Eigen fruit Eigen bos
 
 
Wat is het doel van onze vzw.
Meer bos aanplanten, er is veel te weinig bos.
 
Aanplant van hoogstamfruitbomen.
Kweken van het Belgische trekpaard.
 

 
We willen iedereen de kans geven zelf een stukje bos aan te kopen en zijn eigen inlands soort boom te planten op de plant dag, maar dat moet niet omdat deze door vrijwilligers onderhouden worden. Bomen zijn belangrijk voor ander leven. Bomen groeien van nature in bossen. Bossen zijn qua dieren de rijkste gebieden op aarde. Dat wil zeggen: de variatie is er het grootst, ook wat klein leven betreft. Waar bomen zijn, is ook ander leven. Zelfs op en in een boom in uw straat. Op een oude eik bijvoorbeeld leven alleen al honderden soorten insecten naast elkaar, waar weer vogels op af komen.
Aanplanten van hoogstamboomgaarden.
Waarom hoogstamboomgaarden?
In de jaren vijftig werd de typische hoogstam uit deze streek gerooid en vervangen door laagstam die een hoger rendement aan fruit met zich meebracht. Niet alleen werd het landschap anders, maar ook de biodiversiteit kreeg een serieuze tik. Zo huist de met uitsterven bedreigde eikelmuis graag bij een hoogstam. Steenuiltjes zul je niet in een laagstam zitten en voor heel insecten zijn de holtes van de hoge bomen, gevuld met bladeren ideale pleisterplekken. Zo kunnen wilde bijen perfect huizen in de boom die ze moeten bevruchten. Ieder kan zijn eigen fruitboom kopen en genieten van zijn eigen fruit. Je kunt het ook laten persen tot lekker sap.
De hoogstamboomgaarden kunnen we dan laten begrazen door Belgische trekpaarden.
Waarom Belgische trekpaarden?

