Bouw aan een beter Nederland



Onze standpunten: 

Wachtgeldregeling politici afschaffen/aanpassen.
Meer politie op straat.
Schade aangebracht door relschoppers worden volledig op de daders verhaald.
Gezichts-bedekkende kleding wordt in het openbaar verboden. Iedereen moet herkenbaar zijn, ook vanwege de criminaliteit.
Het zolang mogelijk zelfstandig wonen staat voor ouderen centraal.
Senioren hebben directe inbreng met hun woonwensen. Zowel bij nieuwbouw als verbouw.
Bij renovatie van oude wijken, of het bouwen van nieuwe wijken, krijgt de leefbaarheid de voorrang. Voldoende veilige educatieve speelmogelijkheden voor kinderen. (natuurspeeltuinen).
Eigen risico wordt voor de lagere inkomens verlaagd en voor de hogere verhoogd tot een maximaal bedrag.
Handen af van de PGB.
Hoge bonussen zorgverzekeraars/banken aan banden leggen door wettelijke limiet.
Gevangen mee laten betalen aan proces en detentie.
Artsen en niet de zorgverzekeraars, blijven verantwoordelijk voor uw medische zorg.
Onnodig dierenleed wordt bestreden. Er komt een verbod op onverdoofd ritueel slachten.
Niemand mag honger lijden. Meer geld naar de voedselbanken.
Grenscontroles invoeren. Voor betere veiligheid en creeren van meer banen.
De islam is een ideologie en geeft geen specifieke rechten in het publieke domein. Sharia-rechtspraak zal niet worden toegestaan.
Er komen landelijk vastgestelde tarieven voor bepaalde gemeentelijke diensten zoals paspoorten en rijbewijzen.
Bij emigreren naar het buitenland zullen uitkering zoals kinderbijslag en zorgtoeslag worden bevroren.
Geen zichtbare uitingen van geloof bij ambtenaren waaronder hoofddoek, kruisje, keppeltje e.d.
Alle overheidsinstanties dienen goed bereikbaar te zijn voor alle Nederlanders, ook doven en slechthorenden. Er zullen maatregelen komen waarbij op gepaste wijze gecommuniceerd kan worden waaronder email en sms.
Kinderbijslag en kindgebonden budget afhankelijk maken van gezinsgrote. Minder kinderbijslag en kindgebonden budget vanaf 4e kind.
Het kraamverlof voor vaders uitbreiden van 2 naar 5 dagen.
Antisemitisme wordt absoluut niet getolereerd en streng bestraft.
Overheden zullen meer ruimte bieden aan een actieve inbreng van burgers bij het ontwerpen, uitzetten en uitvoeren van beleid (burgerparticipatie).
Absolute transparantie van alle overheidsbestedingen en EU-bestedingen.
Terugbrengen van de gigantische uitgaven aan Brussel. Stel een bezuinigingsbeleid van ten minste 40% door schrappen van oa de verhuizingen tussen Brussel en Staatsburg en andere verspillingen.
Geen salarissen in de publieke sector boven de balkenende-norm.
Geen europese bemoeienis met onze boeren, tuinders en vissers.
Partneralimentatie hooguit 5 jaar.
Discriminatie wordt niet getolereerd, ook geen positieve discriminatie.
Werken of wegwezen. Einde werk = einde verblijf.
De werkgever betaald voor de terugreis van buitenlandse werknemers.
Geen 10 jaar Nederlander? Geen recht op een uitkering.
Bindend referendum.
20% minder salaris voor ministers, kamerleden en euro parlementariërs.
Idem voor leden Koninklijk huis, leden Raad van State, etc.
Zware minimumstraffen voor geweld en zedendelicten.
Deel van een groep tuig, dan ook straf.
Geen vervroegde vrijlating, ook niet onder toezicht.
Omkering bewijslast bij noodweer in eigen woning/bedrijf.
Toezicht op advocatuur verscherpen.
Klachten tegen rechters en dekens kunnen direct bij het ministerie van Veiligheid en Justitie gemeld worden. Er wordt een volksraad gekozen die deze klachten en een eventueel proces zullen waarnemen.
Vermindering van aanname asielzoekers met 75%. Zet het geld wat hiermee bespaard wordt in voor snelle en veilige opvang in eigen regio.
Nieuwe gebedshuizen worden enkel gebouwd na overleg en stemming van de nabije buurtbewoners.
Inzetten voor behoud van kleine scholen.
Dierenrechten in de grondwet.
Zware straffen voor dierenmishandelaars.
Hulp aan hulpbehoevenden Nederlanders gaat altijd voor ontwikkelingshulp.
Geen bezuiniging op de aanleg, verbetering of verbreding van wegen.
Veilig en goed openbaar vervoer.
Inzetten op veiligheid van medewerkers openbaar vervoer.
Geen verkwisting van geld. Geen subsidie slurpende non-rendabele windmolens.
Bescherming van monumenten, architectuur en dorpsgezichten.
Het kwartje van Kok afschaffen.
Stimuleren van ondernemerschap van werklozen.
Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!

Reacties

Gestart op 02 september 2015


avatar

Partij over Kiezers en Rechtvaardigheid

Organisaties & Goede Doelen
Nederland

Recente Donaties
0 van 0 donaties