clienten tussen wal en schip
Uitbreiding hulpverlening stichting SADOR

 

 

Huidig hulpaanbod:

Naast ons werk, met name fondswerving, in Somalie, hebben wij in Nederland het volgende aanbod:

 

·       Twee middagen in de week en op afspraak geven wij huiswerkbegeleiding, inburgeringshulp en hulp bij het voorbereiden op een NT1 en NT2 staatsexamen aan kinderen, jongeren en volwassen (integratie activiteiten). Deze hulp bieden wij uitsluitend aan mensen die rond moeten komen van een minimum inkomen. En dus geen gebruik kunnen maken van de reguliere hulp vanuit bijvoorbeeld de bibliotheek en het Nova college, waar kosten aan verbonden zijn.

·       Steunpunt, onder andere tolken/vertalen en hulp bij praktische problemen, zoals begeleiding ziekenhuis en andere instanties, door onze voorzitter, Maryam

 

Mogelijk toekomstig hulpaanbod:

Onze hulp bij huiswerk, inburgeren en het staatsexamen NT1 en NT2 willen we uitbreiden omdat de vraag toeneemt. Tevens willen we ons richten op vervolghulp door onze cliënten adviezen en begeleiding te geven bij het vinden van een weg naar werk dan wel een zinvolle dagbesteding zoals vrijwilligerswerk. Zo kunnen we met hen mee naar uitzendbureaus en helpen om werkervaringsplekken  te vinden. De ervaring leert dat als mensen zijn ingeburgerd en/of een verblijfsvergunning hebben, zij niet meer vallen onder de doelgroep van bijvoorbeeld vluchtelingenwerk (tot drie jaar hulp). Zij moeten daarna zelf hun weg zien te vinden in het doolhof van mogelijkheden die er zijn om te studeren en/of werk te vinden en welke wegen er zijn dit te financieren.

 

Voor de huiswerkbegeleiding, inburgering en de toekomende toename van werkzaamheden, beschikken wij over (op dit moment, want de vraag om hulp neemt toe en dus de noodzaak voor meer docenten ook ter vervanging bij ziekte, vakantie etc.) zeven bevlogen en deskundige docenten.  Om hen dit werk te kunnen laten doen zijn financiën nodig voor onder andere: lesmateriaal, reis-telefoonkosten, begeleiding naar diverse instanies en onkosten en/of huur van diverse ruimtes.

 
Wat wij als stichting Sador helaas hebben moeten constateren, is dat de hulpvraag onder onze cliënten zich tevens uitstrekt op andere terreinen. Tijdens het geven van huiswerkbegeleiding en hulp bij het inburgeren, ontdekten we steeds meer obstakels die mensen ervaren in het leren en studeren. Het verleden, vaak gevuld met veel traumatische gebeurtenissen en de onzekere toekomst in Nederland, houden mensen vaak zo erg bezig dat hun hoofd te vol is om te studeren. Vanuit dat oogpunt hebben wij een hulplijn cq spreekuur opgezet om mensen op deze gebieden bij te staan. Sinds wij dit hulpaanbod hebben, nemen de aanvragen zienderogen toe en hebben wij nauwelijks nog de mensen (waaronder de docenten, een kinderarts en een psycholoog), nog de middelen om aan alle aanvragen te voldoen. Wel hebben wij sinds kort een stagiaire HBO psychologie die wordt begeleid
Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!

Reacties

Gestart op 09 oktober 2016


avatar

Stichting SADOR

Educatie, Scholen & Leren
Nederland

Recente Donaties
avatar

€25

Caspar

6 maanden geleden
Share

1 van 1 donaties