Het Belgische trekpaard
Eind 19de eeuw verwierf het Belgische trekpaard een internationale faam. Zo'n faam dat de export van duizenden trekpaarden naar zowat de hele wereld één van de belangrijkste exportproducten van België was tot de Eerste Wereldoorlog. Een aantal schrandere herenboeren besefte de waardevolle rol voor de economie in die tijd (landbouw, spoorwegenaanleg, mijnbouw,...) van een sterk paardenras. Ze kochten de beste veulens uit stallen met een goede bloedlijn en kruisten deze, wat uiteindelijk de Brabander als resultaat had, officieel bekend als het Belgische trekpaard. Het Belgische trekpaard is het resultaat van kruising tussen het Vlaamse paard, het Ardense paard en de Brabander, echt 'made in Belgium' dus Eind 19de, begin 20ste eeuw werden er jaarlijks meer dan 20.000 Belgische trekpaarden verkocht en getransporteerd naar het buitenland. Ook hier bleef het trekpaard nog lang een onmisbare kracht in de landbouw. Als na 1950 de tractor het trekpaard volledig overbodig maakt, gaat het zeer snel bergaf met de trekpaardenpopulatie: Van 200.000 in 1950 naar amper 6.000 in 1980! Er zijn er nu weer een paar duizend meer omdat paardenliefhebbers ze weer kweken voor de mensport.
Steunpunt Levend Erfgoed (SLE) nam kennis van de terechte alarmkreet van de Vlaamse fokkers van het Belgisch trekpaard. Als gevolg van de stijgende voederkosten, de nieuwe identificatieverplichtingen en dreigende inteeltproblemen is het aantal ingeschreven veulens van het Brabantse trekpaard, zoals dit paard in de volksmond wordt genoemd, sinds 2007 in vrije val.
De veulens die niet gebruikt kunnen worden als fok en tentoonstelling -trek –of recreatiepaard gaan spijtig genoeg naar de slachtbank. We gaan deze prachtige dieren kweken en ook de veulens opvangen van andere kwekers in de plaats dat deze mooie veulens moeten geslacht worden. Ze waren het belangrijkste exportproduct van België en mogen nu niet zo maar verdwijnen in de geschiedenis boeken.
Geef eens een boom
Op zoek naar een origineel cadeau om mee te nemen naar een babyborrel, huwelijksfeest of instuif? Doe eens een strik rond een jong boompje, zet het op onze teller en laat uw vrienden of familieleden nog jaren genieten van u alsmaar groter wordend geschenk. Ook tropische bomen in de vorm van een certificaat kan men uitdelen als geschenk!
HOE OVERTUIGEN OM BOMEN TE PLANTEN? Omdat we 15 keer per minuut ademhalen. Bomen produceren zuurstof en filteren fijn stof uit de lucht. Fijn stof wordt opgeslagen in hun takken en bladeren. Fijn stof veroorzaakt astma en longproblemen. Gemiddeld levert elke Belg dertien maanden van zijn leven in door een teveel aan fijn stof in onze lucht
Omdat we dik worden van stilzitten. Meer dan 1.5 miljoen Vlamingen lijdt aan overgewicht. Bossen zijn een perfecte plaats om te gaan wandelen, lopen en fietsen. Ze zetten aan tot beweging! In tegenstelling tot het fitnesscentrum: gratis en inclusief verse lucht.
Omdat we (te) veel autorijden. 1 stadsboom kan een hoeveelheid fijn stof vastleggen die gelijk is aan de uitstoot van 10.000 kilometers.
Omdat Het klimaat verandert. In 1 jaar tijd neemt een boom tussen de 10 en 60 kg CO2 uit de lucht en levert die genoeg zuurstof aan voor een gezin van 4 personen.
Omdat mensen niet alleen op de wereld zijn. Veel dieren en planten zijn afhankelijk van bomen om te overleven. Veel vogels en insecten. Zwammen en bosplanten. Ook de koeien, schapen en geiten in de wei hebben bomen nodig om onder te schuilen voor de regen of de zon.
Omdat meubels nodig zijn, liefst zo duurzaam mogelijk. De bouwsector kan niet zonder hout, de meest eenvoudige hernieuwbare grondstof. Er kunnen ook bomen geveld worden, zonder dat een bos daaronder lijdt. Zoiets wordt 'duurzaam bosbeheer' genoemd. Zoek naar een FSC-label!
Omdat je niet met een computer kan spelen. Kampen bouwen, een groots bosspel en in de bomen klimmen. Zelfs de meest gesofisticeerde games kunnen de vreugde en het avontuurlijk gevoel van de bossen niet imiteren. En speciaal voor de kinderen: speelbossen!
Omdat we iets goed te maken hebben. Per dag verdwijnt er 20.000 hectare bos. Dit komt overeen met 2 keer de oppervlakte van de miljoenenstad Parijs! Op jaarbasis gaat het over een verlies van 7.3 miljoen hectare. Dat is 2,5 keer de oppervlakte van België. Het wordt tijd dat we die beweging stopzetten. En een ommekeer maken.
Omdat we van grond onder onze voeten houden. Met hun wortels houden bomen de bodem vast en voorkomen ze op deze manier een achteruitgang van de bodemvruchtbaarheid. Ook in Vlaanderen vormt erosie een probleem voor de landbouw.
OMDAT GRIJS EEN TRIESTIG KLEUR IS. U ziet toch ook liever een boom voor uw raam dan een gebouw?
Huisje, tuintje, boompje Bomen maken het plaatje van uw tuin compleet. Ze zijn niet alleen prachtig en rustgevend om naar te kijken, maar vaak ook nuttig. o om de hangmat aan op te hangen o een hut in te bouwen o de blikken van een nieuwsgierige buur af te schermen o te genieten van de vruchten en de schaduw die ze afwerpen.
De bossen en fruitbomen die onze vzw aanplant, worden opengesteld voor iedereen. Zowel voor de mensen die onze vzw met donaties ondersteunen als voor andere bezoekers. Een bos of boomgaard kan een speelbos zijn,voor picknick of kamperen. Met respect voor de natuur, het bos en de dieren…Dat is normaal geen probleem voor mensen die bewust van het bos genieten. Waarom openstellen?
Omdat het speciale plekken zijn met mooie fauna en flora met een eigen klimaat. Elk seizoen ruikt anders in het bos. Nog altijd verdwijnt op onze aarde veel te veel bos: per jaar is dat verschillende keren de oppervlakte van België. En ook in Vlaanderen verdwijnt nog altijd meer bos dan er bijkomt waarmee onze regio de trieste uitzondering van West-Europa is: daar is de voorbije decennia meer dan 2 miljoen hectare bos bijgekomen. De conclusie is eenvoudig: We willen dat er meer bos komt. Bossen en bomen dragen bij tot een betere samenleving, niet alleen hier in Vlaanderen, maar in de hele wereld. Bos doet leven. Talrijke studies hebben dit gestaafd en steeds meer mensen zijn daarvan overtuigd. Er moet dus niet alleen meer, maar ook beter bos komen. Samen voor meer en beter

