EERLIJK onderwijs, ook hierAANPASSING 20 december 2015:
de afgelopen 6 maanden is er veel gebeurd, met name tussen VO raad en vakbonden. Helaas heeft dat nog steeds niet geresulteerd in een onderzoek, zoals ik meen dat het  het gewenste reslutaat op gaat leveren.
Een flink deel van onze docenten werkt veel meer dan er op papier te zien is. Zoveel meer, dat het niet eerlijk en niet gezond meer is. Zoveel meer, dat de kwaliteit die iedereen wil geven en verwacht, verre van vanzelfsprekend is.     Wat is er al gedaan?

als docent heeft Denise iedere managementlaag van haar werkgever gevraagd om naar haar tijdbesteding te kijken: Van locatiemanager tot en met Raad van Toezicht wil niemand dat doen. 


Er is een juridische procedure gestart tegen de werkgever om gewerkte uren erkend en uitbetaald te krijgen.

Dit loopt al drie jaar! zie www.iemanddoetiets.nl. Het voor de rechter gedaagde schoolbestuur zit tegelijkertijd in de commissie arbeidsvoorwaarden van de werkgevers. Dus alles wat dit bestuur zegt, doet en nalaat, staat model voor een grote groep onderwijsinstellingen.  05 januari 2016 uiterste datum uitspraak.

er is een website opgericht waar alle juridische stukken en alle correspondentie met docentenorganisaties en werkgever staan. www.iemanddoetiets.nl
Al vanaf 2008-2009 zijn alle vakbonden op de hoogte van de omvang van het probleem:

Alle bonden plus diverse organisaties zijn eind juni 2015 (opnieuw) benaderd met het verzoek tot samenwerking en aanleveren van al bestaand materiaal. De lijst en het verzoek zijn te linken op www.ditfairtrade.nl. 


Na bestudering van het verweer in de rechtszaak is vastgesteld welke gegevens er missen om te bewijzen, dat de huidige werklast voor een deel van de docenten niet uitvoerbaar is. Zeker niet, als we de kwaliteit willen verzorgen, die er gevraagd wordt.Alle kosten die tot nu toe gemaakt zijn, zijn door Denise en enkele docenten gedragen. Om het werk komend schooljaar voort te kunnen zetten, is er meer geld en dus meer hulp nodig.
. Op www.ditfairtrade zal inzicht gegeven worden in de besteding van de ontvangen bijdragen.

er is een duidelijk voorstel gedaan dit probleem gezamenlijk en gecoördineerd aan te pakken. ( aan werknemers- werkgevers- en onderwijsorganisatiesin het algemeen) Elke reactie op dat voorstel zal eventueel gebruikt worden in een gerechtelijke procedure waarin compensatie voor de kwalijke gevolgen van foute arbeidsomstandigheden wordt geëist. OF samen werken aan verbetering OF de rekening krijgen. vervolmaking onderzoek:
Scholen worden aangeschreven met het verzoek mee te werken. Dat betekent dat DITfairtrade mensen mag sturen om met docenten mee te lopen en elke 5 minuten te noteren wat er gebeurt.

In bestaande onderzoeken is er per 10 minuten geschreven en dat bleek al niet genoeg informatie op te leveren.
wat gaat er gebeuren ?

Afhankelijk van het budget wordt een groep studenten geïnstrueerd en voorzien van het benodigde materiaal.
Er wordt alleen nog verzameld wat er mist, dat houdt het zeer overzichtelijk.
De data wordt verwerkt.
De verwerkte data wordt aan elke vakbond en belangstellende onderwijsorganisatie ter beschikking gesteld.
Als dat weer niet voldoende blijkt om wijziging in taaklast te bewerkstelligen, ZAL DITFAIRTRADE VIA IEMANDDOETIETS.NL VERDER PROCEDEREN, dit keer uit naam van alle docenten die ervoor in aanmerking komen.
Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!

Reacties

Gestart op 29 juni 2015


avatar

Denise Hupkens

Educatie, Scholen & Leren
Nederland

Recente Donaties
avatar

€25

Anoniem

1 jaar geleden
Share

avatar

€25

Anoniem

1 jaar geleden
Heel veel succes !
Share

avatar

€10

Wout R.

1 jaar geleden
Succes!!
Share

avatar

€10

Anoniem

1 jaar geleden
Denise succes!!!
Share

avatar

€10

Anoniem

1 jaar geleden
Hoewel wij er door pensionering niet meer van zullen profiteren, mocht je deze zaak winnen, we vinden het toch van het grootste belang voor de huidige en toekomstige docenten.
Share

5 van 13 donaties