Een bakfiets voor DiazMijn droom is om minder afhankelijk te zijn in de vervoersbehoeften van mijzelf en van therapiehond Diaz. Daarom doe ik nu iets wat ik erg lastig vind en dat is om hulp vragen.

In mei 2000 ben ik getroffen door een hersenbloeding, waarna een tikkende tijdbom in mijn hoofd werd ontdekt. Na twee riskante operaties werd ik gezond verklaard, want de tijdbom was in zijn geheel verwijderd. Helaas, niets was minder waar, ik heb er Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) aan overgehouden. Constante hoofdpijn, geheugenproblemen, extreme vermoeidheid, overgevoelig voor geluid, licht en beeld tekenen mijn dag. Aandacht voor deze onzichtbare gevolgen van hersenletsel is er lange tijd niet geweest.
 
Ik heb hard geprobeerd om mijn oude leven weer terug te krijgen, met jarenlange overvraging en overbelasting tot gevolg.Tijdens mijn revalidatie in 2013 is duidelijk geworden dat ik mijn leven opnieuw moest inrichten. Hier bleek al snel dat ik qua belasting en belastbaarheid ver boven mijn stand geleefd had. Met behulp van de handvatten aangereikt in het revalidatiecentrum en persoonlijke begeleiding ben ik inmiddels aardig op weg. Alhoewel omgaan met mijn beperkingen elke dag een flinke uitdaging blijft.
 
Sinds juli 2013 ben ik samen met mijn man gastgezin voor therapiehond Diaz van Stichting Hulphond. Met de komst van Diaz is er veel voor mij ten goede veranderd. Door hem heb ik structuur, gezelschap en kom ik iedere dag buiten. Mijn kwaliteit van leven is door Diaz aanzienlijk verbeterd. Diaz werkt twee keer per week als therapiehond in Oldenzaal. Aangezien wij in Enschede wonen, ben ik altijd aangewezen op de regiotaxi of hulp van derden. Vanwege de afspraken die gelden voor het gebruik van de regiotaxi betekent het wegbrengen (en het ophalen) van Diaz mij minimaal twee uur. Daarnaast kost zo’n rit vanwege de vele prikkels tijdens de rit, mij meer energie dan ik eigenlijk heb.

Met behulp van een bakfiets met trapondersteuning kan ik Diaz zelf naar Oldenzaal brengen en ’s middags weer ophalen. Niet alleen ben ik daarmee van de prikkels van de rit met de regiotaxi en de afhankelijkheid van anderen af, de beweging is ook goed voor mij en mijn hersenen.
 
We hebben diverse modellen geprobeerd en de Nihola bakfiets met trapondersteuning is voor mij het meest geschikte model. Ik heb de gemeente gevraagd of het geld dat nu aan de regiotaxi wordt besteed ingezet kan worden voor het aanschaffen van deze fiets, maar dat is niet mogelijk. En aangezien wij de fiets niet zelf kunnen financieren, vraag ik jullie hulp hiervoor.

U kunt mij steunen door een donatie via deze site en/of door deze actie te delen met uw vrienden en kennissen. Dit zou veel voor mij betekenen.

Alvast bedankt ook namens Diaz,

Willemien (@nahvigeren)

Wilt u meer weten over de gevolgen van mijn hersenletsel, kijk dan op mijn website www.nahvigeren.nl
Wilt u meer weten over het goede werk van Stichting Hulphond, kijk dan op www.hulphond.nl


English version

My dream is to become less dependent concerning the transport needs of myself and therapy dog ??Diaz. That's why I'm doing something I find very difficult and that is: asking for help.
 
In May 2000, I suffered a brain haemorrhage, what led to the discovery of a “ticking time bomb” in my head. After two risky operations I was declared healthy, because the “ticking time bomb” had been removed entirely. Unfortunately, I was left with an acquired brain injury (ABI). Constant headaches, memory problems, extreme fatigue, sensitivity to sound, light and images affect me daily. It took years before the invisible effects of my brain injury were recognised.


I have tried hard to get back to my old life, with years of overburdening as a result. During my rehabilitation in 2013 it has become clear that I had to reorganise my life. Using the guidelines offered by the rehabilitation center and a coach I am now well on my way. Although dealing with my limitations remains a challenge every day.


In July 2013 my husband and I became a host family for a therapy dog called Diaz. With the arrival of Diaz a lot changed for the better for me. Through him I have structure, companionship and psychical exercise. My quality of life has improved considerably by Diaz.
Diaz works twice a week as a therapy dog ??in Oldenzaal. Since we live in Enschede, I'm always dependent on the regional taxi or third-party assistance. Due to the agreements governing the use of the regional taxi means bringing (and retrieving) Diaz costs me at least two hours per trip (distance is approximately 13 km). In addition, such a trip costs lots of energy due to the many stimuli during the ride. An electric cargo bike would enable me to pick up and return Diaz by myself. I would become more independent, also bicycling is good for my body and my brain.


We tried various cargo bike models. The Nihola cargo bike electric is the most appropriate model for me. I asked the municipality if the money now spent on the regional taxi can be used for purchasing the bike, but that's not possible. And since we can not self-finance the bike, I ask your help.


You can support me by donating through this site and/or by sharing this site with your friends and acquaintances. This would mean a lot to me.


Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!

Reacties

Gestart op 22 mei 2016


avatar

Willemien (@nahvigeren)

Persoonlijke Dromen & Wensen
Nederland

Recente Donaties
avatar

€50

Anoniem

11 maanden geleden
De eerste donatie in de vorm van 100 gulden mogen ontvangen. Dank u wel, anonieme gever.
Share

avatar

€15

Fam. Vreeling

11 maanden geleden
Succes lieverd!
Share

avatar

€25

Job en Petra

11 maanden geleden
Heel veel succes!!
Share

avatar

€100

Natasha Marijs

11 maanden geleden
Hoop dat jullie het geld snel bij elkaar hebben! Ik heb nog wat acties uitstaan op FB dus als daar nog wat op komt maak ik dat over. Succes x
Share

avatar

€25

Nicole en Sepp

11 maanden geleden
Heel veel succes!
Share

5 van 89 donaties