DocumentaireEen jaar of vijftien geleden ben ik (Frank van der Stokker) op missie gegaan naar voormalig Joegoslavië. Als veteraan weet ik maar al te goed tegen welke problemen wij als veteranen moeten op boksen om begrepen te worden. Nederland is nu eenmaal geen land waar mensen dagelijks de vlag uithangen voor Veteranen. Erkenning en waardering voor alle vrouwen en mannen die op missie zijn geweest is ver te zoeken. Wel hebben wij in Nederland een oerwoud aan organisaties die zeggen op te komen voor de belangen van veteranen. Als veteraan juich ik dat toe, maar vraag mij ook af waarom er nog zoveel veteranen zijn met problemen die simpelweg niet geholpen worden. In november 2013 was ik uitgenodigd door de Staten Generaal. Daar heb ik gesproken met veel mensen, waaronder mr. G.J. de Graaf en mr. A Broekers – Knol van de Eerste Kamer, mevrouw A.M.C. Eijsink en met Commandant der Strijdkrachten Generaal Middendorp. Uit deze korte gesprekken en de toespraken die gehouden zijn viel mij een heel belangrijk punt op waar ik nog lang over heb nagedacht. Iets wat mij nog steeds bij blijft is een citaat van de voorzitter van de Eerste Kamer; “Begin 2012 spraken de toenmalige Voorzitter van de Eerste Kamer, Fred de Graaf en de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking van de Eerste Kamer, Frank van Kappen, met sergeant Jaaike Brandsma die heeft gediend in Afghanistan. Deze sergeant gaf aan dat zij in Nederland een bepaalde maatschappelijke waardering voor oorlogsslachtoffers mist. Ze sprak waardering uit voor wat het ministerie voor deze groep doet en voor de algemene erkenning op de jaarlijkse Veteranendag. Maar ze hoopte ook dat publieke en private sectoren in Nederland - net zoals in de Verenigde Staten - vaker spontane, kleinschaligere initiatieven zouden ontplooien.” Ik heb deze dag als zeer positief ervaren ondanks mijn mening dat er nog meer gedaan zou kunnen worden voor veteranen met of zonder - zichtbaar of onzichtbare- verwondingen. Ook ben ik van mening dat er meer aandacht zou mogen komen voor de kinderen van veteranen en de partners. Kortom als het gaat om veteranen is er nog veel te doen.
Ook richting de samenleving zouden we meer kunnen doen. Ik denk dat het goed is om de samenleving te laten zien wat er in de omgeving van de veteranen afspeelt. Een eerlijk verhaal door de ogen van een veteraan. Dat we de samenleving laten zien dat veteranen ook mensen zijn met gezinnen die door de uitoefening van de dienst anders zijn teruggekomen dan dat ze zijn weggegaan.
Veteranen die beelden op hun netvliezen hebben staan die een gemiddelde burger in Nederland gelukkig nooit hoeft te zien. We willen laten zien dat je de kogel niet gevoeld hoeft te hebben om geraakt te worden. 

Alles in de hoop dat Nederland op een dag meer begrip heeft voor alle veteranen en hun dierbaren en dat er meer erkenning en waardering kan worden gecreëerd.
WAAROM VRAGEN WIJ UW HULP?

Wij willen een documentaire maken, waarin - door de ogen van de veteraan - een beeld kan worden gegeven over zijn/haar dagelijks leven. We willen de kijkers laten zien hoe een veteraan omgaat met zijn/haar eventuele klachten. Ook kijken wij door de ogen van ouders van de veteraan, waardoor wij een beeld kunnen geven van hoe hun kind was en op welke vlakken hun kind is veranderd. Ook hebben we veteranen die een gezin hebben. Hoe gaan de partners om met de problematiek en begrijpen de kinderen de problemen? In deze documentaire gaan wij niet met een vinger wijzen naar bijvoorbeeld de Politiek of het Ministerie van Defensie. We willen enkel laten zien dat sommige burgers voor een vak hebben gekozen waar ze onder moeilijke omstandigheden hun taak moesten vervullen. Hiervoor werden zij allen getraind en voorbereid. Alleen aan een terugkeer in Nederland heeft nooit iemand gedacht, omdat je sommige dingen nu eenmaal niet kunt voorbereiden. Omdat er veel veteranen zijn die zich niet begrepen voelen gaan we in de documentaire aandacht besteden aan het feit hoe dat gekomen is. Hoe staat de maatschappij van andere landen tegenover veteranen en wat zijn de verschillen met Nederland? Wat doen ze in andere landen anders dan wij in Nederland? Wat vindt men in het buitenland van het feit dat wij in Nederland niet op dezelfde manier omgaan met veteranen dan bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten, ondanks het feit dat wij best durven te erkennen dat in Nederland sommige dingen weer beter geregeld zijn. In de documentaire willen we niet de nadruk leggen op wat een veteraan heeft meegemaakt of op welke missie deze is geweest. Tevens willen wij ook niet de nadruk leggen op een specifieke uitzending van een veteraan. Dit omdat voor ons iedere veteraan gelijke waardering, erkenning en respect verdiend. Wij willen in de documentaire benadrukken dat veteranen die terugkeren in Nederland soms, en vaak meer dan gedacht, opboksen tegen de erkenning en waardering voor het geen zij gedaan hebben. Dagelijks vechtend tegen problemen die voor een doorsnee burger onbegrepen worden waardoor er licht over kan worden gedacht, maar voor de veteraan een belemmering vormt om een normaal leven te kunnen leiden. We hebben het in onze documentaire niet alleen over de veteranen van nú, maar ook over veteranen van toen. Hoe ging dat vroeger en hoe heeft het bijvoorbeeld het leven bepaald van een 80 jarige veteraan? Een veteraan van nu kwam al aan de orde, maar wat verwacht een veteraan van morgen van zijn of haar eventuele uitzending? Om een eerlijke en geloofwaardige documentaire te kunnen maken gaan wij verhalen verzamelen van Veteranen en hun dierbaren. 

Help ons “onze jongens” in beeld te brengen.

http://www.inoorlogmetmijzelf.nl

Update:

Op zondag 24-08-2014 zijn wij uitgenodigd om ons project te promoten op radio 1 voor het programma BNN start. Het interview is te beluisteren op: http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-programma/696/2014-08-24(het interview start op 1:21:00)Een nieuwe promo is gelanceerd! 
Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!

Reacties

Gestart op 02 januari 2014


avatar

Damenson Multimedia

Film & Fotografie
Nederland

Recente Donaties
avatar

€25

Anoniem

3 jaren geleden
Succes !!
Share

1 van 1 donaties