ecologie en werkgelegenheidVOOR DE NEDERLANDSE TEKST,SCROLL VERDER NAAR BENEDEN!!
Hello fellow human beings.Ihave selected the catogory nature & environment but this project is also relevant with creation of employment,mostly for teaching sustainability and durability but also for a good and very necessary cause that is focused on the future!
We are commited to contributing to the much needed increase of jobs locally and therefore we are creating a project that includes a lot of opportunities both for us but also for the local population as well.
I believe it will become very clear from the video and you will be enthused with being a important part in an ecological project wich will give a jumpstart not only to me and my husband Dimitris but also to local unemployed graduates young people and adults as well.
We are farmers in occupation but also we used to own a beach bar during the summers.I say "used to own",because the lease will not be renewed and we will be missing this income very much.Given that we do not want to turn our back on Greece and abandon it like many others have done,we'll stand up and work harder for a new beginning.Necessity drives us to intricate new ways of surviving.This is after all,everyone's reality in Greece at the moment.
We need you.
 
Why? For several reasons:
A.in order to create employment in agro-ecoculture/tourism in this area this farmland area we have a piece of land on which we want to build an ecological little farm and 5 rentable holiday houses in local,traditional style from mud brick,water,straw,stones etc.(all are natural materials).This will be accomplished with the help mainly from young Greek people.
B.in order to preserve nature and to introduce sustainable living to the local population
C.in order to introduce eco-tourism in this beautiful area
Building a future for ecological and sustainable tourism in an area of heavenly farming landscapes while having as a 'front yard' the Aegean Sea(just 4 km away) and as a 'backyard' the ancient,beautiful and magnificent Mount Olympus.
Despite the fact that we do not have the financial ability,we believe in mankind and in this way we can join hands and proceed with optimism.
Unfortunately,we are not in a position to give away rewards.
This we can…………………………………………………………………………
 
It’s a win-win situation: With your donation: you will stimulate employment,jumpstart ecotourism and also create a new fundamental sustainable living in the area.This will turn in allow economy to get back on track and moving again.You gain,besides contributing to making this possible is that you obtain, a very pleasant new holiday address!
We ask for your understanding,we appreciate and cherish your trust in us and your ability to see a future vision.
Donate with your heart,donate now…
Watch the video soon!So it will all become very visible(this has been a free tribution of our young Greek friend,Kiriakos Nochoutidis,who is a film director)
Off course you are very welcome to give us feedback or ask us questions through our website which I have already designed in collaboration with my uncle.
To contact us,go to www.ecoholidayhousesforrent.com
In that case,you can read about us personally.
The website has already been designed with aim of informing as many visitors as possible about this way of sustainable relaxing and at the same time to hopefully convert these visitors into future donors.Let’s go for it!
If we do not quite reach the amount for our purpose,we’ll go ahead with this project anyway and will continue to try it through donations and sponsors.We will keep you informed about all developments through our website www.ecoholidayhousesforrent.com
You can keep track of our progress bij visiting the “Activities” tab.
Thank you in advance for your interest in reading about our project and hopefully we may receive your donation.
On behalf of myself,my husband and our son,
Ingrid,Dimitris and Salvador
------------------------------------------------------------------------
 
Hallo beste medemens, dit project is ook onder te verdelen in werkgelegenheid creeren,een groot deel onderwijzen in duurzaamheid en een goede doel die toekomst gericht is en zeer noodzakelijk!
Wij maken ons hard voor het broodnodige werkgelegenheid hier en creeeren daarom voor de lokale bevolking en onszelf een project die veel omvat.
 Zoals ook in de video heel duidelijk wordt voor u allemaal,maken wij u enthousiast om een belangrijke deelname te kunnen zijn in een ecologisch werkproject van mij,Ingrid en mijn partner Dimitris en de lokale werkeloze afgestudeerde jeugd en volwassen.
 
