamelen, hoe gemakkelijker het wordt om de totale financierring rond te krijgen en hoe eerder we kunnen beginnen. En voor niets gaat de zon op, dus bij een donatie van € 50,-  of meer ontvangt u, zodra de boerderij is aangekocht, een leuke en passende attentie.
 
Goed om te weten
Wil je meer informatie, ken (of ben) jij een investeerder die geïnteresseerd die wil investeren in een kleinschalig zorgproject? Neem contact met ons op. infohenriettehoeve@gmail.com.
 

Als het onverhoopt niet lukt om dit project te realiseren schenken we het opgehaalde bedrag aan een goed doel! 
Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!

Reacties

Gestart op 09 september 2016


avatar

Woonzorgboerderij de Henriettehoeve

Business & Ondernemers
Nederland

Recente Donaties
avatar

€25

Anoniem

7 maanden geleden
Share

1 van 1 donaties