Wil willen het tij helpen keren. In deze tijd waarin zowat alle aandacht gaat naar economische groei en bankencrisissen, mogen we nooit vergeten dat onze samenleving staat of valt met de draagkracht van de natuur. Als we die blijven in het gedrang brengen, dan loopt het vroeg of laat fout af. Daarom willen we hard blijven werken aan de verbetering van die draagkracht door bosbehoud, bosherstel, en bosuitbreiding. Daar kan iedereen die met bos begaan is gebruik van maken en zich nog actiever engageren voor meer en beter bos. Uiteindelijk komen die inspanningen de hele samenleving ten goede, want bos doet leven. De bomen die we aanplanten registreren we op de bomenteller van het initiatief “10 miljoen bomen” Meer informatie op http://www.10miljoenbomen.be/ Mensen en bomen
Bomen werden heel lang bijna uitsluitend als economische objecten gezien. Ze werden geplant om op een goed moment te worden omgehakt. Grote delen van het landschap waren een paar eeuwen geleden behoorlijk kaal. Dat is inmiddels flink veranderd. Niet in het minst dankzij de inspanningen van natuur- en milieuorganisaties. In het landschap en in een tuin vallen bomen het meeste op. Ze geven vorm aan de omgeving en bepalen voor een groot deel de sfeer. Houtleverancier Er is altijd wel gevoel geweest voor het majestueuze van een boom, maar een boom was in mensenogen toch ook heel lang vooral houtleverancier. Ooit leek het of bossen niet uitgeput konden raken en werden de mooiste bomen lukraak geveld. Hier en daar gebeurt dat helaas nog. Nu we weten hoe snel een natuurlijk bossysteem ontwricht kan raken, is de belangstelling voor duurzaam geteeld hout enorm toegenomen. Roofbouw is niet meer nodig. Verantwoorde kap- en -plantsystemen kunnen zorgen dat het bos nooit opraakt. Voor de zeer soortenrijke tropische bossen is een apart plantagesysteem vaak het beste om aan de vraag naar bepaalde houtsoorten te voldoen. Het FSC-keurmerk (met het boompje) staat garant voor eerlijk verkregen hout uit alle delen van de wereld. Voortplanting De meeste bosbomen zijn windbestuivers. Hun bloemen vallen weinig op en ze geuren niet. Windbestuivers kunnen enorme wolken stuifmeel vrijlaten. Bij bomen waarvan de bloemen door insecten worden bestoven, zijn die bloemen veel opvallender. Denk maar aan fruitbomen. Verspreiding Op allerlei manieren proberen bomen hun vruchten zo ver mogelijk te verspreiden. Dat gebeurt onder andere door ze te laten opeten. De zaden of pitten zijn in dat geval bestand tegen de verteringssappen in het lichaam van de eter. De zaden verlaten dat lichaam in een portie mest die goed is voor de kieming en de eerste voedselbehoefte. Andere manieren om de zaden te verspreiden, zijn bijvoorbeeld via vleugels, pluis, luchtblaasjes waardoor de zaden op water blijven drijven (bij elzen), door allerlei mechanieken waarmee zaden worden weggeschoten. Opvallend is de enorme schijnbare verkwisting die bij de productie van vruchten en zaden optreedt. Ze worden in grote aantallen geproduceerd en vormen een rijke voedingsbron voor dieren en in veel gevallen ook voor mensen. Vaak worden honderden tot wel duizenden vruchten per boom gevormd, waarvan er hooguit enkele weer tot boom uitgroeien. De rest verdwijnt in het natuurlijke systeem. Er is eens uitgerekend dat van een eik in het bos 99 van de 100 eikels worden opgegeten. Van de overblijvende kiemt er ook maar 1 op de 100 en van al die kiemplanten wordt maar 1 op de 100 volwassen. Toch blijft het eikenbestand zich voldoende vernieuwen.