Wij zelf zijn agrariers en hebben inmiddels 8 jaar in de zomers een succesvolle strandbar gehad en dit jaar besloten om een nieuwe uitdagende weg in te slaan en vol met energie aan ons nieuw project te beginnen.
De donaties worden in dit project gebruikt.Inmiddels zijn er ook al grote donaties buiten dit platform om gedoneerd zodat wij ons stappenplan voor dit project zullen laten zien op onze website:www.ecoholidayhousesforrent.com 
 
Kort samen gevat:
 Een toekomst opbouwen voor ecologische en duurzame toerisme in een gebied van boerenlandschappen met als "voortuin" de Egeische zee op 4 km afstand en in de " achtertuin"de eeuwenoude prachtige grote Olympusgebergte.(om het maar even zo uit te drukken)
 
In deze boerenlandschap hebben wij een stuk land waarop we van grond,water,stro,stenen etc. (basis zijn natuurlijke materialen)een ecologisch boerderijtje en 5  verhuurbare vakantiehuisjes in lokale traditionele stijl willen gaan bouwen.Dit met o.a. de Griekse jongeren.
 
Waarom?   om meerdere redenen:
 
A.werkgelegenheid creeren in agro-ecocultuur/toerisme in dit gebied
 
B.behoudt van natuur ,duurzaam leven introduceren onder lokale bevolking
 
C.de eco-toerisme introduceren in dit prachtig gebied.
 
Ondanks dat wij niet de financieen hebben geloven wij in onze medemens en zo kunnen we de handen ineen slaan en positief verder gaan.
 
Beloningen kunnen wij dus helaas niet aan voldoen.
 Het is een win-win situatie: Door uw donatie:komt er werkgelegenheid,wordt er eco-toerisme gestart waardoor de lokale economie weer op gang komt,wordt duurzaam leven in dit gebied gecreeerd.Uw win-gedeelte is dat u dit mede mogelijk kan maken en een zeer aangename nieuwe vakantie-adres erbij hebt!
 
Wij doen een beroep op u begrip ,hopen op uw vertrouwen in ons en spreken u aan op uw vermogen van het inzien van een toekomst-visie.
 
Doneer met uw hart,doneer nu...
 
Bekijk de video nu gauw! dan wordt het heel zichtbaar allemaal.(deze is overigens gratis gemaakt door een jonge Griekse vriend die filmregiseur is)
 Uiteraard kunt u feedback geven of vragen aan ons stellen via onze website die ik al samen met mijn oom heb ontworpen.Ga daarvoor naar contact op www.ecoholidayhousesforrent.com            
 
Bij contact kunt u over ons persoonlijk lezen.
 
De website is nu al in het leven geroepen om eventuele( be)zoekers voor deze manier van duurzaam ontspannen al attent te maken en daardoor hopelijk donateurs ook in hen te vinden.We gaan ervoor!
 
Mochten wij het bedrag voor ons doel niet helemaal halen dan gaan wij toch starten met dit project en zullen blijven proberen door middel van giften en sponsors het helemaal af te krijgen.Wij zullen u via onze website www.ecoholidayhousesforrent.com op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.Kijk t.z.t. daarvoor onder Activiteiten.
 Alvast onze dank voor uw interesse van het lezen van ons project en hopelijk mogen wij uw donatie ontvangen.
 Namens mijzelf en mijn partner & ons zoontje,
 Ingrid,Dimitris en Salvador
 

 
Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!

Reacties

Gestart op 18 december 2015


avatar

Ingrid Verleun

Business & Ondernemers
Nederland

Recente Donaties
avatar

€100

C.J. van Hees

1 jaar geleden
Prachtig project, veel succes!
Share

avatar

€100

Dimfi Nederkoorn

1 jaar geleden
Dit wordt een SUCCES!!!
Share

avatar

€100

Saskia en Luca Opdam

1 jaar geleden
Dit gaat jullie lukken kanjers! Ga er voor! Alles komt goed, x
Share

avatar

€100

Marijke de Weerd

1 jaar geleden
We gaan het allemaal samen laten gebeuren. Heel veel sukses!!
Share

avatar

€100

Anoniem

1 jaar geleden
Succes voor jullie drie met dit positieve project
Share

5 van 18 donaties