Basisinkomen WageningenBasisinkomen Wageningen
Er is zaterdag een item op eenvandaag uitgezonden:
http://www.npo.nl/eenvandaag/25-04-2015/AT_2026216
En een persbericht verstuurd:Zal het basisinkomen dan echt gaan komen? Eén vandaag heeft zaterdag 25 april een rapportage uitgezonden van de Wageningse initiatieven rond het basisinkomen. De crowdfund actie om Roan Lakerveld van ecodorp Wageningen een basisinkomen te geven loopt af op 1 mei. Deze actie kan de extra aandacht goed gebruiken. Volgens de teller op dreamordonate.nl is er nu geld genoeg voor een basisinkomen van 1 maand, de ambitie is een jaar. Volgens de initiatiefnemer Erik Groen is het een zeer goede investering voor de toekomst. Hij meent dat geld niet neutraal is. Bepaalde eigenschappen van geld zouden ervoor zorgen dat vervuiling en uitbuiting beloond worden. 'Als je echt iets wil doen voor je oude dag dan kan je het best lokaal investeren in jonge mensen met duurzame ideeën' zo meldt de bevlogen Wageninger. Hij zou het liefst iedereen van ecodorp Wageningen een basisinkomen geven. De tijd die de dorpsbewoners hierdoor overhouden zou in dit geval rechtstreeks naar het verduurzamen van heel Wageningen gaan. Toch gaat het bij een basisinkomen niet om een tegenprestatie. Het gaat in de eerste plaats om het recht dat er in de basisbehoeftes voorzien wordt. Zodat iedereen in Nederland goed eten en onderdak kan veroorloven. Dit zijn zaken die we momenteel bijna gratis van de aarde en vanuit het werk van vorige generaties ontvangen. Het invoeren van het basisinkomen zal hierdoor bijna niets kosten. De besparingen en voordelen die het zal opleveren zijn daarentegen wel gigantisch. In Wageningen is de D66 fractie van plan via een initiatiefvoorstel in de gemeenteraad een experiment met het basisinkomen uit te voeren, om te testen of deze voordelen inderdaad plaatsvinden. Het zou mooi zijn als dat doorgang gaat vinden. De AOW is een voorziening die erg op het basisinkomen lijkt. Deze regeling is niet controversieel en wordt breed gedragen. Misschien dat de AOW gerechtigde leeftijd radicaal omlaag gebracht kan worden, we zullen het zien.
Ecodorp Wageningen gaat experimenteren met een onvoorwaardelijk basisinkomen in Wageningen. Omdat in het ecodorp geleefd wordt met een kleine ecologische voetafdruk is het makkelijk om voor een klein maandbedrag rond te komen. Het gaat om een basisinkomen van 500 euro per maand voor 1 persoon gedurende een jaar. Het gaat in totaal dus om 6000 euro. Als het bedrag niet gehaald wordt zal er vanaf 1 mei een beperkt experiment starten.
Na decennia van rust is het basisinkomen weer terug op de maatschappelijke agenda. Eind jaren negentig waren er ondermeer experimenten in Utrecht waarbij de bijstandsuitkering twee jaar lang als een basisinkomen gold. Centraal stonden de talenten, kwaliteiten, dromen en wensen van de deelnemers van het project. Het leerde hoeveel energie en passie bij mensen vrijkomt, wanneer voorwaarden, verplichtingen en controles worden losgelaten.
In Groningen zijn onlangs twee experimenten gestart met het invoeren van een basisinkomen. Een van die experimenten gaat via de politiek, bijstand en participatiewet. Zowel D66, GroenLinks en de PvdA onderzoeken of een dergelijk experiment ook hier in Wageningen kan gaan plaatsvinden.  Het andere experiment heet 'Ons basisinkomen' en werkt als volgt: Via crowd-funding wordt geld bijeen gebracht om aan mensen te geven die gemotiveerd te kennen hebben gegeven een basisinkomen te willen ontvangen. Het experiment duurt een jaar. Dit experiment kent een aantal belangrijke voordelen. Om te beginnen komt zo voor het eerst in Nederland een echt basisinkomen tot stand. Een basisinkomen met een gezicht. Degenen die het ontvangen kunnen hun ervaringen beschrijven en daar breed over communiceren. Ten tweede blijft het project geheel uit handen van beleid en politiek. Geen lange discussies op basis van partijprogramma's of financiële kaders. En ten derde wordt het basisinkomen gedragen door de giften van burgers, van instellingen, van goede doelen, van inzamelingsacties op festivals en wat al niet meer. Het wordt op die manier dus echt 'ons' basisinkomen.
De eerste persoon die een basisinkomen zal ontvangen is Roan Lakerveld. Hij is een beetje het proefkonijn van ecodorp Wageningen. Hij heeft het altijd erg druk met werken voor geld en vrijwilligerswerk. Met een basisinkomen denkt hij beter te kunnen leven en beter werk te leveren. Via zijn studie heeft hij al eerder moeten observeren hoe hij verandert, dat was in een dorpje in India. Belangrijk is dat hij iedereen die vragen heeft over zijn basisinkomen te woord wil staan en het publieke debat hierover op wil zoeken.
Grote donaties worden beloond met een stapel biologische pannenkoeken. U bent welkom op de Scheidingslaan 1 voor een kop thee en een gesprek over dit initiatief.
Meer informatie over het crowdfunded basisinkomen kunt u vinden op https://www.mein-grundeinkommen.de/start
Informatie over ecodorp Wageningen op http://www.partijvoordeplanten.nl/index.php?file=ppauw-mobiel-ecodorp-wageningen
Er zijn nog geen updates geplaatst.
Spread the word!

Reacties

Gestart op 02 april 2015


avatar

Erik Groen

Organisaties & Goede Doelen
Nederland

Recente Donaties
avatar

€25

Anoniem

2 jaren geleden
Share

avatar

€50

Paul Buijs

2 jaren geleden
Share

avatar

€50

henk en els groen

2 jaren geleden
we komen wel eens op de thee op een zondagmiddag
Share

avatar

€10

rose rose

2 jaren geleden
basisinkomen voor iedereen.
Share

avatar

€25

Henk Eshuis

2 jaren geleden
Weer een stapje dichterbij de droom!
Share

5 van 12 donaties