 
Fruitbomen

In de jaren vijftig werd de typische hoogstam uit deze streek gerooid en vervangen door laagstam die een hoger rendement aan fruit met zich meebracht. Niet alleen werd het landschap anders, maar ook de biodiversiteit kreeg een serieuze tik. Zo huist de met uitsterven bedreigde eikelmuis graag bij een hoogstam. Steenuiltjes zul je niet in een laagstam zien zitten en voor veel insecten zijn de holtes van de hoge bomen, gevuld met bladeren ideale pleisterplekken. Zo kunnen wilde bijen perfect huizen in de boom die ze moeten bevruchten. 
Cultuurhistorische achtergrond

Zowel literatuur als film dichten het Vlaamse platteland van de voorbije eeuwen talloze hoogstamboomgaarden toe. Romantisch en fraai als ze ogen, dienen ze als achtergrond voor menig boerenepos. Maar ook historische bronnen getuigen van de aanwezigheid van een onwaarschijnlijke variatie aan streekeigen appels, peren, pruimen, krieken en kersen.


Door de eeuwen heen werden deze typische streekrassen geselecteerd, elk met specifieke eigenschappen zoals bewaarbaarheid, weerstand tegen ziekten en toepassing (eetfruit, stooffruit, fruit voor taarten, fruitsap). Brabantse Bellefleur, Reinette Grise de Brabant, Sterappel, Dubbele Flip, Jefkespeer, Witbuiken, Belle de Louvain, Bleue de Belgique, Brabanders, zijn enkele smakelijke voorbeelden van historische rassen uit het Brabantse met heerlijk klinkende namen die zeker nog bij de ouderen onder ons een belletje zullen doen rinkelen. Het zijn echte smaakmakers met een lange historie, die gelukkig ook vandaag nog her en der worden geteeld. De fruitteelt in onze streken begon naar alle waarschijnlijkheid met de Romeinen, voordien kende men hier alleen wilde vruchten. Hun fruitcultuur ging echter na de val van het Romeinse Rijk grotendeels verloren. Pas enkele eeuwen later kregen we een nieuwe opflakkering in de fruitteelt, vooral onder impuls van kloosters en abdijen. Onder hun hoede werd de kunst van het enten verfijnd, ontstonden nieuwe rassen en nam de oppervlakte hoogstamboomgaard opnieuw gevoelig toe. Vanuit de kloosters verspreidde de fruitteelt zich, eerst naar kastelen bij de adel voor het vullen van hun dessertbuffetten, en uiteindelijk ook op het platteland bij de gewone boer. Na de Tweede Wereldoorlog werden duizenden hoogstamfruitbomen gerooid ten voordele van plantages met meer productieve laagstammen. Gelukkig is vandaag terug een kentering zichtbaar: de vraag naar gezond, liefst onbespoten fruit en naar de rassen en smaken van weleer zorgt voor vernieuwde interesse in de statige hoogstammen. De regionale landschappen stimuleren dit mee, zetten zich in voor behoud, herstel, uitbreiding van deze landschappelijk, cultuurhistorisch ecologisch waardevolle landschapselementen.
Ecologisch belang

Ook de natuurwaarde van de hoogstamboomgaard is immers erg belangrijk. Als “Klein Landschapselement” (afgekort “KLE” – hagen, heggen, houtkanten, poelen, holle wegen, zijn andere voorbeelden) is hij voor tal van soorten belangrijk als leefgebied of als stapsteen tussen leefgebieden. De bodembegroeiing van een hoogstamboomgaard bestaat vaak uit eerder soortenarm grasland, maar het perceel hooien en niet bemesten helpt om meer plantenvariatie te krijgen. Ook het inzaaien met een specifiek zaadmengsel van o.a. Slangenkruid, Muskuskaasjeskruid, Akkerklokje, wilde marjolein, … zal de natuurwaarde van de boomgaard versterken. Deze soorten geven niet alleen een prachtig kleurenpallet, ze zijn op hun beurt weer gastheer voor tal van insecten zoals bijen en vlinders. Een opvallende gast is de Maretak (Viscum 
Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!

Reacties

Gestart op 14 november 2015


avatar

Post Postbus

Organisaties & Goede Doelen
8

Recente Donaties
0 van 0 donaties